РІШЕННЯ № VІ/13-621 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 6/183 від 4 січня 2012 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/13621


 


         30 березня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


           Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерської А.О., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В.,  Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Полонського Ю.М., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 6/183 від 4 січня 2012 року про відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –


 


ВСТАНОВИЛА:


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 6/183 від 4 січня 2012 року, яким їй відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Не погоджуючись із вищевказаним рішенням, ОСОБА_1 у своїй скарзі посилається на те, що рівень її знань був невірно оцінений атестаційною палатою, як незадовільний, вона правильно виконала письмові роботи, повно і вірно відповіла на всі запитання усного іспиту, запис у витязі із протоколу № 52 засідання атестаційної палати невірно відображає хід іспиту.


Крім того, заявниця вказує на те, що витяг датований 2011 року, в той час як засідання атестаційної палати відбувалось в січні 2012 року, з самим протоколом її не ознайомили, що дає їй змогу сумніватись у його існуванні. На її погляд це викликано тим, що вона критикувала непрозорість і упередженість з боку атестаційної палати відносно процедури призначення і проведення іспитів у Волинській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури. Просить рішення скасувати, дозволити складення кваліфікаційних іспитів у Київській міській кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Вербу М.І., заслухавши запрошену та присутню на засіданні – заявницю ОСОБА_1, перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


Із матеріалів справи вбачається, що рішенням атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 6/183 від 4 січня 2012 року ОСОБА_1 відмовлено у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Підставою для відмови є те, що заявниця при складанні кваліфікаційного іспиту проявила поверхневі знання діючого законодавства, на окремі питання екзаменаційного білету не дала відповіді, не в достатній мірі ознайомлена з теоретичними та практичними питаннями діяльності адвокатури.


Відповідно до протоколу № 52 засідання атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури після допуску до складання кваліфікаційних іспитів ОСОБА_1 отримала білети № 16 – з письмового та № 6 – з усного екзамену.


Після виконання письмового завдання, до заявниці виникло питання щодо складеної нею апеляції на постанову судді про обрання запобіжного заходу, пропуску строку на апеляційне оскарження, невідповідності складеного документу вимогам Кримінально-процесуального кодексу України. В зв’язку з цим, письмовий іспит був оцінений незадовільно.


При складанні усного іспиту атестаційна палата мала цілий ряд питань по білету № 16.


Згідно вимог п.п.14, 26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури перевірка рівня знань у претендентів на отримання свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю покладається виключно на атестаційні палати регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


Порядок складання кваліфікаційних іспитів та прийняття рішень про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю врегульований Порядком складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затверджених протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 1 жовтня 1999 року № 6/2 (із змінами і доповненнями, внесеними згідно із протоколами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 17 серпня 2001 року № 6/3, від 23 квітня 2004 року № 4/3-2, від 27 жовтян 2005 року № 4/15-2, від 02 лютого 2007 року № 4/28-1.8, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 13 лютого 2009 року № V/10-166).


У відповідності до вимог п.п.4.1-4.4 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури заявник, що отримав допуск до складання кваліфікаційних іспитів складає письмовий і усний іспит, за результатами якого згідно з п.4.6 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури саме членами атестаційної палати приймається відповідне рішення. Хід засідання палати відображається у протоколі, згідно вимог п.4.5 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


Як слідує із наданих Волинською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури документів, а саме: протоколу № 52 від 4 січня 2012 року, що містить підписи головуючого Сорокопуда М.О., секретаря Ковальова C.B., завірений печаткою Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури процедура складання кваліфікаційних іспитів ОСОБА_1 відбулася у повній відповідності із вимогами п.п.4.1-4.4 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


Щодо посилань заявниці на те, що у отриманому нею витязі із протоколу № 52 засідання атестаційної палати невірно вказано рік, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає це технічною помилкою, що не має жодного відношення до оцінки рівня знань заявниці. Тим більше, що оригінал протоколу містить вірну дату його складання, що відповідає даті, вказаній у рішенні атестаційної палати.


Згідно з вимогами п.1.2 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури – кваліфікаційні іспити – це перевірка теоретичних і практичних знань заявника в галузі законодавства, історії адвокатури, вміння правильно застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності адвоката.


Відповідно до вимог п.1.3 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури заявниця повинна була виявити добрі знання з усіх питань, включених до білету усного іспиту і успішно скласти правові документи, зазначені у білеті.


Із тексту рішення № 6/183 від 4 січня 2012 року, що містить підписи всіх членів атестаційної палати, за результатами голосування, відображеного у протоколі № 52 від 4 січня 2012 року, атестаційна палата встановила, що ОСОБА_1 не в достатній мірі володіє знаннями у різних галузях права і за таких умов атестаційна палата мала право прийняти рішення про відмову у видачі ОСОБА_1 свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


Оцінюючи доводи заявниці відносно упередженості щодо неї членів атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що ніяких доказів, які б дозволяли сумніватись в об’єктивності прийнятого рішення, заявницею не надано.


Більш того, Волинська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури надала завірений належним чином додаток № 1 до протоколу № 52 засідання атестаційної палати Волинської обласної від 4 січня 2012 року, в якому міститься особистий підпис ОСОБА_1 про відсутність у неї відводу до складу атестаційної палати, який вона виконала до початку складання кваліфікаційних іспитів.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись вимогами ст.ст.2, 14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення «Про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури»,-


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1- залишити без задоволення.


 


2.      Рішення атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури № 6/183 від 4 січня 2012 року про відмову ОСОБА_1 у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – залишити без змін.


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю ОСОБА_1


 


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький