РІШЕННЯ № VІ/16-820 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року про відмову у притягненні адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарної справи

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/16820


 


         6 липня 2012 року                                                                                м. Луцьк


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерської А.О., Ізовітової Л.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Януля В.С., Костюка В.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1  на рішення  дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року про відмову у притягненні адвоката ОСОБА_2  до дисциплінарної відповідальності та закриття  дисциплінарної справи, 


                                                    


ВСТАНОВИЛА:


 


ОСОБА_1 звернулась до Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із скаргами від 13 вересня 2010 року, 28 вересня 2010 року, 20 жовтня 2010 року на дії адвоката ОСОБА_2. Постановою голови дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 17 січня 2011 року відносно адвоката ОСОБА_2. була порушена дисциплінарна справа, три скарги ОСОБА_1. об’єднані у одне дисциплінарне провадження.


На думку скаржниці, адвокат ОСОБА_2. використовує своє процесуальне становище, умисно зловживає своїми правами,  не з’являвся  на судові засідання під час слухання цивільної справи, у яких адвокат ОСОБА_2. був представником відповідача. Вважає, що вказаними діями адвокат порушив вимоги процесуального законодавства та Правил адвокатської етики. У судовому засіданні 08 лютого 2010 року адвокат ОСОБА_2. виразив неповагу до почуттів скаржниці, її права на звернення до суду, виявляв роздратування та некоректні висловлювання на адресу ОСОБА_1. Скаржниця ставить питання про притягнення адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності і застосування до адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на термін до одного року.


Про розгляд скарг на засіданні дисциплінарної палати, яке відбулось 22 лютого 2011 року, ОСОБА_1. була повідомлена по телефону, але погодилась на розгляд скарг у її відсутність.


Рішенням дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року скаржниці було відмовлено у притягнені адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності та закрито дисциплінарну справу.


Скарга на рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року про відмову у притягненні адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарної справи подана скаржницею 15 січня 2012 року.


             Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Будько Н.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1. не підлягає до задоволення з наступних підстав.        


Згідно матеріалів перевірки встановлено, що адвокат ОСОБА_2. виконував обов’язки представника сторони у  цивільній справі, яка розглядалась у різних судових інстанціях де іншою стороною у справі була ОСОБА_1. Скаржницею не було надано доказів недотримання адвокатом вимог Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики у відносинах з судом та учасниками процесу.


У відповідності до ст.16 Закону України «Про адвокатуру», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із порушенням вимог зазначеного закону, інших актів законодавства, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. Наведені у скаргах обставини не дають підстав для висновку про недотримання адвокатом ОСОБА_2. вимог чинного законодавства України.


Відповідно до п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року                  № 155/93, зокрема, що рішення про накладення на адвоката дисциплінарного стягнення і рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття  адвокатською діяльністю в тримісячний строк може бути оскаржене до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку. 


             В своїй скарзі ОСОБА_1. просить рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року щодо відмови у притягненні адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності та закриття дисциплінарної справи скасувати і надіслати справу на розгляд до дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, однак скаржниця не навела поважності причин пропуску строку, встановленого п.26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93,  строку на оскарження рішення та не заявила клопотання про поновлення пропущеного строку.


            Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, перевіривши доводи скарги ОСОБА_1., вважає, що у зв’язку із відсутністю підстав для скасування оскаржуваного рішення, пропуском строку на оскарження  рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року про відмову в притягненні адвоката ОСОБА_2. до дисциплінарної відповідальності  та закриття дисциплінарної справи, скарга ОСОБА_1. не підлягає до задоволення.


            


 Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.13-1, 17, 26  Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.п.10-10-1, 20-23-1  Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу громадянки ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2. Рішення дисциплінарної палати Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 22 лютого 2011 року про відмову в притягненні адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності  та закриття дисциплінарної справи – залишити без змін.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення  повідомити скаржницю.


4. Матеріали справи повернути в регіональну КДКА.


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький