РІШЕННЯ № VІ/12-567 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 146-11/ДПР від 1 листопада 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/12567


 


         17 лютого 2012 року                                                                                  м. Яремче


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 146-11/ДПР від 1 листопада 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулася  зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 146-11/ДПР від 01 листопада 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, у зв’язку зі спливом строків притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


ОСОБА_1 не погоджується з прийнятим дисциплінарною палатою рішенням, просить скасувати його, порушити відносно адвоката ОСОБА_2 дисциплінарну справу і притягнути її до дисциплінарної відповідальності у вигляді анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Заявниця посилається на те, що адвокат ОСОБА_2 надавала їй правову допомогу, як потерпілій у справі приватного обвинувачення, але при цьому не уклала з нею письмової угоди та не надала документів про отримання гонорару. ОСОБА_1 вказує, також, на те, що адвокат не з’являлася до суду, не здійснювала захист та не використовувала всі передбачені законом засоби захисту її прав і законних інтересів, що призвело до виправдовувального вироку підсудного. Заявниця зазначає, що її образила поведінка адвоката, яка домовлялася з підсудним про врегулювання конфлікту шляхом примирення та відшкодування завданих збитків позасудовим шляхом.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Луцюка П.С., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню у зв’язку з наступним.


Рішенням голови дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19 жовтня 2011 року за скаргою ОСОБА_1 порушено дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_2.


Як вбачається з матеріалів дисциплінарної справи, ОСОБА_1 подала до Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скаргу в якій посилалася на те що, адвокат ОСОБА_2 надавала їй правову допомогу, як потерпілій у справі приватного обвинувачення, але при цьому не уклала з нею письмової угоди та не надала документів про отримання гонорару, а також,  не з’являлася до суду, не здійснювала захисту та не використовувала всі передбачені законом засоби захисту її прав і законних  інтересів, що призвело до виправдовувального вироку підсудного. Заявниця, посилалася, що її образила поведінка адвоката, яка домовлялася з підсудним в її присутності про врегулювання конфлікту шляхом примирення та відшкодування завданих збитків позасудовим шляхом.


Дисциплінарна палата Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури при розгляді дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 дійшла до висновку, що факти, викладені в скарзі заявниці ОСОБА_1 частково знайшли своє підтвердження.


Адвокат ОСОБА_2 в травні 2010 року за усною домовленістю з ОСОБА_1склала скаргу приватного звинувачення в її інтересах та приймала участь в судовому розгляді вказаної справи. Адвокат не заперечує отримання гонорару у сумі 820 грн., а відсторонення від участі у справі пояснює відмовою клієнта від сплати коштів необхідних  для покриття фактичних витрат, пов’язаних з подальшим виконанням доручення.


Дисциплінарна палата дійшла до висновку, що  адвокатом ОСОБА-2. були порушені вимоги ст.7 Закону України «Про адвокатуру» та ст.ст.16, 17, 41 Правил адвокатської етики.


Всупереч вимогам ст.ст.16, 17 Правил адвокатської етики адвокат не оформила своїх стосунків з клієнтом у вигляді письмової угоди про надання правової допомоги, не визначила розміру гонорару та порядку обчислення і внесення фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення.


Дисциплінарна палата Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обґрунтовано дійшла до висновку, що адвокат ОСОБА_2 не могла в односторонньому порядку розірвати угоду з клієнтом, оскільки відсутність письмової угоди не дає змогу визначитися з наявністю чи відсутністю згоди клієнта на оплату фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення клієнта. За вказаних обставин, відмова адвоката від участі в судовому розгляді справи обґрунтовано визначена дисциплінарною палатою як порушення ним вимог ст.7 Закону України «Про адвокатуру» та ст.41 Правил адвокатської етики.


З врахуванням того, що порушення адвокатом законодавства, що регулює діяльність адвокатури мало місце в 2010 році, а відповідно до п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури дисциплінарне стягнення до адвоката не може бути застосовано пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку,  дисциплінарна палата Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури обґрунтовано своїм рішенням закрила дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_2 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла до висновку, що рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 є обґрунтованим, а скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню.


Відповідно до вимог ст.13 Закону України «Про адвокатуру» та п.3 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів віднесено до виключної компетенції обласних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру» та п.п.10-101 , 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:1. Скаргу ОСОБА_1– залишити без задоволення.2. Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 01 листопада 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2- залишити без змін.3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії про прийняте рішення повідомити  заявницю.4. Матеріали справи повернути  до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький