РІШЕННЯ № VІ/14-741 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадян ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, яка надійшла до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з Міністерства юстиції України щодо дій адвоката ОСОБА_5

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/14-741


 


         20 квітня 2012 року                                                                                  м. Київ


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Батрина В.В., Будько Н.Г., Большакова Є.В., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Дембіцького В.О., Павлишина Б.Я., Дем’яненко Т.Б., Берещенко К.Л., Маруди С.Р., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадян ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, яка надійшла до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з Міністерства юстиції України щодо дій адвоката ОСОБА_5, –    


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            Головою дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олковою Т.О. винесено постанову (дата, номер відсутні) про порушення дисциплінарного провадження за скаргою громадянина ОСОБА_1 та інших відносно адвоката ОСОБА_5.


            Підставою для порушення дисциплінарного провадження була скарга громадянина ОСОБА_1 та інших, яка надійшла до Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з Київської міської державної адміністрації. В скарзі ставилось питання про шахрайські дії деяких осіб та адвоката ОСОБА_5. при виконанні робіт по введенню в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку.


            В скарзі поставлені наступні питання:


– щодо повернення в примусовому порядку грошей, переданих ОСОБА_5. та іншим на підключення будинку;


– щодо проведення перевірки економічної діяльність ОСББ «Інвестор-оптиміст» та куди надійшли гроші, прийняті згідно розписок;


– щодо надання допомоги ввести будинок в експлуатацію.


             Рішенням дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 грудня 2011 року відмовлено в порушенні  дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_5. у зв’язку з пропущенням строків для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


             У встановлені терміни рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 29 грудня  2011  року не оскаржено ні  ОСОБА_1., ні іншими особами.


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з Міністерства юстиції України направлена скарга ОСОБА_1 та інших щодо дій адвоката ОСОБА_5., в  якій заявники просять припинити протиправні дії та притягнути до відповідальності адвоката ОСОБА_5., зобов’язати його виконати договірні зобов’язання по введенню будинку в експлуатацію. Питання про притягнення адвоката ОСОБА_5. до дисциплінарної відповідальності не ставилось.  


            Як вбачається зі скарг ОСОБА_1 та інших,  відносно адвоката ОСОБА_5. кримінальні справи порушувались неодноразово, провадження по яким закривалось.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Сергеєву С.А., заслухавши присутнього на засіданні адвоката ОСОБА_5., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від  29 грудня  2011  року, яким  відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_5., у зв’язку з пропущенням строків для притягнення адвоката ОСОБА_5. до дисциплінарної відповідальності, підлягає скасуванню.


            Відповідно до вимог п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури до повноважень дисциплінарної палати не належить прийняття рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження.


            Абзацом 5 п.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури визначено, що дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо під час розгляду справи переконається у необгрунтованості скарги (заяви, постанови, ухвали) та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, або у недоцільності накладення на нього дисциплінарного стягнення за вчиненням ним проступку, або визнає, що вчинене виходить за межі дисциплінарної відповідальності адвокатів.


            Право порушення та відмови в порушенні дисциплінарного провадження належить до повноважень лише голови дисциплінарної палати (п.33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокату).


            Отже, головою дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Олковою Т.О. правильно винесено постанову  про порушення дисциплінарного провадження за скаргою громадянина ОСОБА_1 та інших відносно адвоката ОСОБА_5.


            Разом з тим, дисциплінарна палата Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії вірно дійшовши висновку щодо пропущення строків для притягнення адвоката ОСОБА_5. до дисциплінарної відповідальності, неправильно прийняла рішення, яке не віднесено до її повноважень, стосовно відмови в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_5.


Відповідно до вимог п.20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури у результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити нове рішення, зокрема, про скасування рішення та прийняття нового рішення.


            За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за доцільне скасувати рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 29 грудня 2011 року, яким  відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_5., у зв’язку з пропущенням строків для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Та постановити нове рішення, яким закрити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_5. у зв’язку із спливом строків для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.


 


             Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16  Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 10-1, 20, 21, 23-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію  адвокатури, п.п.33, 34, 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, –


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  від 29 грудня  2011  року, яким  відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_5 у зв’язку з пропущенням строків для притягнення до дисциплінарної відповідальності – скасувати.


 


2.  Прийняти нове рішення, яким закрити дисциплінарну справу відносно адвоката ОСОБА_5.


 


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявників.


 


4. Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький