РІШЕННЯ № VІ/14-731 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року про відмову в притягненні адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14731


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Житомирської  обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року про відмову в притягненні адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся зі скаргою ОСОБА_1 про надання правової оцінки діям адвоката ОСОБА_2


            На думку ОСОБА_1, адвокат ОСОБА_2 затягує судові засідання,  не тактично поводить себе відносно нього, допускає сумнівні висловлювання в його сторону.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Комарницьку О.О., заслухавши присутніх на засіданні – заявника ОСОБА_1 та адвоката Міськову О.Б., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Дисциплінарна палата Житомирської  обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури правильно дійшла висновку, що доводи скарги громадянина  ОСОБА_1 не  знайшли своє підтвердження.


            У своїх письмових скаргах громадянин ОСОБА_1, зазначає, що він вбачає в діях адвоката ОСОБА_2 грубі порушення Правил адвокатської етики. Зміст скарг заявника викладений не чітко, а тому складно зрозуміти, що саме він оскаржує та просить.


            На підтвердження викладених у скаргах пояснень заявником не було надано жодного доказу. Зокрема, заявник ОСОБА_1 заявляє, що адвокат ображала його у судових засіданнях, проте не надано копій звукозапису судових засідань, окрема ухвала суду з приводу цього не виносилась, а тому відсутні будь – які докази того, що дійсно адвокатом ОСОБА_2  допущено грубі порушення Правил адвокатської етики, адже рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності повинно бути обґрунтоване та підтверджене доказами, а відповідно не може ґрунтуватись на одних поясненнях заявника.


            Як вбачається з записів адвоката ОСОБА_2 та її письмового пояснення, адвокат представляє інтереси відповідача у цивільній справі, позивачем у якій є заявник ОСОБА_1  Адвокат ОСОБА_2 підтвердила, що дійсно приймає участь у цивільній справі, проте судових засідань вона не «зриває», як стверджує заявник. На даний час по вказаній справі вже винесено рішення.


            Згідно вимог ст.16 Закону України «Про адвокатуру» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із порушенням вимог зазначеного закону, інших актів законодавства, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України.


            За результатами розгляду скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до наступного висновку.


Відповідно до вимог ст.80 Правил адвокатської етики «Загальні принципи застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики» зазначено:


(1) При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури повинні виходити з загальних принципів юридичної відповідальності, зокрема повинні застосовувати заходи тільки за винні дії.


(2) Відносно застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.


            Дисциплінарною  палатою  Житомирської  обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належно розглянуто скаргу громадянина ОСОБА_1 та правильно встановлено, що підстав для притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності  не встановлено.


           


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст. 14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу громадянина ОСОБА_1- залишити без задоволення.


 


2.      Рішення дисциплінарної палати Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 27 жовтня 2011 року про відмову в притягненні адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності – залишити без змін.


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


 


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький