РІШЕННЯ № VІ/14-729 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 жовтня 2011 року про накладення на адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14729


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 жовтня 2011 року про накладення на адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернулася зі скаргою адвокат ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 жовтня 2011 року, яким на неї було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.


            Заявниця з прийнятим відносно неї рішенням не погоджується, виходячи з наступного.


6 травня 2010 вона уклала договір із ОСОБА_2, 1968 року народження,  про надання юридичних послуг.


            Згідно договору, вона повинна була підготувати і направити до суду позов про оскарження акту про нещасний випадок. Для цього, необхідно було провести підготовчу роботу, оскільки, ніякої справи ще не було. З метою виконання договору ОСОБА_2 видав нотаріальну довіреність, згідно з якою адвокат ОСОБА_1 могла від його імені збирати необхідні документи і звертатися до відповідних органів.


            Адвокат стверджує, що за цей час нею була проведена наступна робота, а саме направлено кілька скарг в прокуратури різних рівнів з проханням провести перевірку і вирішити питання про порушення кримінальної справи відносно посадових осіб спецпідрозділу «Беркут», надіслано запит в батальйон «Беркут» про надання відомостей, отримано графіки виходів, копію наказу про звільнення і так далі. Крім вказаного, заявниця зазначає, що вона кілька разів особисто приїжджала до командира за необхідними документами. Адвокат  ОСОБА_1 зазначає, що нею була проведена й інша робота. 


            Також заявниця зазначає, що на момент звернення ОСОБА_2 в Донецьку обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури пройшло 5 місяців після закінчення дії договору.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Комарницьку О.О., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


            Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10 жовтня 2011 року про накладення дисциплінарного стягнення на адвоката ОСОБА_1 у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік було прийняте в ході дослідження матеріалів справи, а також ретельної їх перевірки, а тому є законним та обґрунтованим .


            Слід також зазначити, що заявниця посилається на виконання нею своїх обов’язків перед клієнтом, проте з такими твердженнями погодитись не можливо, оскільки при наданні пояснень адвокатом ОСОБА_1 до дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, остання не довела того, що дійсно виконувала взяті на себе зобов’язання відповідно до умов укладеної угоди від 6 травня 2010 року.


            Згідно п.1.1 представленої угоди про надання правової допомоги від 6 травня 2010 року, яка укладена між заявником ОСОБА_2і адвокатом ОСОБА_1, адвокат прийняла на себе зобов’язання представляти інтереси заявника в якості позивача, відповідача по цивільних, адміністративних позовах, потерпілого у кримінальних справах у всіх судах Донецької області, у тому числі адміністративних судах всіх рівнів, правоохоронних органах, також в органах внутрішніх справ і прокуратури всіх рівнів.


            Крім того, дисциплінарною палатою Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вірно вказано, що посилання адвоката на те, що угода була укладена на термін один рік, тобто до 6 травня 2011 року, і термін її дії вже закінчився, не можуть бути прийняті до уваги, так як адвокат у своєму письмовому поясненні не заперечувала, що не виконала доручення клієнта, адже остання  не представила жодних доказів проведення такої роботи.


            Також, дисциплінарною палатою Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вірно розцінено поведінку адвоката  як невиконання доручення клієнта по веденню справи.


            При поданні скарги на рішення дисциплінарної Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури адвокатом не було спростовано факту невиконанню нею взятих на себе обов’язків перед клієнтом, не надано жодних доказів.


            З огляду на вищевказане,  в діях  адвоката ОСОБА_1 вбачаються  порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та Правил адвокатської етики порушення, оскільки вона  не виконала взятих на себе зобов’язань, передбачених договором з клієнтом, тому дисциплінарна палата Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури правильно дійшла до таких висновків та  призупинили  дію свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік.


            Відповідно до п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніш як через місяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як через шість місяців з дня вчинення проступку.


            Зважаючи на те, що строк дії угоди про надання юридичних послуг закінчився, проте, протягом тривалого часу клієнт  не мав належної інформації щодо фактичних і правових підстав для виконання свого доручення, а звернувся до дисциплінарної палати, коли дізнався про невиконання адвокатом своїх обов’язків, вимоги п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, не застосовуються.


           


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст. 3, 15, 17 Закону України «Про адвокатуру», п.п.1, 8, 9, 11, 40  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, роз’ясненнями Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від 18 лютого 2005 року № IV/9-2-8, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу адвоката ОСОБА_1  – залишити без задоволення.


 


2.      Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 19 жовтня 2011 року про накладення на адвоката ОСОБА_1 дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік – залишити без змін.


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю.


 


4.       Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький