РІШЕННЯ № VІ/14-732 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 листопада 2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14732


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 листопада  2011 року про  відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            26 січня 2012 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся ОСОБА_1 зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 25 листопада 2011 року про  відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката  ОСОБА_2


            Заявник не згодний  з вказаною постановою та вважає її незаконною, посилаючись на те, що постановлене рішення голови дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відносно адвоката ОСОБА_2 прийняте без належної оцінки обставин справи.


В своїй скарзі заявник ОСОБА_1 зазначає, що головою дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є Міщенко В.В., який на його думку, виніс незаконну постанову. Заявник просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вжити заходів для організації перевірки куди адвокат ОСОБА_2. подів його гроші в сумі чотири тисячі гривень та надати йому звіт про проведену адвокатом роботу. ОСОБА_1 скаржиться на те, що адвокат безпричинно самоусунувся від участі у кримінальній справі. Він також не згодний з тим, що на складеному, начебто ними, договорі про надання правової допомоги відсутня печатка адвоката ОСОБА_2


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню із наступних підстав.


            Перевіркою встановлено, що 8 грудня 2011 року до Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся ОСОБА_3 із скаргою на дії адвоката Адвокатського об’єднання «Тернопільська обласна колегія адвокатів» ОСОБА_2, який  склав із адвокатом договір про надання правової допомоги по кримінальній справі щодо надання захисту його брату ОСОБА_1. Згідно зазначеного договору, сторонами було погоджено гонорар за надання правової допомоги в розмірі чотири тисячі гривень.


25 листопада 2011 року головою дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Пшик В.М. винесено постанову про відмову в порушенні дисциплінарного провадження проти адвоката ОСОБА_2 за скаргою ОСОБА_3, у зв’язку з відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


ОСОБА_3 постанову голови дисциплінарної палати Тернопільської  обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 грудня 2011 року Пшик В.М. про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката  ОСОБА_2 не оскаржив.


 До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся ОСОБА_1 зі скаргою (на 41 аркуші, 39 аркушів якої складає копія апеляційної скарги на вирок суду та фотокопії матеріалів кримінальної справи).


            Згідно матеріалів  перевірки, адвокат ОСОБА_2. 17 травня 2011 року був допущений до захисту ОСОБА_1, обвинуваченого у скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, за призначенням в порядку ст.47 Кримінально-процесуального кодексу України.


25 травня 2011 року адвокат склав із ОСОБА_3. договір про надання правової допомоги по кримінальній справі щодо захисту інтересів його брату ОСОБА_1 Адвокат приймав участь по кримінальній справі в період досудового слідства, виконав вимоги ст.218 Кримінально-процесуального кодексу України, приймав участь у справі в суді першої інстанції до моменту відмови клієнта від його послуг та допущення до участі у справі іншого адвоката. Із пояснень адвоката ОСОБА_2 встановлено, що  на прохання ОСОБА_3, який загубив складений  ними договір,  він повторно виписав  договір та зазначив дату 17 травня 2011 року.


 Як встановлено перевіркою, адвокат ОСОБА_2. є членом Адвокатського об’єднання «Тернопільська обласна колегія адвокатів», у зв’язку з чим він не має своєї особистої печатки. Крім того, договір про надання правової допомоги ОСОБА_1 по кримінальній справі складено саме ОСОБА_3. та ним сплачено адвокату гонорар, у зв’язку з чим, вимоги ОСОБА_1 в частині сплати та списання гонорару є безпідставними, оскільки учасниками цивільно-правових відносин є адвокат ОСОБА_2. та  ОСОБА_3


В матеріалах перевірки є звіт адвоката про участь у розгляді справи. В постанові голови дисциплінарної палати правомірно зазначено, що згідно вимог ст.10 Закону України «Про адвокатуру» адвокату забороняється розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці і використовувати їх в інтересах третіх осіб, яким, в даному випадку,  є ОСОБА_3, а тому адвокат не мав права надавати повний звіт про виконану ним роботу по кримінальній справі відносно свого підзахисного третій особі.


Перевіркою не встановлено, що адвокат безпричинно самоусунувся від участі у кримінальній справі. Таким чином, скарга і в цій частині не підлягає задоволенню.


Згідно витягу з протоколу засідання дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 16 грудня 2011 року голова палати  доповів дисциплінарній палаті про прийняте ним рішення від 25 листопада 2011 року відносно адвоката ОСОБА_2


Із  матеріалів перевірки  вбачається, що постанова голови дисциплінарної  палати постановлена згідно до вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію  адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, і не має підстав для її скасування, так як не вбачається порушення адвокатом ОСОБА_2. вимог Закону України «Про адвокатуру» та  Правил адвокатської етики. 


Відповідно до ст.80 Правил адвокатської етики для застосування дисциплінарних стягнень за порушення дисциплінарні органи адвокатури мають виходити із загальних засад юридичної відповідальності, зокрема, повинні застосовувати заходи дисциплінарної відповідальності лише за винні порушення.


Відповідно до ч.2 ст.80 Правил адвокатської етики щодо застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


Згідно ч.3 ст.12 Закону України «Про адвокатуру» питання про повернення гонорару при наявності спору вирішується у судовому порядку між особами, які склали договір про надання правової допомоги.


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не має підстав для задоволення вимоги заявника про скасування постанови голови дисциплінарної палати Тернопільської  обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 25 листопада  2011 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката  ОСОБА_2


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


                                                          


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1-  залишити без задоволення.


 


2. Постанову голови дисциплінарної палати Тернопільської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 25 листопада  2011 року про  відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 – залишити без змін.  


                                  


              3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


 


  4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький