РІШЕННЯ № VІ/16-818 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 березня 2012 року № 15/ДПР-12 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, в зв’язку з недоцільністю накладання на нього дисциплінарного стягнення

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № VІ/16818


 


         6 липня 2012 року                                                                                м. Луцьк


 


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Ізовітової Л.П., Єзерської А.О., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Януля В.С., Костюка В.В., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Яроша І.І., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М. – розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 березня 2012 року № 15/ДПР-12 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, в зв’язку з недоцільністю накладання на нього дисциплінарного стягнення, –


 


ВСТАНОВИЛА:


 


22 березня 2012 року до Вищої кваліфікаційної  комісії адвокатури звернувся ОСОБА_1 зі скаргою на рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 березня 2012 року № 15/ДПР-12 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, в зв’язку з недоцільністю накладання на нього дисциплінарного стягнення.


         Скаржник не згодний з рішенням, яке прийняте, як вважає ОСОБА_1., без належної оцінки обставин справи. Дисциплінарна палата Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не дала оцінки неправдивим, на думку ОСОБА_1., поясненням адвоката ОСОБА_2. і тому факту, що адвокат у власних інтересах користувався грошовою сумою 1500 грн., яку скаржник сплатив адвокату у якості гонорару.


          Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Будько Н.Г., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга ОСОБА_1. не підлягає до задоволення з наступних підстав.


         Перевіркою встановлено, що 21 лютого 2012 року до дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся ОСОБА_1. зі скаргою на дії адвоката ОСОБА_2., з яким він уклав договір про надання правових послуг у справі адміністративного судочинства стосовно оскарження наказу про звільнення ОСОБА_1. та поновлення його на службі у системі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій сплативши йому гонорар у розмірі 1500 грн., адвокат не виконав належних йому обов’язків протягом року. На думку скаржника, вказана поведінка адвоката повинна стати підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності та зобов’язання його повернути отриманий ним гонорар.


           Так, 18 січня 2011 року між адвокатом ОСОБА_2. та ОСОБА_1. дійсно був укладений договір про надання адвокатських послуг на представництво інтересів ОСОБА_1. в усіх органах державної влади, правоохоронних органах, установах, підприємствах, організаціях, незалежно від форм власності та перед фізичними особами. Вказаний договір не відповідає вимогам ст.17 Правил адвокатської етики, так як в договорі не визначено, яка саме правова допомога буде надаватися ОСОБА_1., не визначений порядок обчислення і внесення гонорару, розмір, порядок обчислення і внесення фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення,  як головних умов договору.  Адвокат  ОСОБА_2., під час дії договору про надання адвокатських послуг, декілька разів повідомляв клієнту неправдиву інформацію стосовно руху по справі, вказуючи про те, що позовна заява подана ним до адміністративного суду, та про те, що справа призначена до розгляду на 21 лютого 2012 року, що не відповідало дійсності та свідчило про порушення адвокатом принципів добросовісності як на стадії прийняття доручення клієнта так і на стадії його виконання, що є порушенням вимог ст.ст.20, 31, 32 Правил адвокатської етики.


          Як вбачається із пояснень  адвоката ОСОБА_2., дійсно 18 січня 2011 року він уклав із скаржником договір про надання адвокатських послуг та отримав від нього гонорар у розмірі 1500 гривень, однак, відсутність довіреності на представництво інтересів ОСОБА_1. не давала змоги адвокату витребувати докази по справі та отримувати документи, необхідні для подальшого їх використання при підготовці та подачі позову до суду, що по суті і стало причиною затримки адвокатом по виконанню взятих на себе обов’язків. Адвокат визнає, що з його боку були деякі порушення під час надання правової допомоги ОСОБА_1., які виникли із-за неможливості отримати без участі ОСОБА_1. необхідних документів, що призвело до розірвання договору. Отримана сума гонорару 1500 грн. та 200 грн. транспортних витрат адвокат повернув ОСОБА_1. на його вимогу.


У відповідності до ст.16 Закону України «Про адвокатуру», ст.ст.33, 36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із порушенням вимог Закону України «Про адвокатуру», інших актів законодавства, що регулюють діяльність адвоката, Присяги адвоката України. Згідно ч.2 ст.36 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури  дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, якщо та під час розгляду справи переконається в необґрунтованості скарги та відсутності підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності чи недоцільності накладення стягнення. Враховуючи визнання адвокатом недоліків під час надання ним правової допомоги, повернення адвокатом ОСОБА_2. скаржнику ОСОБА_1. суми гонорару та витрат, пов’язаних з поїздками до адвоката, дисциплінарна палата мала право прийняти рішення про недоцільність накладання дисциплінарного стягнення на адвоката та закрити дисциплінарну справу.


Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 березня 2012 року № 15/ДПР-12 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2., в зв’язку з недоцільністю накладання на нього дисциплінарного стягнення є обґрунтованим. При винесенні рішення враховані зібрані матеріали по справі та надана їм належна оцінка.


 


            Враховуючи наведене, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, керуючись ст.ст.14, 16 Закону України «Про адвокатуру», п.п.10-1, 20, 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, –


 


 


 


ВИРІШИЛА:


 


1. Скаргу громадянина ОСОБА_1 – залишити без задоволення.


2. Рішення дисциплінарної палати Дніпропетровської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 06 березня 2012 року № 15/ДПР-12 про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_2, в зв’язку з недоцільністю накладання на нього дисциплінарного стягнення – залишити без змін.


3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення  повідомити скаржника.


4.  Матеріали справи повернути до регіональної КДКА.


 


 


 


Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький