Новини

Print This Post

П’ять кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури не здійснили жодних відрахувань на забезпечення діяльності ВКДКА протягом 2014 року. Це КДКА Волинської, Донецької, Житомирської, Луганської та Сумської областей.

Відповідну інформацію ВКДКА отримала із секретаріату Ради адвокатів України.

«Через об’єктивні обставини, якими є проведення у країні антитерористичної операції, складнощі із виконанням свого фінансового обов’язку комісіями Донецької та Луганської областей є зрозумілими. А от чому керівництво КДКА Волинської, Житомирської та Сумської областей порушило норми статті 58 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність та Положення про встановлення розміру та порядку сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, – маємо ще з’ясувати», – так прокоментував цю інформацію голова ВКДКА Валентин Загарія.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вперше за свою історію постала перед реальною загрозою призупинення діяльності. Обсяг коштів, що знаходяться сьогодні на рахунку Комісії, не дозволяє їй належним чином продовжувати діяльність. Через гострий дефіцит бюджету п’ятьох із десяти працюючих співробітників секретаріату (згідно штатного розпису у секретаріаті передбачено 14 посад) нещодавно було звільнено. Наступним кроком може стати звільнення решти працівників із повним зупиненням діяльності ВКДКА. В такому випадку адвокати та громадяни не зможуть реалізувати своє право на оскарження рішень дій чи бездіяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, закріплене Законом.

Засади фінансування діяльності ВКДКА, як і інших органів самоврядування, визначені ст. 58 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: утримання може здійснюватися за рахунок не заборонених законом джерел, зокрема:

1) плати за складання кваліфікаційного іспиту;

2) щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

3) відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності ВКДКА;

4) добровільних внесків адвокатів, адвокатських бюро, адвокатських об’єднань;

5) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб.

За законом потреби покриття витрат на забезпечення діяльності КДКА та ВКДКА визначають розмір плати за складання кваліфікаційного іспиту, який не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат (3654 грн.). При цьому розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності ВКДКА має визначатися з урахуванням потреби покриття витрат останньої.

Така потреба встановлена сьогодні Положенням про встановлення розміру та порядку сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженим рішенням РАУ від 17.12.2012 № 24, на рівні 10% від плати за складання іспиту. Решту коштів Рада адвокатів перераховує на підставі окремих рішень у кожному випадку письмового звернення ВКДКА з відповідним проханням.

У ВКДКА не виключають можливості звернення вже найближчим часом до Вищої ревізійної комісії адвокатури щодо проведення фінансової перевірки кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури Волинської, Житомирської та Сумської областей.