РІШЕННЯ № VІ/16-826 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за зверненням керівника представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ) у Луганській області ОСОБА_1. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, у зв’язку з пропуском шестимісячного терміну для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/16826


 


         6 липня 2012 року                                                                                м. Луцьк


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Будько Н.Г., Верби М.І., Ізовітової Л.П., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Януля В.С., Костюка В.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. – розглянувши у відкритому засіданні справу за зверненням  керівника  представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ) у Луганській області ОСОБА_1. на рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно  адвоката ОСОБА_2, у зв’язку з пропуском шестимісячного терміну для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


            До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України 04 квітня 2012 року надійшло звернення керівника представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ) у Луганській області ОСОБА_1., у зв’язку зі  скаргою ОСОБА_3 на дії адвоката ОСОБА_2, направленої МАЄ у Луганській області до Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 Представництво МАЄ у Луганській області є місцевим осередком міжнародної громадської організації «МАЄ» зі статутом учасника діяльності Ради Європи, основним завданням якого є захист прав та законних інтересів громадян. Діючи в інтересах ОСОБА_3., керівник  представництва не згодний з  рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 22 грудня  2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2., у зв’язку з пропуском шестимісячного строку для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Заявник вважає, що шестимісячний термін для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності не пропущений, оскільки, в порушення вимог ст.654 Цивільного кодексу України, договір від 17 грудня 2010 року про участь захисника у кримінальному процесі, складений у письмовій формі між  адвокатом ОСОБА_2. та ОСОБА_3. на захист у кримінальній справі ОСОБА_4., письмово не розірваний, що свідчить про наявність договірних відносин між сторонами до цього  часу. Крім того,  у зверненні зазначено, що Комісія визнала факт порушення адвокатом законодавства. Представництво МАЄ у Луганській області просить Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України скасувати рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року щодо закриття дисциплінарної справи у відношенні адвоката ОСОБА_2., застосувати до адвоката ОСОБА_2. дисциплінарне стягнення, аж до зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року та повідомити про прийняті заходи у встановлений законом термін.


            Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що звернення керівника представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ) у Луганській області ОСОБА_1. підлягає  частковому задоволенню із наступних підстав.


            Перевіркою встановлено, що 07 жовтня 2011 року ОСОБА_3. звернулася до  керівника  представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ)  у Луганській області ОСОБА_1. зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_2., що була направлена разом із наданими копіями документів до Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.


 29 листопада 2011 року головою дисциплінарної палати була порушена дисциплінарна справа відносно адвоката ОСОБА_2. призначено проведення перевірки  підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Згідно письмового висновку від 22 грудня 2011 року члена дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в діях адвоката ОСОБА_2. встановлені ознаки дисциплінарного проступку.


По результатам розгляду справи, керуючись п.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, дисциплінарна палата прийшла до висновку про закриття дисциплінарної справи відносно  адвоката ОСОБА_2, у зв’язку з пропуском шестимісячного терміну для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Рішенням дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року дисциплінарна справа відносно адвоката ОСОБА_2 закрита у зв’язку з пропуском шестимісячного терміну для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Одночасно, в рішенні  дисциплінарної палати встановлено наявність в діях адвоката ОСОБА_2. дисциплінарного проступку та порушення вимог ч.1 ст.7 Закону України «Про адвокатуру», ч.2 ст.10 Правил адвокатської етики і зазначено, що адвокат ОСОБА_2. заслуговує на застосування до нього сурового дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.


            Із матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що адвокатом ОСОБА_2. порушені вимоги ч.1 ст.7 Закону України «Про адвокатуру», ч.2 ст.10 Правил адвокатської етики. Крім того, відповідно до вимог ст.654 Цивільного кодексу України, договір від 17 грудня 2010 року про участь захисника у кримінальному процесі, складений у письмовій формі між адвокатом ОСОБА_2. та ОСОБА_3. на захист у кримінальній справі ОСОБА_4., письмово не розірваний, що може свідчити про наявність договірних відносин між сторонами до цього часу. Згідно зазначеного договору адвокатом отримано від ОСОБА_3. гонорар у сумі  92 241.00 грн. та, як зазначає скаржниця, додатково аванс у сумі  8000.00 грн., а всього 102 24.00 грн. Згідно наданих розписок, складених адвокатом ОСОБА_2.,ОСОБА_3. повернено 16.05.2011 року – 34 474.00 грн., 29.05.2011 року – 16 000.00 грн., 03.06.2011 року – 4 00.00 грн., на загальну суму 54 474.00 грн. Заборгованість адвоката до цього часу складає 47 767.00 грн. Як вбачається із дисциплінарної справи та письмового пояснення адвоката, в письмовій формі договір до цього часу не розірвано.


             Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня  2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, у зв’язку з пропуском шестимісячного терміну для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності підлягає скасуванню, а звернення підлягає задоволенню. В діях адвоката ОСОБА_2. виявлено порушення вимог ч.1 ст.7 Закону України «Про адвокатуру», ч.2 ст.10 Правил адвокатської етики.


Відповідно до ст.7 Закону України «Про адвокатуру» при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержуватись вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб, і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.


Правила адвокатської етики конкретизують обов’язки адвоката при здійсненні ним професійної діяльності, зокрема вимоги ч.2 ст.10 Правил зобов’язують адвоката надавати правову допомогу клієнтам компетентно і сумлінно, що передбачає  знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, досконалість в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення клієнта і можливих правових наслідків його виконання, ретельну підготовку до належного виконання доручення.


Як встановлено перевіркою, постановою Новоайдарського районного суду Луганської області від 04 лютого 2011 року адвокат ОСОБА_2. був відсторонений від участі у справі,  у зв’язку з тим, що, будучи допущеним до участі у справі,  не ознайомився з матеріалами  кримінальної справи, двічі не з’явився у судове засідання та про причини своєї неявки суд не повідомив, що свідчить про неналежне виконання вимог як діючого законодавства, так і умов договору про  захист особи  у кримінальній справі.


Підставою для  скасування рішення  дисциплінарної палати  Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України вважає неправильне застосування ст.34 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Відносно адвоката ОСОБА_2.  може бути  застосована  ст. 40 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93, оскільки  допущено грубе порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та інших актів законодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, і Присяги адвоката України.   


Прийняття рішень про застосування до адвокатів дисциплінарних стягнень належить до виключної компетенції регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, що передбачено Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженим Указом Президента України від 5 травня 1993 року №155/93. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в даному випадку відіграє роль другої інстанції, і не може розглядати звернення  у такому обсязі.


 За таких обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури  вважає, що звернення керівника представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ)  у Луганській області ОСОБА_1.  підлягає  частковому задоволенню.


 


Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.14 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10, 20, 23 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, 


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Звернення керівника представництва Міжнародної антитерористичної єдності (МАЄ) у Луганській області ОСОБА_1. на підставі  скарги  ОСОБА_3- задовольнити частково. 


2. Рішення дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 грудня 2011 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, у зв’язку з пропуском шестимісячного терміну для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності – скасувати.


3. Дисциплінарну справу надіслати до дисциплінарної палати Донецької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для нового розгляду.


4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника, скаржницю, адвоката.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький