РІШЕННЯ № VІ/14-742 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 у зв’язку із відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-742


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянки ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року про закриття дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2 у зв’язку із відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності , –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


             Рішенням дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року закрито дисциплінарне провадження за скаргою громадянки ОСОБА_1 про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_2 за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


             Не погоджуючись з зазначеним рішенням, ОСОБА_1. звернулась зі скаргою до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, в якій просить стягнути з адвоката ОСОБА_2 матеріальну та моральну шкоду, завдану їй внаслідок некомпетентної  роботи адвоката. 


            Як вбачається з матеріалів дисциплінарної справи, в 2010 році ОСОБА_1. уклала угоду із адвокатом ОСОБА_2. для представництва її інтересів при розгляді Білоцерківським міськрайонним судом цивільної справи за її позовом про встановлення земельного сервітуту. В подальшому позовні вимоги були доповнені вимогою про стягнення коштів за надану правову допомогу.


            В договорі про надання юридичної допомоги, укладеному ОСОБА_1. з  адвокатом ОСОБА_2., визначена сума гонорару, яка підлягає сплаті. Під час виконання зобов’язань складались акти виконаних робіт, які підписувались ОСОБА_1.  Претензій до обсягу та якості виконаних робіт ОСОБА_1. до адвоката ОСОБА_2 не пред’являлось.


             Рішенням Білоцерківського міськрайонного суду від 8 лютого 2011 року позовні вимоги ОСОБА_1. задоволені частково, встановлений земельний сервітут, як просила позивачка; у задоволенні позову в частині стягнення коштів за надану правову допомогу адвокатом відмовлено, з тих підстав, що ОСОБА-2 в судових засіданнях виступав в якості представника позивачки.


             Рішення суду за апеляцією ОСОБА_1. ухвалою апеляційного суду Київської області від 14 квітня 2011 року залишено без змін.


             Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія  адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1. не підлягає задоволенню, у зв’язку з тим, що питання повернення сплаченого гонорару згідно вимог ст.12 Закону України «Про адвокатуру» не входить до компетенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16  Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20, 21, 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію  адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


            1.  Скаргу громадянки ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


 


2. Рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 листопада 2011 року про закриття  дисциплінарного провадження  відносно адвоката ОСОБА_2 у зв’язку із відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності – залишити без змін.


 


 3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявницю.


 


4.      Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький