РІШЕННЯ № VІ/12-568 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 2011 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/12568


 


         17 лютого 2012 року                                                                                  м. Яремче


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 2011 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            Рішенням атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 2011 року громадянину ОСОБА_1 відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Приймаючи таке рішення атестаційна палата прийшла до висновку, що ОСОБА_1 незадовільно склав письмовий іспит, так як на всі три завдання, викладені в білеті № 13, надав неправильні або неповні відповіді.


Вказані обставини підтверджуються текстами процесуальних документів, виконаними заявником, а також висновком по письмових роботах.


При складанні усного кваліфікаційного іспиту ОСОБА_1 дав неправильні відповіді на 13 із 15 запитань білету № 18, що слідує з протоколу засідання і рішення атестаційної палати від 05 грудня 2011 року.


Члени атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури одноголосно прийняли рішення про відмову у видачі ОСОБА_1 свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погоджується з рішенням атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ОСОБА_1 вважає його несправедливим і упередженим. При цьому він посилається на те, що виступав свідком по справі по обвинуваченню одного із суддів міста Кіровограда за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України, що вплинуло на позицію членів атестаційної палати. Заявник вказує на те, що йому не було роз’яснено право на відвід членів атестаційної палати, з окремими з яких у нього склалися неприязні стосунки, а також на деякі процедурні порушення, допущені, на його думку, при складанні ним кваліфікаційних іспитів атестаційною палатою Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Міщенка В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1не підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.


Міркування заявника є некоректними і спростовуються матеріалами наданими Кіровоградською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.


Так, з протоколу засідання атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 жовтня 2011 року слідує, що ОСОБА_1 і іншим особам, що виявили бажання складати кваліфікаційні іспити було роз’яснено право відводу членів атестаційної палати, що підтверджується його особистим підписом в протоколі.


Своїм правом на відвід скаржник не скористався і був допущений до складання письмового кваліфікаційного іспиту.


Повторно, як це слідує із виписки із протоколу засідання атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 2011 року, ОСОБА_1 було роз’яснено право на відвід будь-кого з членів палати перед складанням усного кваліфікаційного іспиту і він знову ним не скористався.


Фактів упередженості по відношенню до заявника з боку членів атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при складанні останнім кваліфікаційних іспитів, а також порушень ними вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури і Порядку складання кваліфікаційних іспитів не встановлено.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, дослідивши матеріали справи, погоджується з висновками, викладеними в рішенні атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 2011 року, і підстав для скасування цього рішення не вбачає.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-101 , 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


1.      Скаргу ОСОБА_1- залишити без задоволення.


2.      Рішення атестаційної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 05 грудня 2011 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1залишити без зміни.


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника ОСОБА_1.


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА. 


 


 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                               В.І. Висоцький