РІШЕННЯ № VІ/14-744 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 1 лютого 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-744


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 1 лютого 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження  стосовно адвоката ОСОБА_2, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


В березні 2012 року ОСОБА_1 звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури зі скаргою на постанову голови дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 1 лютого 2012 року про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2 посилаючись на те, що  рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження  прийнято без перевірки всіх обставин і є необ’єктивним.


Заявниця зазначає, що тлумачення голови дисциплінарної палати про те, що ОСОБА_2 приймала участь у цивільній справі не як адвокат, а як фізична особа – представник за довіреністю, не є вірним і не може бути підставою для відмови в порушенні проти адвоката дисциплінарного провадження. З огляду на наведене, просить розглянути  її скаргу та прийняти законне рішення.


До скарги, ОСОБА_1 подала додаткові матеріали про професійну діяльність адвоката ОСОБА_2


Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Скукіса В.Ф., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла до висновку, що скарга ОСОБА_1 заслуговує на увагу і  підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.


Відповідно до вимог п.10 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій, їх палат, або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодавства.


З матеріалів справи вбачається, що адвокат ОСОБА_2, представляючи інтереси ОСОБА_3 в цивільній справі, звернулася з письмовою заявою до суду про перенесення слухання справи у зв’язку з її хворобою і суд задовольнив таке клопотання.


Того ж дня, адвокат ОСОБА_2 приймала участь у іншій цивільній справі в інтересах ОСОБА_3 і коли ОСОБА_1 звернулася з аналогічним клопотанням про перенесення слухання справи у зв’язку з хворобою її представника – їй було відмовлено. Заявниця вважає, що адвокат ОСОБА_2 вводить в оману суд і це є грубим порушенням Правил адвокатської етики.


В доповненнях до скарги заявниця посилається на низький професійний рівень адвоката ОСОБА_2


Відповідно до п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.


Постановою від 1 лютого 2012 року голова дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відмовив в порушенні дисциплінарного провадження по відношенню до адвоката ОСОБА_2 посилаючись на те, що під час проведення перевірки жодних доказів про порушення адвокатом діючого законодавства, що регламентує діяльність адвокатури не надходило.


Головою дисциплінарної палати  повно та всебічно вивчено всі обставини справи, враховано те, що адвокат ОСОБА_2 діяла виключно в інтересах клієнта і від останнього не надходило жодних скарг і прийнято обґрунтоване та законне рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження.


Разом з тим, з постанови голови дисциплінарної палати, як підставу для відмови в порушенні дисциплінарного провадження, слід виключити посилання на те, що адвокат ОСОБА_2 приймала участь у справі не як адвокат, а як «представник за довіреністю».


Правила адвокатської етики (ст.ст.11 та 12) зобов’язують адвоката як у професійній діяльності, так і в приватному житті бути чесним і порядним і всією своєю діяльністю стверджувати повагу до адвокатської професії, сприяти зберіганню та підвищенню її престижу.


 


ОСОБА_2 є адвокатом, що підтверджується матеріалами дисциплінарної справи і її участь у  цивільній справі «за довіреністю» не виключає відповідальності за порушення Правил адвокатської етики.


 


Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.13 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20-23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу ОСОБА_1 на постанову голови дисциплінарної палати Чернівецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про відмову в порушенні дисциплінарного провадження стосовно адвоката ОСОБА_2 від 1 лютого 2012 року  – задовольнити частково.


 


2. Виключити з постанови голови дисциплінарної палати як підставу для відмови в порушенні дисциплінарного провадження посилання на те, що адвокат ОСОБА_2 приймала участь у справі не як адвокат, а як «представник за довіреністю».


 


3.  В іншій частині, постанову голови дисциплінарної палати – залишити без змін.


 


4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити  заявницю.


 


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький