РІШЕННЯ № VІ/8-281 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Молчанової Наталії Миколаївни на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Левадного Олександра Олександровича

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-281


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Котелевської К. В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Молчанової  Наталії Миколаївни на рішення  дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката Левадного Олександра Олександровича,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулася зі скаргою Молчанова Н.М. на рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії  адвокатури від 24 лютого 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно  адвоката Левадного О.О. за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


 Молчанова Н.М. не згодна з прийнятим рішенням відносно адвоката Левадного О.О., вважає його безпідставним, незаконним та необґрунтованим. Вона також вважає, що адвокатом Левадним О.О. під час надання їй юридичної допомоги грубо порушені вимоги статей 638-654 Цивільного кодексу України. Скаржниця просить переглянути та скасувати рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та притягнути адвоката Левадного О.О. до дисциплінарної відповідальності. Вона просить повідомити її про прийняте рішення.


Скаржниця посилається на те, що 26 січня 2010 року вона уклала з адвокатом  Левадним О.О. угоду про надання їй правової допомоги та представлення її інтересів у суді. Адвокат запросив за свою роботу гонорар у сумі 5000 грн. 16 червня 2010 року вона отримала від адвоката Левадного О.О. лист з текстом, що не відповідає дійсності, начебто вона намагалася підкупити суддю, у зв’язку з чим він в односторонньому порядку розриває угоду про надання їй правової допомоги. Молчанова Н.М. вважає, що адвокат грубо порушив її права та поширив недостовірну інформацію, яка принижує її честь і гідність та  ділову репутацію державного службовця.


Посилаючи на статтю 651 Цивільного кодексу України скаржниця зазначає, що адвокат не мав права розривати договір з нею в односторонньому порядку, а також не повернув їй гроші, які він не заробив, не узгодив з нею жодного акту виконаних робіт по договору, а тільки стверджує, що виконав роботу, не надавши документального підтвердження, чим порушив Закон України «Про захист прав споживачів». Скаржниця просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури переглянути та скасувати постановлене рішення та притягнути адвоката Левадного О.О. до дисциплінарної відповідальності.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури   Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга Молчанової Н.М. не підлягає задоволенню із наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що між Левадним О.О. та Молчановою Н.М. складено договір про надання правової допомоги, здійснення захисту представником 26 січня 2010 року. На підставі зазначеного договору Левадний О.О. прийняв на себе доручення Молчанової Н.М. про надання правової допомоги.


Згідно Єдиного реєстру адвокатів України адвокат Левадний О.О. має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4314, видане на підставі рішення Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 вересня 2010 року № 205.


 Таким чином, адвокат Левадний О.О. не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності як адвокат за невиконання угоди про надання правової допомоги, складеної між ним та скаржницею 26 січня 2010року, який діяв до 16 червня 2010 року, – тобто до отримання ним статусу «адвоката».


Згідно пункту 3 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993р. №155/93 основним завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі щодо адвокатів.       


 Київська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури після проведеної перевірки прийняла правильне та законне рішення. Згідно представлених документів Левадний О.О. на період представлення інтересів Молчанової Н.М. був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності і представляв інтереси скаржниці, як представник, а не адвокат, тобто на нього в цей період не поширювалися Правила адвокатської етики та     Закон України «Про адвокатуру».


 Згідно пункту 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, дисциплінарна  палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


            Як вбачається із матеріалів дисциплінарної справи, підстави для притягнення адвоката Молчанова О.О. до дисциплінарної відповідальності відсутні. Зазначені на думку скаржниці порушення з боку Молчанова О.О. при виконанні цивільно-правового договору не є підставою для розгляду Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, а вирішуються на загальних засадах цивільно-правових відносин.


             Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката                  Левадного О. О. за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є законним та обґрунтованим.


 Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись   статтями 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та пунктами 10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Молчанової Наталії Миколаївни – залишити без задоволення.


2.      Рішення дисциплінарної палати Київської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката Левадного Олександра Олександровича – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                               В.І. Висоцький