РІШЕННЯ № Х-006/2016 у справі за скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 22.01.2016 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № Х-006/2016

28 жовтня 2016 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроботущенко Т.О., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Таргонія В.О., Жукова С.В., Мельченка В.І., Масяк Н.С., Котелевської К.В., Кострюкова В.І., Кітесова А.Я., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л, Кравченка П.А., Тарасової А.М., Місяць А.П., Ноцького О.В., Петренка В.М., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 22.01.2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга адвоката ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 22.01.2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Скаржник вважає це рішення не зовсім справедливим по відношенню до нього та таким, що винесено з порушенням норм законодавства, просить його скасувати, дисциплінарну справу повернути для нового розгляду.

На обґрунтовування своєї позиції адвокат ОСОБА_ зазначає, що на початку 2015 року голова дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області ОСОБА_ в усній формі повідомив його про оплату щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Він визнав свою провину та пообіцяв найближчим часом погасити заборгованість. Протягом 2015 року він сплатив внески за 2014 – 2015 роки, однак платіж за 2014 рік не був проведений банком. Він повторно провів його у лютому 2016 року, одразу ж після уточнення цього питання з банком та представником КДКА. Копію платіжного доручення від 29.05.2015 року на суму 1218 грн. про сплату внеску додано до скарги. Також зазначає, що згідно ч.2 статті 35 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку. В довідці члена дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 25.12.2015 року зазначено про несплату ним внеску ще за 2012 рік, в той час як свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю ним отримано у березні 2013 року, а кваліфікаційний іспит складений у лютому 2013 року. З рішення не вбачається, за що саме притягнуто його до дисциплінарної відповідальності, чи за несплату внеску, чи за несвоєчасну сплату внеску за 2015 рік. Крім того, зазначає, що його не було належним чином повідомлено про засідання дисциплінарної палати, маючи його контактні телефони йому ні хто не телефонував, чим порушено його права, передбачені статтею 40 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

За відомостями, зазначеними в Єдиному реєстрі адвокатів України ОСОБА_має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ___, видане ____ року Закарпатською обласною КДКА, його робоче місце знаходиться за адресою: ___________.

Тобто, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА, відповідно до ч. 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Терміни оскарження рішення, визначені ч.1 статі 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», скаржником не порушені.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури В.І. Мельченка, перевіривши матеріали дисциплінарної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

До КДКА Закарпатської області надійшло подання Ради адвокатів Закарпатської області від 16.03.2015 року, в якому ініціюється питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_ за не виконання рішення органів адвокатського самоврядування, порушення ним Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72, що є дисциплінарним проступком.

В порядку статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення перевірки відомостей, викладених у поданні, проводилось членом дисциплінарної палати ОСОБА_

Адвоката ОСОБА_ 23.03.2015 року було повідомлено про надходження подання Ради адвокатів Закарпатської області та запропоновано надати письмові пояснення по суті питань, порушених у ньому, що підтверджується розпискою адвоката ОСОБА_ про отримання відповідного про це листа дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 23.03.2015 року, доданого до нього подання та копій документів.

Письмові пояснення по суті порушених у поданні питань, адвокатом ОСОБА_надані не були.

За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати ОСОБА_ складено довідку, яка містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, із підсумковим висновком про виявлення ознак дисциплінарного проступку та наявністю підстав для порушення дисциплінарної справи.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 25.12.2015 року відносно адвоката ОСОБА_порушено дисциплінарну справу.

Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду та довідка члена дисциплінарної палати КДКА, складена за результатом перевірки, направлені адвокату ОСОБА_ 30.12.2015 року за адресою, зазначеною в ЄРАУ, що підтверджується супровідним про це листом за вих. № 218 та списком внутрішніх поштових відправлень рекомендованих листів з відміткою УДППЗ «Укрпошта».

За результатом розгляду подання, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата КДКА Закарпатської області на своєму засіданні 22.01.2016 року одноголосно прийняла рішення про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності із застосуванням до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці. Член дисциплінарної палати ОСОБА_ участі у голосуванні не брала, що підтверджується витягом з протоколу засідання, що є в матеріалах справи.

Дисциплінарна палата, встановивши факти несплати у встановлений строк адвокатом ОСОБА_ щорічних внесків за три відповідні періоди, визнала вчинення ним систематичного порушення правил адвокатської етики та прийшла до висновку про можливість застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Разом з тим, визначаючи строк зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, дисциплінарною палатою було враховано обставини вчинення проступків, особу адвоката, те, що він частково сплатив внески.

Досліджуючи правомірність прийнятого рішення, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зазначає наступне.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначаються Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05 липня 2012 року № 5076-VI (далі – Закон).

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування (частина третя статті 3 Закону).

Вищим органом адвокатського самоврядування України є З’їзд адвокатів України, який, відповідно до пункту 4 частини сьомої статті 54 Закону, затверджує положення про Раду адвокатів України, положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури.

Відповідно до частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

Щодо першого та другого, слід зазначити, що на підставі статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 17.12.2012 року Установчий З’їзд адвокатів України встановив сплату обов’язкових щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Також даним З’їздом адвокатів України рекомендовано Раді адвокатів України розробити та затвердити положення про обов’язкові щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

На виконання рішення Установчого З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року, Радою адвокатів України рішенням №72 від 16.02.2013 року затверджено Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Рішенням № 75 від 4-5 липня 2014 року Радою адвокатів України затверджені зміни та доповнення до цього Положення.

Також З’їзд адвокатів України визначив відповідальність за несплату внесків. Рішенням ІІІ З’їзду адвокатів України від 20.11.2014 року встановлено наступне: «Вважати загальні види дисциплінарних стягнень, передбачені статтею 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» такими, що застосовуються до адвокатів, які не виконують рішення вищих органів адвокатського самоврядування щодо сплати щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, в тому числі можуть розцінюватися як грубе порушення Правил адвокатської етики».

Таким чином, на виконання частини 7 статті 54 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон), саме рішеннями З’їзду адвокатів України від 17.12.2012 року та від 20.11.2014 року встановлено обов’язок всіх адвокатів сплачувати щорічні внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та відповідальність за несплату внесків з визначенням видів дисциплінарних стягнень, які можуть застосовуватися відповідно до статті 35 Закону.

Одночасно обов’язок адвоката щодо виконання рішень органів адвокатського самоврядування прямо передбачений статтею 62 Правил адвокатської етики, затверджених Установчим З’їздом адвокатів України 17.11.2012 року, відповідно до якої адвокат зобов’язаний дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Отже, несплата адвокатом щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є одночасно невиконанням рішень органу адвокатського самоврядування та порушенням Правил адвокатської етики (далі – ПАЕ), що є порушенням статті 57 Закону та статті 62 ПАЕ, та відповідно до пунктів 3, 6 частини 2 статті 34 Закону є дисциплінарним проступком.

Згідно пункту 6 частини четвертої статті 55 Закону Рада адвокатів України, серед іншого, встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання).

З аналізу наведених правових норм у їх системному зв’язку вбачається, що питання визначення розміру щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, порядку та строків їх сплати, належить до виключних повноважень органу адвокатського самоврядування.

Слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Визначаючи умови та підстави дисциплінарної відповідальності адвокатів, законодавець відніс до дисциплінарних проступків невиконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування (пункт 6 частини другої статті 34 Закону).

Порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування та, відповідно, вважається дисциплінарним проступком (пункт 2.16 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування), який, відповідно до рішення ІІІ З’їзду адвокатів України від 20.11.2014 року, може розцінюватися як грубе порушення Правил адвокатської етики.

У свою чергу, за змістом частини першої статті 35 Закону, вчинення адвокатом дисциплінарного проступку може мати своїм наслідком застосування до нього одного з таких дисциплінарних стягнень: попередження; зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року; для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

При цьому частиною другою статті 31 Закону визначено перелік підстав, за яких може бути застосовано накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. Такими підставами є: повторне протягом року вчинення дисциплінарного проступку; порушення адвокатом вимог щодо несумісності; систематичне або грубе одноразове порушення правил адвокатської етики.

Разом з тим пунктом 2.18 Положення в редакції, затвердженій рішенням Ради адвокатів України № 75 від 4-5 липня 2014 року (пунктом 2.17 Положення в редакції, затвердженій рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 року) передбачено, що у випадку порушення адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року.

