РІШЕННЯ № VІ/12-551 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/12551


 


         17 лютого 2012 року                                                                                  м. Яремче


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою директора приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року про відмову  в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга директора приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, оформлене листом вих. № 14/11 від 17 жовтня 2011 року з клопотанням про скасування рішення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Герасько Л.Ю., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга директора приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 не підлягає задоволенню.


Вивчивши матеріали розгляду скарги директора Приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 відносно адвоката ОСОБА_1, надіслані головою дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В.Б., Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури встановила.


05 жовтня 2011 року до Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга від директора приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1, в якій останній повідомив про порушення адвокатом ОСОБА_2 Присяги адвоката України та просив застосувати до адвоката ОСОБА_1 дисциплінарне стягнення у вигляді анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.


Заявник зазначав, що адвокат ОСОБА_1, діючи як  представник  позивача за довіреністю у справах де він, також, був учасником процесу, не проставив  дату на позовній заяві; використовував в інтересах клієнта довідку отриману ним з Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Хмельницької міської ради як адвокатом;  заявив клопотання про призначення експертизи у цивільній справі не перевіривши повноваження експертів; в різних справах має неоднакову правову позицію з питань спадкування. На думку заявника підписи осіб, в інтересах яких ОСОБА_2 складені процесуальні документи, викликають сумніви в тому, що виконані саме цими особами,  хоч самі зацікавлені особи підписів не оспорюють. Найбільшим порушенням Присяги адвоката України заявник ОСОБА_1 називає заяву від 5 жовтня 2011 року подану до Бюро технічної інвентаризації ОСОБА_3, в якій останній просить не виконувати  оскаржене рішення суду.


Попередньо розглянувши скаргу директора приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 та додані до неї матеріали голова дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В.Б. встановив, що адвокат ОСОБА_1 приймає участь у цивільних і господарських справах як представник позивачів на підставі нотаріально посвідченої довіреності та довіреності виданої юридичною особою, а не діє згідно угоди, як адвокат.


Вказана обставина, відповідно до п.15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого  Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, є підставою для відмови в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката.


 Керуючись п.33 Положення, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, голова дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прядун В.Б., постановою від 17 жовтня 2011 року, відмовив в порушенні дисциплінарного провадження відносно  адвоката ОСОБА_1


Про прийняте рішення було повідомлено заявника директора приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 листом від 17 жовтня 2011 року вих. № 14/11.


Таким чином, рішення Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури з розгляду скарги директора Приватного підприємства «НФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1 не приймалось.


Перевіривши доводи заявника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що факт використання представником особи, який діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності, документу, отриманого ним в якості адвоката, не свідчить про те, що в цілому правова допомога надається ним, як адвокатом. Частиною 1 ст.40 Цивільно-процесуального кодексу України визначено, що представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді. Із змісту довіреностей, що містяться в матеріалах справи, вбачається, що ОСОБА_1 уповноважений вчиняти  представництво інтересів довірителя не як адвокат, а як «інша особа» в розумінні ст.40 Цивільно-процесуального кодексу України. Оскільки саме довіреність є документом, яким «належно посвідчені повноваження на здійснення представництва», то у Комісії немає підстав піддавати сумніву правовий статус ОСОБА_1 при  наданні ним правової допомоги в цивільних та господарських справах на які посилається у скарзі директор приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1


   Всі інші доводи директора приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» стосовно можливості порушення дисциплінарного провадження і притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2 стосуються суб’єктивної  оцінки правової позиції представника противної сторони у цивільних і господарських справах, в яких ОСОБА_1 приймає участь. Такі справи розглядаються в судах на принципах законності, рівності усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів, у доведенні перед судом їх переконливості.


Оскільки, відповідно до ст.124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, а делегування функції судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається, то Вища кваліфікаційна комісія адвокатури позбавлена можливості  оцінювати правову позицію адвоката, а тим більше представника сторони,  у справах в яких ті беруть участь.


Згідно п.10 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат, зокрема, про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення.


У відповідності до п.20 Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, у результаті  розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити рішення, зокрема, про залишення рішення палати без змін, а скаргу без задоволення.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, перевіривши доводи суб’єкта оскарження, вважає, що підстав для скасування постанови голови дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року, як і підстав для прийняття справи до свого провадження і розгляду її по суті немає.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.15, 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.п.10-10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


   1. Скаргу директора приватного підприємства «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_1

– залишити без задоволення.


   1. Постанову голови дисциплінарної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року про відмову  в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.

   1. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.

   1. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.

 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький