РІШЕННЯ № VІ/12-557 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 листопада 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/12557


 


         17 лютого 2012 року                                                                                  м. Яремче


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 листопада 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


Постановою голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 листопада 2011 року Вітовською Н.І. було відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката ОСОБА_2 за скаргою ОСОБА_1.


          Як мотиви в відмові в порушенні дисциплінарного провадження зазначені ті обставини, що  пройшов строк для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення, передбачений  п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, а також те, що питання повернення сплаченого гонорару до компетенції дисциплінарної палати не входить, а спори з цього приводу розглядаються у суді.


            Звертаючись зі скаргою на постанову голови дисциплінарної  палати Івано-Франківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 листопада 2011 року Вітовської Н.І., заявник ОСОБА_1  зазначає, що не згоден з постановою, просить порушити дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_2. та накласти на нього штраф за ухилення від сплати податків.


           Як вбачається зі скарги ОСОБА_1, він ставив питання про те, що адвокат ОСОБА_2 не повністю виконав свої зобов’язання по захисту його інтересів в прокуратурі та в суді першої інстанції за договором про надання правової допомоги, укладеним 02 вересня 2010 року. Зокрема, заявник посилається на те, що він сплатив адвокату гонорар у сумі 6000 грн., а квитанція йому була видана лише на 3000 грн., що призвело до несплати адвокатом податків. Крім того, вважає, що обсяг роботи адвоката по наданню йому правової допомоги не відповідає розміру гонорару, оскільки він лише два рази прийняв участь під час досудового слідства та два рази під час судового слідства.


           Адвокат ОСОБА_2 в своїх письмових поясненнях зазначив, що розмір гонорару відповідав обсягу виконаної ним роботи та був погоджений з клієнтом. Він приймав участь при виконанні слідчих дій з підзахисним в прокуратурі, а також 7 разів в судових засіданнях та досягнув  позитивного результату для свого клієнта. Оскільки при укладенні договору йому був внесений гонорар частково – у сумі 3000 грн., то він видав квитанцію саме на цю суму. В подальшому дружина його клієнта не вимагала видати квитанцію на іншу частину доплаченого гонорару. Всю суму отриманого гонорару він  включив  до квартального і річного звіту до сукупного доходу.                        


          Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковальову О.М., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, що скарга  ОСОБА_1 не підлягає  задоволенню у зв’язку  з наступним.


          Як вбачається з матеріалів справи, під час перевірки з’ясовані всі обставини виконання прийнятих адвокатом обов’язків по наданню правової допомоги ОСОБА_1 по кримінальній справі, отримання ним гонорару, видачі клієнту квитанції та сплата ним податків.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що висновок викладений в постанові голови дисциплінарної  палати Івано-Франківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вітовської Н.І. від 22 листопада 2011 року за скаргою ОСОБА_1 про відсутність підстав для порушення дисциплінарного провадження щодо адвоката ОСОБА_2., є обґрунтованим.


       


             Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16  Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-101, 20-231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію  адвокатури, –


 


                    ВИРІШИЛА:


1.Скаргу ОСОБА_1– залишити без задоволення.


2.Постанову голови дисциплінарної  палати  Івано-Франківської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вітовської Н.І. від 22 листопада 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження щодо адвоката ОСОБА_2- залишити без змін. 


3.Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


4.Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький