Новини

Print This Post

Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової влади в Україні нерозривно пов’язане і прямо залежить від забезпечення якісного функціонування у країні інституту адвокатури.

У цьому переконані представники однойменного проекту Ради Європи експерт РЄ Рітис Йокубаускас, менеджер проекту Оксана Гута та Павло Бялик, які 2 квітня обговорили ці питання під час зустрічі з головою ВКДКА Валентином Загарія. Експертів цікавили два аспекти сьогодення Національної асоціації адвокатів України: вітчизняне законодавство про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також проблеми його застосування на практиці.

Очільник ВКДКА розповів про історію створення НААУ та органів адвокатського самоврядування, дав оцінку ініціативам, що знайшли відображення у проектах законів, зареєстрованих у Верховній Раді, щодо подальшого реформування інституту, окреслив основні проблеми, з якими сьогодні стикається дисциплінарний орган. Він також розповів про основні завдання з формування дисциплінарної практики комісією та назвав основні правові проблеми, пов’язані із застосуванням Правил адвокатської етики.

В.Загарія запевнив представників проекту РЄ у тому, що, незважаючи на існуюче сьогодні протистояння в адвокатурі та ті фінансові перешкоди, із якими ВКДКА зіткнулася останнім часом, робота комісії, як і раніше, ґрунтується на трьох основних засадах: незалежності, об’єктивності (дотримання прав і законних інтересів, як скаржників, так і адвокатів) та прозорості у діяльності вищого органу адвокатського самоврядування.

На прохання експертів найближчим часом ВКДКА додатково надасть проекту РЄ інформацію щодо витрат Комісії, штатного розкладу, а також основних показників її діяльності.