РІШЕННЯ № VІ/8-282 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргами адвокатів Куща Євгена Євгеновича, Балюти Володимира Васильовича на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 23 грудня 2010 року, скаргу адвоката Балюти Володимира Васильовича на дії голови дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Подколзіної А.М.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-282


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м.Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргами  адвокатів Куща Євгена Євгеновича, Балюти Володимира Васильовича на рішення дисциплінарної палати   Запорізької  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня 2010 року, скаргу адвоката Балюти  Володимира  Васильовича на дії голови дисциплінарної палати Запорізької  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Подколзіної А.М.,


ВСТАНОВИЛА:


 


            До дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулась Дьоміна Ольга Миколаївна зі скаргою  на дії адвокатів Куща Євгена Євгеновича, Балюти Володимира Васильовича, Аделєва Івана Васильовича.


          В своїй скарзі вона просила притягнути адвокатів до відповідальності в зв’язку з тим, що вони приступили до захисту її двох синів – Дьоміна С.С. та Харитонова А.В., за викликом працівників слідчих органів,   без укладання угод на захист, та без вирішення питання слідчим  про  призначення захисника через Запорізьку обласну колегію адвокатів.


          Дьоміна О.М. в скарзі зазначає, що адвокати були запрошені слідчим і проводили допити та інші слідчі дії в нічний час, не реагували на заяви підозрюваних, що вони погано себе почувають. Дьомін С.С. заявляв, що йому погано, він не спав третю добу, що він нічого не розуміє, та в нього щось з головою. Адвокати будь-яких зауважень на дії слідчих не робили,  не заперечували проти слідчих дій у нічний час.


          Дьоміна О.М. вважає, що в зв’язку з цим значно погіршений стан її дітей.


          Рішенням дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня 2010 року № 20-1 накладено на адвоката  Аделєва Івана Васильовича дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.


          Рішенням дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від  23 грудня 2010  року № 20-2 встановлено, що з адвокатом Кущ Є.Є. угоди про надання правової допомоги не укладалось, запрошений він був у нічний час для проведення слідчих дій слідчим,  без вирішення питання  про  призначення захисника через Запорізьку обласну колегію адвокатів,  приймав участь  у допитах  Дьоміна С.С. та в інших слідчих діях у нічний час, скарг на дії слідчого не подавав.


            За порушення адвокатом Кущ Є.Є. ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст. 5 (2), ст. 6 (1), ст. 10 (2), ст. 60 (4) Правил адвокатської етики   накладено на адвоката  Куща Євгена Євгеновича дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії адвокатського свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців.


            Рішенням дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня  2010  року № 20-3 встановлено, що адвокат Балюта В.В. без укладання угоди про надання правової допомоги,  без вирішення питання  про  призначення захисника через Запорізьку обласну колегію адвокатів, надавши підроблений ордер Запорізької  обласної  колегії адвокатів, прийняв участь у проведенні слідчих дій з Харитоновим А.В. Зважаючи на встановлені  обставини, за порушення адвокатом Балюта В.В. ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст. 6 (3), ст. 11  Правил адвокатської етики Балюта В.В. притягнутий до дисциплінарної  відповідальності у вигляді призупинення дії адвокатського свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців.


            Рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня 2010 року за скаргою Дьоміної О.М. оскаржено адвокатами Кущом Євгеном Євгеновичем, Балютою Володимиром  Васильовичем до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


            В своїх скаргах  вони  просять скасувати рішення дисциплінарної палати   Запорізької  обласної  Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня 2010  року. 


            Рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від  23 грудня 2010  року за скаргою Дьоміної О.М. оскаржене адвокатами Кущ Євгеном Євгеновичем, Балютою Володимиром  Васильовичем також і до Запорізького окружного адміністративного суду.


            Постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/5-09 від 28 квітня 2011 року провадження за скаргами Куща Євгена  Євгеновича, Балюти  Володимира  Васильовича зупинено до вирішення Запорізьким  окружним  адміністративним судом адміністративної справи №2а-0870/823/11 за позовом Куща Є.Є. до Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про скасування рішення.


            26 травня 2011 року Запорізьким  окружним  адміністративним судом винесено постанову по адміністративній справі № 2а-0870/823/11 року за позовом Куща Є.Є. до Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якою позивачу в повному обсязі відмовлено в задоволенні адміністративного позову.


