РІШЕННЯ № VІ/8-277 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Стецюка Сергія Борисовича на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2010 року про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/8-277


 


         02 вересня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Ютовця А.О., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Яроша І.І., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Воротінцевої Т.П., – розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Стецюка Сергія Борисовича на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2010 року про застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,


 


ВСТАНОВИЛА:


Адвокат Стецюк С. Б. звернувся із скаргою на рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2010 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


В своїй скарзі Стецюк С. Б. посилається на те, що ним не порушувалися вимоги Закону України «Про адвокатуру», Правила адвокатської етики, та Присяга адвоката України, зокрема, перевіркою не встановлено порушення ним статті 17 Закону України «Про адвокатуру», яка передбачає анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у разі, грубого порушення адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, Батченко А. Н., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.


Рішенням дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2010 року адвокат Стецюк C. Б. притягнутий до дисциплінарної відповідальності і анульовано свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 1229, видане йому на підставі рішення Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 грудня 2004 року № 10/94.


Перевіркою матеріалів справи встановлено, що 9 листопада 2010 року в дисциплінарну палату Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від Кириченко Н. Ю. та Свичкаренко Л. О., які вказують на те, що адвокат Стецюк С. Б. захищав інтереси обвинуваченого Свичкаренка Є. О. в період з 21 березня 2006 року по січень 2010 року і одержав від Свичкаренко Л. О. всього 23 000 дол. США.


Скаржниці просили притягнути адвоката Стецюка С. Б. до дисциплінарної відповідальності в зв’язку з порушенням ним Правил адвокатської етики при укладенні угоди на надання правової допомоги та здійсненні захисту Свичкаренка Є. О. у суді і повернути необґрунтовано отриманий гонорар.


Як вбачається з матеріалів дисциплінарного провадження, передбачений статтею 15 Правил адвокатської етики, договір про надання правової допомоги між адвокатом Стецюком С. Б., який здійснював адвокатську діяльність індивідуально, та скаржниками Свичкаренко Л. О. і Кириченко Н. Ю. відсутній.


Договір доручення № 2/03-069 від 21 березня 2006 року укладений між приватним підприємством «Юридична фірма «Істина», в особі директора Стецюка С. Б. діючого на підставі статуту, і Свичкаренко Л. О., згідно з яким Приватне підприємство «Юридична фірма «Істина» взяло на себе захист Свичкаренка Є. О., що суперечить діючому законодавству і не може розглядатися як угода, укладена з адвокатським об’єднанням.


Приватне підприємство «Юридична фірма «Істина» є суб’єктом господарської діяльності і до адвокатських об’єднань не належить.


Здійснення захисту особи у кримінальному процесі без укладення угоди про надання правової допомоги є порушенням Закону України «Про адвокатуру» і Правил адвокатської етики.


На підставі статті 12 Закону України «Про адвокатуру» оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином та юридичною особою і адвокатським об’єднанням чи адвокатом.


Правилами адвокатської етики (стаття 33) встановлено, єдиною допустимою формою отримання адвокатської винагороди за надання правової допомоги клієнту є гонорар.


Гонорар повинен бути законним за формою і порядком вчинення та розумно обґрунтованим за розміром.


На підставі статті 192 Цивільного кодексу України законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України – гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і порядку, встановлених законом.


Отримання адвокатом Стецюком С. Б. гонорару за захист Свичкаренка Є. О. без укладення угоди про надання правової допомоги, та без дотримання вимог статті 192 Цивільного кодексу України і Правил адвокатської етики є грубим порушенням зазначених положень нормативно-правових актів.


Раніше адвокатом Стецюком С. Б. також допускалися дисциплінарні проступки, але дисциплінарне провадження було закрито у зв’язку зі спливом строку застосування дисциплінарного стягнення.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що дисциплінарна палата Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури дійшла правильного висновку про грубе порушення адвокатом Стецюком С. Б. положень Закону України «Про адвокатуру» і Правил адвокатської етики і обґрунтовано застосувала до нього такий вид дисциплінарного стягнення як анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а Одеська обласна Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури своїм рішенням від 25 березня 2011 року припинила адвокатську діяльність Стецюка С. Б. у зв’язку з анулюванням дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


В свою чергу, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає рішення Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 березня 2011 року  законним та обґрунтованим і скасуванню не підлягає.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись статтями 14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та пунктами 10, 10-1, 20 – 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу Стецюка Сергія Борисовича – залишити без задоволення.


 


2. Рішення дисциплінарної палати Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 грудня 2010 року та рішення Одеської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 березня 2011 року –  залишити без змін.


 


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.


 


4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                             В.І.Висоцький