РІШЕННЯ № VІ/14-726 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 лютого 2012 року та на дії голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Звіздяна А.М. про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14726


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 лютого 2012 року та на дії голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Звіздяна А.М. про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


ОСОБА_1 звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на рішення голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 лютого 2012 року, яким відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, просить рішення скасувати і надіслати справу в ту саму кваліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового розгляду.


Із змісту скарги вбачається, що адвокат ОСОБА_2 перебуває на посаді ІНФОРМАЦІЯ_1 та  проживає у квартирі АДРЕСА_1, яка на думку заявника, також є власністю цього товариства.


Спираючись на дані обставини ОСОБА_1 вважає, що адвокат ОСОБА_2 перебуває у матеріальній залежності від акціонерів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1», в тому числі і від голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2, чим  порушує ч.4 ст. 5 Правил адвокатської етики, у якій вказано, що адвокат не повинен займатися  іншою діяльністю, яка б ставила його в юридичну, матеріальну або моральну залежність від інших осіб, підпорядковувала його вказівкам або правилам, які можуть увійти у суперечність з нормами чинного законодавства про адвокатуру і цими Правилами, або можуть іншим чином перешкоджати вільному і незалежному виконанню адвокатом його професійних обов’язків.


Окрім вказаного, заявник просить визнати незаконною відмову голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в дослідженні питань про сплату пенсійних внесків та підстав набуття прав на нерухоме майно адвокатом ОСОБА_2 та щодо перевірки цих обставин.


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Батрина В.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає задоволенню з наступних підстав.


У своєму письмовому поясненні від 9 квітня 2012 року ОСОБА_2 дотримується думки, що ОСОБА_1 вільно тлумачить та перекручує зміст ч.4 ст.5 Правил адвокатської етики та ст.6 Закону України «Про адвокатуру». Дані нормативні акти не встановлюють загальної заборони щодо можливості адвоката суміщати адвокатську діяльність з іншою роботою, окрім перелічених у вищезазначеній ст.2 Закону України «Про адвокатуру». Зміст даної статті свідчить про несумісність адвокатської діяльності з роботою лише у державних органах. А у ч.4 ст.5 Правил адвокатської етики, на яку здійснює посилання заявник, передбачено саме ту незалежність адвоката від будь-якого впливу держави, її посадових осіб та інших осіб адвокатом у процесі надання ним правової допомоги певним особам.


З приводу матеріальної чи іншої залежності адвокат ОСОБА_2 пояснила, що зі змісту скарги не вбачається аргументів, що могли б підтвердити факт її залежності при представництві інтересів ІНФОРМАЦІЯ_1 у суді від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2.


У ст.2 Закону України «Про адвокатуру», встановлено вичерпний перелік закладів, у яких не може працювати адвокат. Праця на підприємствах, установах, організаціях, окрім суду, прокуратури, нотаріату, органів внутрішніх справ, служби безпеки України та держаного управління, не забороняється.


Частиною 1 ст.5 Закону України «Про адвокатуру» визначено, що адвокат здійснює  представництво в суді та правове забезпечення підприємницької діяльності юридичних осіб,  при цьому має право представляти і захищати права та інтереси юридичних осіб за їх дорученням ( ст.6 Закону України «Про адвокатуру).


Таким чином,  Закон  України «Про адвокатуру»  та  Правила адвокатської етики не виключають можливість діяльності адвоката з правового забезпечення захисту прав юридичних осіб, а порушення адвокатської етики пов’язує тільки з конкретними випадками, коли така діяльність входить в суперечність з нормами чинного законодавства чи іншим чином перешкоджає вільному і незалежному виконанню адвокатом його професійних обов’язків.


 Ні скарга до Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ні скарга до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не містять конкретних фактів, котрі давали б можливість прийти до висновку про неналежне виконання адвокатом ОСОБА_2 своїх професійних обов’язків  всупереч законодавству України та свідчило б про її залежність при відстоюванні правової позиції.      


Крім того, ОСОБА_1 в своїй скарзі оспорює відмову у рішенні голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури досліджувати питання про сплату пенсійних внесків та підстав набуття прав на нерухоме майно ОСОБА_2, у зв’язку з тим, що коло цих питань не входить до компетенції даної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


Необхідно також зазначити, що контроль за сплатою  пенсійних внесків, в тому числі адвокатами України, здійснює  спеціально уповноважений Державний орган – Пенсійний фонд України та його підрозділи на місцях, а Вища кваліфікаційна комісія адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури  такими повноваженнями не наділені. Перевірка підстав набуття прав на нерухоме майно адвокатами України  також  може здійснюватися тільки  і виключно компетентними органами  відповідно до наданих їм Законами України повноважень. Законом України «Про адвокатуру» таких повноважень не передбачено.  


З огляду на наведене, доводи ОСОБА_1 викладені у скарзі на дії голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо відмови в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 та на рішення голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 6 лютого 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 є безпідставними, отже, немає підстав для його зміни чи скасування.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-1  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1.      Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


 


2.      Рішення голови дисциплінарної палати Кіровоградської обласної  кваліфікаційнодисциплінарному комісії адвокатури від 6 лютого 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2залишити без змін.


 


3.      Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


 


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький