РІШЕННЯ № VІ/14-746 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 жовтня 2011 року, винесене відносно нього, про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-746


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 жовтня 2011 року, винесене відносно нього, про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            20 грудня 2011 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звернувся адвокат ОСОБА_1 із скаргою на рішення Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 жовтня 2011 року, яким за грубі порушення вимог Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики, інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури та Присяги адвоката України припинена його адвокатської діяльності та анульоване свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Заявник зазначає, що винесене рішення є необґрунтованим і незаконним, оскільки вважає, що всі його дії щодо виконання умов угоди по наданню правової допомоги були законними, вписувалися у межі адвокатської діяльності по наданню належної правової допомоги і відповідали всім нормам поведінки адвоката. Заявник ОСОБА_1 деякі допущені ним порушення вважає технічними, що обумовлені невеликим досвідом адвокатської практики і вважає їх просто помилками, які не можуть бути так жорстоко покараними.


            Окрім того, заявник вважає, що анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю є виключно дисциплінарним покаранням, а тому рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не може базуватися на відповідному роз’ясненні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 18 лютого 2005 року, оскільки таке роз’яснення є виключною прерогативою Конституційного суду України, якого на даний час немає, а тому вважає, що в даному випадку пропущено 6 місячний строк для накладання дисциплінарного стягнення, а тому і по даній причині вважає винесене рішення незаконним. Також, заявник ОСОБА_1 вказує, що відповідно до вимог ст.17 Закону України «Про адвокатуру» «…тільки суд може позбавити адвоката його повноважень», «…виключно суд має визначити які саме грубі порушення Законів допустив адвокат під час здійснення своїх повноважень». Виходячи з викладеного, заявник просить скасувати оскаржене рішення Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури як незаконне і закрити дану справу.


            Заслухавши доповідача – секретаря Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ковбасінську Г.В., перевіривши матеріали справи, в тому числі витребувані додатково від Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1 не підлягає до задоволення, а оскаржене рішення до скасування з наступних підстав.


            Як вбачається із матеріалів справи Херсонська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури ретельно та детально ознайомилася із всіма первинними матеріалами по окремій постанові Комсомольського районного суду міста Херсона від 5 серпня 2011 року № 1-294 щодо дій адвоката ОСОБА_1


Всі наведені нею докази щодо грубих порушень, допущених адвокатом при виконанні ним професійних обов’язків безспірно доведені матеріалами справи. Причому назвати такі грубі порушення технічними помилками в зв’язку недостатнім досвідом, просто неможливо, а тому в даній частині твердження заявника не відповідають фактичним обставинам і елементарно спростовуються процесуальними документами. Оскаржене рішення базується на відповідних документах і обґрунтоване належним чином, а деякі нинішні твердження заявника ОСОБА_1 додатково вказують на обґрунтованість прийнятого Хмельницькою обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішення.


Щодо термінів прийняття відповідного рішення відносно дати правопорушень адвокатом, то в даному випадку Херсонська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури прийняла таке рішення відповідно до вимог п.40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури і роз’яснень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури щодо даних обставин і вказане роз’яснення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, відповідно до п.10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури прийняте в межах повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури і є обов’язковим для виконання регіональними кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури та адвокатами, а незнання цього лише свідчить про низький професійний рівень заявника як адвоката, тому що анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, відповідно до п.40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, не є дисциплінарним стягненням, а є наслідком встановлення фактів грубого порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури і Присяги адвоката України і шестимісячний термін накладання дисциплінарного стягнення на дану ситуацію не поширюється, так як протиправному випадку неможливо було б анулювати свідоцтво і в адвокатів, засуджених після шести місяців від дати скоєння ними злочину, що є абсолютно алогічним.


Думка заявника ОСОБА_1, що лише суд може позбавити адвоката його повноважень взагалі в даному випадку неприйнятна, оскільки питання йде не про позбавлення адвоката повноважень по конкретній справі, а вирішення питання щодо припинення адвокатської діяльності взагалі та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а це є виключною прерогативою регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.


В цьому контексті Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне зазначити, що сам заявник у скарзі стверджує, «…що виключно суд має визначити  які саме грубі порушення Законів допустив адвокат під час здійснення своїх повноважень». І в той же момент, заявник ігнорує факт викладеного в окремій постанові Комсомольського районного суду міста Херсона від 5 серпня 2011 року, де чітко встановлені факти порушення адвокатом ОСОБА_1 норм Закону України «Про адвокатуру», Присяги адвоката України та Правил адвокатської етики. За таких обставин, і судом встановлені факти допущених адвокатом порушень і в той же час, адвокатом дана постанова суду не оскаржена і набрала законної сили. Заявнику ОСОБА_1 слід знати, що відповідно до ст.124 Конституції України судові рішення є обов’язковими до виконання на всій території України і дана обставина лише додатково свідчить про законність та обґрунтованість прийнятого Херсонською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішення по окремій постанові суду, яка в даному випадку має преюдиційне значення.


Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що оскаржене рішення Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 жовтня 2011 року винесене відносно ОСОБА_1 є обґрунтованим, базується на належних доказах, прийняте в межах Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та повністю відповідає вимогам Закону України «Про адвокатуру».


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.12, 13, 14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10 , 11, 20 – 23  , Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


1. Скаргу ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2. Рішення Херсонської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 26 жовтня 2011 року, винесене відносно ОСОБА_1, про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю – залишити без змін.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.


4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                               В.І. Висоцький