Відповідно до пункту 2.10 Положення, у випадку неспроможності адвоката сплатити щорічний внесок у повному обсязі, може бути надана розстрочка його сплати, за умови внесення рівними частками у першій декаді кожного кварталу поточного року. Рішення щодо надання розстрочки сплати щорічного внеску приймається виключно радою адвокатів регіону, за заявою адвоката, згідно адреси робочого місця в ЄРАУ, за умови обґрунтованої і документально підтвердженої фінансової неспроможності сплатити щорічний внесок. Таке рішення у триденний строк скеровується до НААУ. Заява про розстрочення сплати щорічного внеску подається до 31 січня поточного року.

Згідно пункту 2.11 Положення, щорічний внесок вважається сплаченим з моменту надходження коштів на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування, відповідно до пункту 2.2. цього Положення. Обов’язок по сплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування не вважається виконаним адвокатом, якщо його внесено не в повному розмірі (крім випадків розстрочення) чи на рахунок лише одного із двох органів адвокатського самоврядування: ради адвокатів регіону чи Національної асоціації адвокатів України.

Згідно з пункту 2.1 Положення сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування, відповідно до рішень з’їзду адвокатів України, Ради адвокатів України, актів НААУ є професійним обов’язком кожного адвоката.

Відповідно до пункту 2.5 Положення, затвердженого рішенням Рада адвокатів України № 72 від 16.02.2013 року, адвокати сплачують щорічні внески до 31 березня поточного року, а відповідно до п. 2.5 цього Положення в редакції, затвердженої рішенням Ради адвокатів України від 4-5.07.2014 р. № 75, адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року.

У зв’язку з несплатою внесків за вказані в поданні роки, дисциплінарною палатою КДКА адвоката ОСОБА_ було повідомлено про вказане правопорушення та можливі його наслідки, що підтверджується листом від 23.03.2015 року, також факт повідомлення фактично не заперечується і скаржником. Однак адвокат ОСОБА_ свідомо продовжував ігнорувати як необхідність виконання свого обов’язку щодо сплати щорічного внеску, так і пропозицію надати письмові пояснення на подання від 16.03.2015 року. Скаржник не звернувся й до Ради адвокатів регіону із заявою про розстрочку сплати щорічного внеску, у порядку, визначеному п. 2.10 Положення, та не додав до скарги обґрунтованої і документально підтвердженої фінансової неспроможності сплатити щорічний внесок.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Закарпатської області від 21.02.2016 року адвоката ОСОБА_ притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці за систематичне порушення правил адвокатської етики, порушення порядку та строків сплати щорічних внесків на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування за три періоди, тобто, за 2013, 2014, 2015 роки. Зазначений у довідці 2012 рік вирішено вважати технічною помилкою.

В наданій скаржником копії платіжного доручення від 29.05.2015 року про сплату внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в розмірі 1218 грн. не зазначений рік, за який цей внесок сплачений, але у будь-якому випадку вказане платіжне доручення доводить факт прострочення встановлених Положенням строків сплати щорічного внеску. Доказів сплати внесків за інші роки скаржником не надано взагалі.

Таким чином, адвокат ОСОБА_ провів сплату внеску 29.05.2015 року з простроченням встановлених Положенням строків їх сплати понад три місяці. Крім того, на час прийняття оскаржуваного рішення щорічні внески за інші два роки вважаються несплаченим і є такими, що підлягають сплаті.

Отже невиконання адвокатом ОСОБА_ обов’язку по сплаті щорічних внесків є триваючим, оскільки він не сплатив вказані щорічні внески у визначеному Положенням порядку і строки та свідомо продовжував скоювати дисциплінарний проступок, тому строк застосування до адвоката ОСОБА_ дисциплінарного стягнення не сплинув.

Враховуючи вищезазначене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 22.01.2016 року про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці є вірним. Доводи, зазначені у скарзі, не є підставами для скасування правильного по суті рішення.

Враховуючи наведене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката ОСОБА_залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області від 22.01.2016 року про притягнення адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали дисциплінарної справи повернути до КДКА Закарпатської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           Т.О. Дроботущенко