РІШЕННЯ № VІ/13-619 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2011 року про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про видачу свідоцтва ОСОБА_1

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/13619


 


         30 березня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерської А.О., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Полонського Ю.М., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2011 року про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про видачу свідоцтва ОСОБА_1, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


23 грудня 2010 року ОСОБА_1 звернувся до Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск його до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. До заяви додав наступні документи: завірені копії диплому спеціаліста, магістра, трудової книжки, паспорта  громадянина України, послужного списку та інші. 14 вересня 2011 року атестаційною палатою  Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було прийнято рішення про видачу ОСОБА_1, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,  за результатами усного іспиту.


29 вересня 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся голова Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Габрук М.А., з повідомленням про те, що ОСОБА_1 приховав від Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури факт свого постійного проживання у смт.Літині, Вінницької області, що свідчить про порушення ним Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. Викладене підтверджують надані ним документи:


– довідка селищної ради смт.Літина про проживання ОСОБА_1, в смт.Літині в 2011 році;


– заява ОСОБА_1 від 16 вересня 2010 року до Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск його до здачі кваліфікаційних іспитів;


– ксерокопія паспорта ОСОБА_1, із пропискою у смт.Літині;


– візитівка ОСОБА_1 як доказ того, що він  працює у смт.Літині;


– заява дружини ОСОБА_2 до Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із паспортом про прописку у місті Вінниці.


У вересні 2011 року до Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява від адвокатів смт.Літина про неетичну поведінку ОСОБА_1, який надає юридичну допомогу у смт.Літині, Вінницької області.


16 листопада 2011 року Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на сумісному засіданні двох палат було вирішено відмінити рішення атестаційної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 вересня 2011 року про видачу свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1 та анулювати свідоцтво видане на його ім’я під № 561, мотивуючи тим, що ОСОБА_1 23 грудня 2010 року зареєструвався в місті Хмельницькому, не міняючи свого місця проживання для здачі кваліфікаційних іспитів не за місцем його постійного проживання, заяву подав до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, повноваження якої закінчились ще у 2010 році.


Вказане рішення, оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури ОСОБА_1. У своїй скарзі він посилається на те, що підстави, які стали причиною прийняття рішення від 16  листопада 2011 року, не передбачені Законом України «Про адвокатуру», наданий ним до Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури паспорт із пропискою з 14 грудня 2010 року у місті Хмельницькому – єдиний, передбачений законом документ, який кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вправі була вимагати, рішення не підписано всіма членами кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і не було йому надіслано у трьох-денний строк. Просить відмінити рішення.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Вербу М.І., заслухавши запрошених та присутніх на засіданні – голову Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Габрука М.А., голову Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Маргулян К.Г., заявника ОСОБА_1, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню, а рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2011 року є закінченим і обґрунтованим з наступних підстав.


Відповідно до вимог п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури розгляд скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про анулювання рішень атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю належить до компетенції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.


Згідно п.2.2 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів, з передбаченими в п.2.1 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури документами, може бути подана заявником до атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем постійного проживання заявника.


Як слідує із довідки № 791 Літинської селищної  Ради Вінницької області ОСОБА_1 постійно мешкає у смт.Літині, Вінницької області. Там же, у смт.Літині він здійснює консультативну практику, про що свідчать як заяви адвокатів смт.Літина до Хмельницької області так і заява знайомої ОСОБА_1 ОСОБА_3(мешкає у смт.Літині), із якої слідує, що вона зверталась до нього за консультаціями, та довідка Літинської селищної Ради за НОМЕР_1 від 28 вересня 2011 року про місце проживання у смт.Літині і заява ОСОБА_1 до Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск до здачі кваліфікаційних іспитів. Саме це дає Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури підставу вважати, що ОСОБА_1 повинен був у відповідності до п.2.2. Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури звернутись до Вінницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури де і мав скласти кваліфікаційні іспити. Тому вважає, що висновок Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про порушення атестаційною палатою порядку допуску заявника до здачі кваліфікаційних іспитів є обґрунтованим.


Посилання ОСОБА_1 на те, що тільки паспорт є єдиним документом, що встановлює його місце проживання є безпідставним, так як це протирічить вимогам п.п.2.1, 2.3, 2.4 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, де прямо передбачено право атестаційної палати витребувати й інші документи для вирішення питання про допуск чи відмову у допуску до складання кваліфікаційних іспитів, як і перевірку достовірності і повноти всіх поданих заявником документів. Паспорт, лише, засвідчує особу заявника (ч.2 п.2.1 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури). Більш того, згідно з ч.2 п.2.2 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури подача документів про допуск до складання кваліфікаційних іспитів і видачу свідоцтва здійснюється громадянами України не за місцем  їх реєстрації, а саме за місцем їх постійного проживання.


Крім того, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку про порушення порядку прийому заяви ОСОБА_1 атестаційною палатою, так як вона прийнята складом кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, повноваження якої  закінчились ще у липні 2010 року, і не зареєстрована у відповідності із п.2.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури секретарем атестаційної палати у журналі реєстрації заяв.


Згідно із п.п.3.1-3.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури допуск до складання кваліфікаційних іспитів здійснюється атестаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із додержанням встановленої цими пунктами процедури та прийняттям палатою відповідного рішення. Атестаційною палатою було допущено порушення вказаних норм, рішення із вказаного питання не приймалось, в матеріалах справи воно відсутнє, що свідчить про те, що ОСОБА_1 не повинен був складати кваліфікаційні іспити.


Пунктами 4.1-4.8 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури передбачено складання кваліфікаційних іспитів у разі  допуску до їх складання: складання письмового іспиту, перевірки письмових робіт атестаційною палатою, складання усного іспиту, прийняття атестаційною палатою рішення про видачу свідоцтва або відмову у видачі свідоцтва.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що атестаційною палатою був порушений вказаний порядок при складенні кваліфікаційних іспитів ОСОБА_1, так як усний іспит він здавав двічі 14 серпня 2011 року та 14 вересня 2011 року. При цьому ж, 14 серпня 2011 року іспит він не здав (протокол засідання Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2011 року). Атестаційна палата повинна була прийняти рішення у відповідності до вимог п.4.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись вимогами Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1- залишити без задоволення.


 


2.      Рішення Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 листопада 2011 року  про скасування рішення атестаційної палати Хмельницької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 14 вересня 2011 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1 та анулювання свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю № 561 видане на ім’я ОСОБА_1- залишити без змін.


 


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника ОСОБА_1


 


            4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький