РІШЕННЯ № VІ/14-736 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-736


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності  у вигляді  попередження, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            26 березня 2012 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшла скарга  адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності і застосування дисциплінарного стягнення – попередження.


            ОСОБА_1 скаржиться на те, що  дисциплінарною палатою  Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури його необґрунтовано притягнуто до дисциплінарної відповідальності  і застосовано дисциплінарне стягнення – попередження.


            Заявник вважає, що неявка його в судове засідання 25 листопада 2011 року в Жовтневий районний суд міста Маріуполя була з поважних причин, про що визнано в рішенні дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. В зв’язку з цим вважає, що підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності не було. Просить рішення дисциплінарної палати  Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скасувати, дисциплінарне провадження закрити в зв’язку з відсутністю в його діях складу дисциплінарного правопорушення.


            Заслухавши  доповідача  – члена  Вищої  кваліфікаційної комісії адвокатури Прокопчука В.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна  комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 не підлягає до задоволення, а оскаржене рішення – до скасування з наступних підстав.


            З матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що 2 грудня 2011 року головою дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури   Коростеліною Т.Ю. була порушена дисциплінарна справа відносно адвоката ОСОБА_1


            На засіданні дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, яке відбулося 22 грудня 2011 року адвокат ОСОБА_1 не з’явився. По суті листа судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Папаценко П.І., в якому ставилося питання про притягнення його до дисциплінарної відповідальності за неявку в судові засідання, адвокат ОСОБА_1 надав письмове пояснення, заяву про слухання дисциплінарної справи в його відсутність, що наявні в матеріалах  перевірки № 553  відносно адвоката ОСОБА_1


            Як вбачається з матеріалів перевірки дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ретельно та детально ознайомилася із всіма первинними матеріалами за листом суду щодо дій адвоката ОСОБА_1  – неявки його в судові засідання  призначені судом за погодженням із адвокатом ОСОБА_1 та іншими учасниками процесу – на 24 та 25 листопада 2011 року і як наслідок цьому – затягування розгляду кримінальної справи судом по суті. Наведені в листі суду докази щодо порушення адвокатом ОСОБА_1, зокрема, неявки його в судові засідання, безспірно доведені матеріалами  перевірки.


            Рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року на адвоката ОСОБА_1 накладено дисциплінарне стягнення  у вигляді попередження, оскільки дисциплінарна палата прийшла до висновку  про неналежне відношення адвоката ОСОБА_1 до своїх професійних обов’язків  при взаємовідносинах із судом, що суперечить вимогам ч.3 ст.48 Кримінально-процесуального кодексу України, ч.4 ст.58 Правил адвокатської  етики.


            З огляду на викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що підстави для скасування рішення Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від  22 грудня 2011 року відносно адвоката ОСОБА_1    відсутні.


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16  Закону України  «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу  адвоката ОСОБА_1– залишити без задоволення.


 


2.      Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про  притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності у вигляді  попередження – залишити без змін.


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


 


4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький