РІШЕННЯ № VІ/8-280 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сапегіної Олени Федорівни на рішення заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 квітня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Кабанець Наталії Вікторівни

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-280


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Котелевської К. В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А.,     Воротінцевої Т.П., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Сапегіної Олени Федорівни на рішення заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 квітня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно  адвоката  Кабанець Наталії Вікторівни,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


          До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 10 травня 2011 року звернулася     Сапегіна О.Ф. зі скаргою на рішення заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 квітня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Кабанець Н. В. за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


 Сапегіна О.Ф., не згодна з прийнятим рішенням, просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури переглянути його та притягнути адвоката Кабанець Н.В. до відповідальності і примусити адвоката повернути їй 10000 грн., суму боргу згідно  складеної Кабанець Н.В. розписки  від 28 лютого 2011 року.


 Скаржниця посилається на те, що 21 лютого 2011 року між нею та  адвокатом Кабанець Н.В., яка приїздила до м. Києва, був складений договір позики грошей у сумі   10000 грн., у зв’язку з тим, що  Кабанець Н.В. терміново були необхідні гроші на ремонт автомобіля. Гроші в сумі 10000 грн. Кабанець Н.В. отримала вдома у скаржниці при свідках, склала розписку про повернення їх до 28 лютого 2011 року, проте до цього часу борг не повернула. На думку скаржниці Кабанець Н.В. скоїла шахрайські дії та незаконно отримала чуже майно,  що тягне за собою кримінальну відповідальність. Скаржниця додала до скарги копії розписки Кабанець Н.В. про отримання боргу у сумі 10000 грн.


9 серпня 2011 року Сапегіна О.Ф. надіслала до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури додаткові пояснені до своєї скарги від 10 травня 2011 року та просить дати відповідну оцінку всім обставинам, викладеним нею, прийняти до уваги грубі порушення адвокатом Кабанець Н.А. норм діючого законодавства, Присяги адвоката України, Правил адвокатської етики, її прав та свобод, як громадянина України, та постановити нове рішення по дисциплінарній справі адвоката Кабанець Н.А., та притягнути її до дисциплінарної відповідальності шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Сапегіна О.Ф. одночасно зазначає, що вона звернулася з відповідним позовом до суду, оскільки адвокат ухиляється від повернення їй боргу, проте, на її думку, адвокат Кабанець Н.А.  повинна бути притягнута до дисциплінарної відповідальності  з анулюванням  свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури   Котелевську К.В., та члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ізотову Л. П., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга та додаткові пояснення  Сапегіної О. Ф  не підлягають задоволенню із наступних підстав.


Перевіркою встановлено, що  скаржниця  просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати рішення заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 квітня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно адвоката Кабанець Н.В.  за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, винести нове рішення по дисциплінарній справі адвоката Кабанець Н.А., притягнути її до дисциплінарної відповідальності шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, одночасно примусити адвоката повернути їй борг за договором позики  у         сумі 10000 грн.


Заступником  голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не виявлено  доказів, підтверджуючих той факт, що адвокат Кабанець Н.В. порушила Правила адвокатської етики та Закон України «Про адвокатуру».


Відповідно до статті 80 Правил адвокатської етики для застосування дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Згідно  частини 2 статті 80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


На підставі пункту 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, дисциплінарна  палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про відмову у притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


Як вбачається із  заяви скаржниці в Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та наданої нею копії розписки, складеної Кабанець Н.В., а також її скарги та доповнень до неї до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, між Сапегіною О. Ф. та адвокатом виникли цивільно-правові відносини, у зв’язку з чим спір  про  повернення  боргу вирішується на підставі пункту 1 частини 1 статті 15 Цивільного процесуального кодексу України в порядку цивільного судочинства. Адвокат в цьому випадку діяла як фізична особа, а тому суперечності та спори вирішуються за домовленістю сторін або в судовому порядку на підставі діючого законодавства.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не має підстав для задоволення вимоги скаржниці про зобов’язання адвоката Кабанець Н.В. повернути їй борг, оскільки це виходить за рамки її компетенції, не передбачено діючим Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, та Законом України «Про адвокатуру».


             Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення заступника голови  дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 квітня 2011 року про відмову у відкритті дисциплінарного провадження відносно  адвоката   Кабанець Н.В.  є обґрунтованим, а скарга не підлягає задоволенню.


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 5 травня 1993 року, №155/93.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції, і не може розглядати скарги у такому обсязі. За таких обставин Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга  в частині притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності також не підлягає задоволенню.


         Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись статтями 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та пунктами 10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу Сапегіної Олени Федорівни – залишити без задоволення.


2.      Рішення заступника голови дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 квітня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката Кабанець Наталії Вікторівни – залишити без змін.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржницю.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА. 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                              В.І. Висоцький