            Як вбачається із зазначеної постанови суду, в діях Куща Є.Є вбачається порушення ст. 7 Закону України «Про адвокатуру», ст. 5 (2), ст. 6 (1), ст. 10 (2), ст. 60 (4) Правил адвокатської етики.


            На цей час постанова чинності не набрала.


            26 травня 2011 року Запорізьким  окружним  адміністративним судом винесено ухвалу  по адміністративній справі № 2а-0870/822/11 року за позовом Балюти В.В.  до дисциплінарної палати  Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якою закрито провадження по справі в зв’язку з відмовою позивача від позову.


            На адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга Балюти  Володимира  Васильовича на дії голови дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Подколзіної А.М.,  в якій він ставить питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності голову дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Подколзіну А.М., просить вирішити питання про дострокове припинення її повноважень як  голови дисциплінарної палати.


            В своїй скарзі він ставить питання про те, що під час розгляду скарги Дьоміної О.М. ним був заявлений відвід голові дисциплінарної палати,  однак цей відвід залишився проігнорованим.


            Балюта В.В. зазначає, що в роботі дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури існують подвійні стандарти.  Також посилається на ті обставини, що Подколзіна А.М. є захисником Федорченка Є.В., який звинувачується по кримінальній справі як співучасник Дьоміна С.С. і  Харитонова О.В. та при розгляді справи за скаргою Дьоміна С.С. не приховувала того факту, що її дії узгоджені з іншими адвокатами по справі і є узгодженою позицією захисту.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури встановила наступне.


            Як вбачається з матеріалів перевірки, адвокат  Кущ Є.Є. без укладання угоди про надання правової допомоги, запрошений у нічний час для проведення слідчих дій слідчим,  без вирішення питання  про  призначення захисника через Запорізьку обласну колегію адвокатів,  приймав участь  у допитах  Дьоміна С.С. та в інших слідчих діях у нічний час, скарг на дії слідчого не подавав.


            Адвокат Балюта В.В. без укладання угоди про надання юридичної допомоги,  без вирішення питання  про  призначення захисника через Запорізьку обласну колегію адвокатів, надав  бланк ордеру Запорізької  обласної  колегії адвокатів, прийняв участь у проведенні слідчих дій з Харитоновим А.В. у нічний час.


За таких обставин, підстав для скасування рішення дисциплінарної палати     Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня    2010 року № 20-3 відносно адвоката Балюти Володимира Васильовича, який притягнутий до дисциплінарної відповідальності у вигляді призупинення дії адвокатського свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю строком на 6 місяців не вбачається.


            За наявності постанови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури № VІ/5-09 від 28 квітня 2011 року, якою  провадження за скаргами Куща Євгена  Євгеновича, Балюти  Володимира Васильовича зупинено до вирішення Запорізьким окружним  адміністративним судом адміністративної справи № 2а-0870/823/11 за позовом Куща Є.Є. до Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про скасування рішення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне відкласти розгляд скарги Куща Є.Є. до набрання чинності постанови суду по адміністративній  справі № 2а-0870/823/11.


            Відповідно до п. 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарг  на  дії  кваліфікаційно-дисциплінарних  комісій адвокатури,  їх  палат і членів палат,  вчинені з порушенням вимог законодавства,  належить до виключної компетенції  Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури  в  порядку,  встановленому цим Положенням для розгляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.


            Так, перевіривши доводи Балюти Володимира Васильовича, наведені у скарзі на адресу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури відносно неправомірних дій голови дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Подколзіної А.М., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має зазначити, що вони не знайшли свого підтвердження під час розгляду скарги та спростовуються матеріалами справи, у зв’язку з чим підстав для порушення відносно Подколзіної А.М. провадження у порядку п.23-1 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури не вбачається.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу адвоката Балюти Володимира Васильовича  – залишити без задоволення.

  2. Рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня 2010 року відносно адвоката Балюти Володимира Васильовича – залишити без змін.

  3. Відкласти розгляд скарги адвоката Куща Євгена Євгеновича до набрання чинності постанови суду по адміністративній  справі № 2а-0870/823/11 за позовом Куща Є.Є. 

  4. Скаргу адвоката Балюти  Володимира  Васильовича на дії голови дисциплінарної палати Запорізької  обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  23 грудня 2010 року Подколзіної А.М. – залишити без задоволення.

  5. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржників.

 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                    В.І.Висоцький