РІШЕННЯ № VІ/13-617 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за заявою ОСОБА_1 щодо законності рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 липня 2010 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/644 громадянину ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/13617


 


         30 березня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерської А.О., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В.,  Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Полонського Ю.М., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за заявою ОСОБА_1 щодо законності рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 липня 2010 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/644 громадянину ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            30 липня 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся громадянин ОСОБА_1 із заявою про перевірку законності рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 липня 2010 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_2. Заявник вважає, що рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є незаконним, оскільки на момент видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_2. перебував на посаді  ІНФОРМАЦІЯ_1, а тому, відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про адвокатуру» в зв’язку із несумісністю посад не мав права на отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


            Заявник просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури перевірити факт дотримання чинного законодавства стосовно вимог щодо несумісності посад при прийнятті рішення про видачу ОСОБА_2. свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/644 30 липня 2010 року і прийняти відповідне рішення.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Мультяна В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що заява громадянина ОСОБА_1 щодо незаконності рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_2. є обґрунтованою, а оскаржене рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури підлягає до скасування з наступних підстав.


Як вбачається із матеріалів справи, ОСОБА_2 9 липня 2010 року звернувся із заявою до Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск його до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. В цей же день, він був допущений до складання кваліфікаційних іспитів і в цей же день, як вбачається із протоколу засідання атестаційної палати, був допущений на іспити, склав їх і атестаційною палатою Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було прийняте рішення про видачу йому свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. В цей же день, було прийняте і рішення Закарпатською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури про видачу даного свідоцтва, яке було видано абітурієнту 30 липня 2010 року. Всі зазначені дії як атестаційної палати так і кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури були вчинені як з грубим порушенням вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, так і вимог Закону України «Про адвокатуру».


Перед усім факт єдиної дати прийняття документів, допуск до складання кваліфікаційних іспитів і прийняття самих кваліфікаційних іспитів викликає сумнів щодо реальності і дійсності таких дій. Цей висновок напрошується навіть із того, що одноразовий внесок на організаційно-технічне забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури був зроблений абітурієнтом, лише, через 20 днів після складання ним кваліфікаційних іспитів.


Окрім того, із протоколу засідання атестаційної палати Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вбачається, що в порушення вимог п.19 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, засідання атестаційної палати було неправомочним, не дивлячись на твердження зворотного в протоколі. Так, спочатку в протоколі зазначено, що на засіданні атестаційної палати присутні 8 чоловік і засідання, таким чином, є правомочним, але в кінці протоколу вказано про присутність, лише, 7 чоловік, а підписи на даному протоколі, лише, 6 чоловік, що свідчить про фальсифікацію даного протоколу, так як в ньому зазначено, що за прийняте рішення проголосовано одноголосно.


Щодо факту складання письмового іспиту, то наявні в справі документи свідчать про незадовільну оцінку даного іспиту, оскільки у справі є, лише, два проекти процесуальних документів, а третій, таким чином, в порушення вимог п.4.2 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, взагалі не написаний, а один із документів неможливо оцінити позитивно, хоча в протоколі стверджується зворотне, що знову ж таки викликає недовіру до його правильності.


В порушення вимог п.п.24 та 25 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури рішення атестаційної палати як про допуск до складання кваліфікаційних іспитів так і про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не викладено письмово, окремими документами, а про них зазначено, лише, в протоколі засідання.


В порушення вимог ст.15 Закону України «Про адвокатуру» та абз.2 п.32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Присягу адвоката України абітурієнт склав в день складання кваліфікаційних іспитів, а не під час отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Але, головною, безспірною причиною незаконності видачі свідоцтва являється грубе порушення Закарпатською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури абз.1 п.32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Так, із самих матеріалів особової справи абітурієнта вбачається, що на момент як подачі заяви, так і видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю він дійсно працював ІНФОРМАЦІЯ_1 і звільнений з посади ІНФОРМАЦІЯ_1, за порушення присяги судді, лише, 21 жовтня 2010 року. Таким чином, на момент видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю існувала явна несумісність займаної посади з адвокатською діяльністю і, відповідно до ст.2 Закону України «Про адвокатуру», така особа не могла стати адвокатом і свідоцтво їй не могло бути виданим, а відповідно до вимог абз.3 п.32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю повинно було бути анульованим кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.


            Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку про незаконність рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_2., яке прийняте з грубим порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру» та норм Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.


 


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.2, 4 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20, 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Заяву громадянина ОСОБА_1 на рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо незаконності видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю визнати обґрунтованою.


 


2.      Рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 9 липня 2010 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_2– скасувати. Прийняти справу до свого провадження та анулювати рішення атестаційної палати Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 9 липня 2010 року про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_2.


 


3.      Анулювати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 21/644 від 30 липня 2010 року видане Закарпатською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури на ім’я ОСОБА_2 з припиненням його адвокатської діяльності.


 


4.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника ОСОБА_1 та ОСОБА_2.


 


5.      Зобов’язати голову Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вилучити анульоване свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у ОСОБА_2. та зберігати його при матеріалах даної справи, а про факт анулювання даного свідоцтва письмово повідомити керівника правоохоронних органів та судів  Закарпатської області.


 


6.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький