РІШЕННЯ № VІ/9-347 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 щодо не розгляду дисциплінарною палатою Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарги відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/9-347


 


         21 жовтня 2011 року                                                                                            м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника Голови    Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії   Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Міщенка В.В., Габрука М.А., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Емца С.І., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 щодо не розгляду дисциплінарною палатою Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарги відносно адвоката ОСОБА_2,


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокати при Кабінеті Міністрів України № VI/5-140 від 28 квітня 2011 року порушено провадження відносно голови дисциплінарної палати Луганської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3.


            Підставою для прийняття даного рішення стало звернення народного депутата України Кармазіна Ю.А. щодо порушення Луганською обласною Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури строків розгляду скарги ОСОБА_3 відносно адвоката ОСОБА_4


            В ході перевірки звернення народного депутата Кармазіна Ю.А та громадянина ОСОБА_3 факт порушення строків розгляду скарги був підтверджений.


Крім того, було встановлено, що голова дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 постійно порушує вимоги Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури в частині строків розгляду скарг, порядку розгляду справ про дисциплінарну відповідальність адвокатів та оформлення рішень дисциплінарної палати.


Так, протягом 2010 – 2011 років громадянин ОСОБА_1 неодноразово звертався до Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із скаргами на дії адвоката ОСОБА_2, який, на думку скаржника, неналежним чином виконує свої професійні обов’язки, але відповіді на свої скарги не отримував. Тільки після того, як він звернувся в травні 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури із скаргою на бездіяльність Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, розгляд його скарги дисциплінарною палатою Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно адвоката ОСОБА_2 був призначений на 19 серпня 2011 року, про що його повідомила секретар Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінська Г.В., а не голова дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 На засіданні дисциплінарної палати ОСОБА_1 був присутнім особисто, надавав пояснення з приводу обґрунтування своєї скарги, але рішення йому оголошено не було. Голова дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 оголосив, що рішення буде прийнято і направлено скаржнику, але до даного часу з рішенням його ніхто не ознайомив.


На вимогу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури головою дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 була надана підписана ним же копія листа, датованого 03 жовтня 2011 року (вих. № 94) на адресу ОСОБА_1, в якому зазначено, що скарги відносно адвоката ОСОБА_2 розглянуті на засіданні дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, підстав для прийняття рішення про притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності не має.


Така відповідь голови дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 на скаргу не відповідає вимогам п.24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яким передбачено, що рішення повинно викладатися у письмовій формі з наведенням мотивів про його прийняття та копія рішення палати в триденний строк повинна бути надіслана (або вручена) особі, щодо якої вирішувалося питання.


Вищенаведене свідчить, що голова дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 систематично грубо порушує законодавство під час здійснення своїх функцій та дискредитує комісію в цілому, а тому є всі підстави для внесення до Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури подання про його дострокове відкликання з посади голови дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури. керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури,


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу ОСОБА_1 щодо не розгляду дисциплінарною палатою Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарги відносно адвоката ОСОБА_2 – задовольнити.

  2. Направити матеріали за скаргою ОСОБА_1 відносно адвоката ОСОБА_2 на розгляд по суті до Донецької обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

  3. Внести подання Луганській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури про дострокове відкликання голови дисциплінарної палати Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3

  4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити громадянина ОСОБА_1 та направити подання про дострокове відкликання ОСОБА_3 з посади голови дисциплінарної палати до Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

   1. Зобов’язати голову Луганської обласної Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Мельникова О.А. повідомити Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури до 18 листопада 2011 року про результати розгляду подання про дострокове відкликання ОСОБА_3 з посади голови дисциплінарної палати Луганській обласній Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                                              В.І.Висоцький