РІШЕННЯ № VІ/12-555 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/12555


 


         17 лютого 2012 року                                                                                  м. Яремче


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Єзерської А.О., Коваль К.П., Руденко Г.А., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Ковальової О.М., Скотаря А.М. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, –


ВСТАНОВИЛА:


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулась ОСОБА_1 – представник ОСОБА_2  із скаргою на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року, яким закрито дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_2 за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і закінченням встановленого законом строку накладення дисциплінарного стягнення.


В скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури ОСОБА_1 просить скасувати зазначене рішення, посилаючись на те, що рішення прийняте на підставі необ’єктивних  матеріалів перевірки, у відсутність адвоката ОСОБА_2, який порушив договірні зобов’язання, своєчасно не витребував необхідні докази із Держкомзему, вибрав невірну позицію захисту, що примусило її довірительку ОСОБА_2 23 грудня 2009 року відмовитися від його послуг з представництва її інтересів в Кагарлицькому районному суді Київської області.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлишина Б.Я., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 підлягає до  задоволення з наступних підстав.


З наданих матеріалів вбачається, що 13 серпня 2008 року між адвокатом ОСОБА_2 та ОСОБА_2 укладено угоду № 98 про надання правової допомоги.


23 грудня 2009 року ОСОБА_2 письмово відмовилась від представництва її інтересів адвокатом ОСОБА_2 у Кагарлицькому районному суді Київської області. Підставою для такої відмови слугувало незадоволення клієнтом якістю послуг, що надавалися їй адвокатом. На засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури 17 червня 2011 року заявниця не заперечувала, що її довірителька дійсно відмовилась від послуг адвокатаОСОБА_2, оскільки навіть у судових дебатах він виступив проти її позиції. З рішення  Кагарлицького районного суду Київської області та тексту апеляційної скарги на це рішення, які містяться в матеріалах справи, вбачається, що позовні вимоги ОСОБА_2 не розглядалися, що дає підстави вважати доводи скарги обґрунтованими в частині відмови адвоката від позову без погодження цієї позиції з довірителем.


Адвокат ОСОБА_2 у письмових поясненнях, наданих  на адресу дисциплінарної палати, не оспорював та підтвердив, що ним було прийнято рішення відмовитись від позову, однак зазначив, що такі дії відповідали інтересам його клієнта. Про те, що ця позиція була погоджена з клієнтом, адвокат не зазначає. Це відповідає  змісту наявних у справі по скарзі ОСОБА_1 процесуальним документам.


Відповідно до ч.4 ст.20 Правил адвокатської етики, до підписання угоди про надання правової допомоги у справі, що підлягає судовому розгляду, адвокат повинен з’ясувати  всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та її змісті, та запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта.


Ч.3 ст.21 Правил адвокатської етики визначено, що у випадку, коли адвокат дійде висновку про відсутність фактичних  та правових підстав для виконання доручення, він зобов’язаний  повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну змісту доручення, що відповідав би тому гіпотетичному результату, котрий може бути досягнутий згідно з чинним законодавством, або відмовитись від прийняття доручення.


На підставі аналізу наведених норм, а також вимог Закону України «Про адвокатуру» Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що дисциплінарною палатою Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не надано належним чином оцінки обставинам, які стосуються дотримання адвокатом ОСОБА_2 вимог ч.3 ст.21 Правил адвокатської етики, а саме, не з’ясовано  чи давала ОСОБА_2 згоду на зміну змісту доручення (зміну правової позиції у справі, відмови від позову), та чи дійсно адвокатом були вчинені процесуальні дії, проти яких заперечувала його клієнт.


Наведене свідчить про наявність підстав для скасування оскаржуваного рішення та повернення справи на новий розгляд до дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для здійснення ретельної перевірки обставин, викладених вище, а також обґрунтованості  посилання в оскаржуваному рішенні як на підставу закриття дисциплінарного провадження за скаргою ОСОБА_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2 за відсутністю підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру»  та п.п.10-10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


          1.Скаргу ОСОБА_1 – задовольнити.


          2.Рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року – скасувати.


          3.Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2 направити на новий розгляд до дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 


          4.Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю ОСОБА_1 та адвоката ОСОБА_2


 


          5.Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                               В.І. Висоцький