РІШЕННЯ № VІ/14-733 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 1 лютого 2012 року № 6/190 про відмову в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 1 лютого 2012 року № 6/190 про відмову в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            29 лютого 2012 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся ОСОБА_1 зі скаргою на рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 1 лютого 2012 року про  відмову йому в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Заявник не згодний  з постановленим рішенням та вважає його незаконним. Він посилається на те, що рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно нього є упередженим, оскільки два члени Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Сафулько С.Ф. та Слабенко С.І. могли оцінити його відповіді та знання не об’єктивно, оскільки, він до виходу на пенсію перебував на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 і його робота могла вплинути на рішення відносно нього при здачі кваліфікаційних іспитів. Крім того, заявник зазначає, що він  перебував під час складання кваліфікаційних іспитів у хворобливому стані та підтверджує цю обставину довідкою із лікарні.


ОСОБА_1 просить  Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури скасувати рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а матеріали справи направити у Рівненську обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури для складання ним кваліфікаційних іспитів. 


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню із наступних підстав.


            Перевіркою встановлено, що 21 червня 2011 року ОСОБА_1 звернувся до Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою про допуск його до складання кваліфікаційних іспитів на предмет отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Рішенням № 6/190 атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 1 лютого 2012 року ОСОБА_1 відмовлено в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у зв’язку з тим, що при складанні кваліфікаційних іспитів він проявив поверхневі знання діючого законодавства, на окремі питання, що містяться в екзаменаційному білеті, відповіді не дав взагалі, не в достатній мірі ознайомлений з теоретичними та практичними питаннями діяльності адвокатури.


Рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно ОСОБА_1 прийняте на підставі вимог ст.ст.2, 13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.14, 24, 31 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, належним чином оформлене та підписане головуючим, секретарем та членами палати. На засіданні атестаційної палати 1 лютого 2012 року здійснювалося ведення протоколу засідання № 54. Згідно додатку № 1 до протоколу № 54 засідання атестаційної палати від 1 лютого 2012 року головуючим роз’яснено ОСОБА_1 право відводу членів атестаційної палати згідно з п.22 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93,  про що він ознайомлений письмово та засвідчив своїм підписом.


Згідно протоколу № 54 від 1 лютого 2012 року засідання атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_1 на письмовому іспиті отримав білет № 12. Атестаційною палатою письмовий іспит оцінено незадовільно. На усному іспиті ОСОБА_1 отримав білет № 8 і надав неповні та неправильні відповіді на два питання білету – № 5 і № 10, а на питання № 11 фактично не дав відповіді.


Таким чином, атестаційна палата Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийшла до правильного висновку щодо незадовільної здачі ОСОБА_1 кваліфікаційних іспитів. Головуючим було роз’яснено ОСОБА_1 право оскарження рішення атестаційної палати згідно до п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93.


Із  матеріалів справи вбачається, що рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури постановлене згідно з вимогами  Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію  адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, і не має підстав для його скасування. Атестаційна  палата прийшла до правильного висновку щодо незадовільної здачі ОСОБА_1 кваліфікаційних іспитів.


Із документів перевірки не вбачається довідки про хворобливий стан здоров’я ОСОБА_1 в період складання кваліфікаційних іспитів та підстав для відводу членів палати.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає підстав для задоволення вимоги заявника про скасування рішення атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії та направлення матеріалів справи у Рівненську обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури для складання кваліфікаційних іспитів. 


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1-  залишити без задоволення.


 


2. Рішення атестаційної палати Волинської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 1 лютого 2012 року № 6/190 про  відмову в видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1 – залишити без змін.  


                                  


              3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


 


  4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький