РІШЕННЯ № VІ/14-734 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року про відмову ОСОБА_1 у допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14734


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року про відмову ОСОБА_1 у допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            Рішенням атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2011 року ОСОБА_1 відмовлено у допуску до кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, у зв’язку з відсутністю стажу роботи у галузі права.


            Заявник не погоджується із рішенням атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову йому у допуску до складання кваліфікаційних іспитів та вважає його таким, що не відповідає нормам чинного законодавства. При цьому він посилається на норми Закону України «Про адвокатуру» та Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.


            Посилаючись на вказані джерела заявник стверджує, що загальний стаж його роботи у галузі права становить 2 роки 1 місяць та 11 днів (з них 1 рік 7 місяців 11 днів на посаді консультанта суду та 6 місяців на посаді заступника начальника відділу кадрів з юридичних питань).


            Як зазначає заявник, вказані обставини підтверджуються документами про вищу юридичну освіту та трудовою книжкою, наданими заявником.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Павлишина Б.Я., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 підлягає до задоволення у зв’язку з наступним.


            Атестаційна палата Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури недостатньо повно і всебічно дослідила всі обставини справи, її висновки є некоректними та спростовуються матеріалами, наданими заявником і нормами чинного законодавства України.


            Так, з документів про вищу юридичну освіту, наданих заявником, а саме диплому бакалавра Класичного приватного університету та диплому спеціаліста Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого вбачається, що освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» ОСОБА_1 був присвоєний 17 липня 2009 року, а освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» – 8 лютого 2011 року.


            Із записів у трудовій книжці ОСОБА_1 випливає, що на посаду консультанта суду він був прийнятий 6 травня 2008 року, тобто ще до присвоєння йому освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», проте працював на вказаній посаді до 28 лютого 2011 року, що підтверджується записом у трудовій книжці.


            Відповідно до ч.1 ст.2 Закону України «Про адвокатуру» адвокатом може бути особа, яка має вищу юридичну освіту, підтверджену дипломом України або відповідно до міжнародних договорів України дипломом іншої країни, стаж роботи у галузі права не менше двох років, володіє державною мовою, склала кваліфікаційні іспити, одержала в Україні свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняла Присягу адвоката України.


            У п.2.1 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури вказано, що у стаж роботи у галузі права зараховується стаж роботи на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які відповідно до кваліфікаційних вимог потребують наявності вищої юридичної освіти як підстави для заняття таких посад. Цей стаж набувається після здобуття вищої юридичної освіти з присвоєнням кваліфікації не нижче бакалавра, факт здобуття якої підтверджується відповідним дипломом. Отже, стаж ОСОБА_1 на посаді консультанта суду становить 1 рік 7 місяців та 11 днів (від 17 липня 2009 року по 28 лютого 2011 року).


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, дослідивши матеріали справи, не погоджується з висновками, викладеними в рішенні атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року.


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-101, 20- 231 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


1.      Скаргу ОСОБА_1 – задовольнити.


 


2. Рішення атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 лютого 2012 року про відмову ОСОБА_1 у допуску до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – скасувати.


 


3. Матеріали справи направити до атестаційної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання про допуск ОСОБА_1 до складання кваліфікаційних іспитів для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності.


 


4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


 


5. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА. 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький