Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № Х-019/2021

01 жовтня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 170/2021 від 19.08.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржника та доводів клопотання

 1. 16.09.2021 року до Вищої Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1, яке додано до скарги на рішення КДКА, щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №170/2021 від 19.08.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.
 2. Зі змісту клопотання вбачається, що адвокат Особа_1 рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області № 170/2021 від 19.08.2021 року вважає незаконним та необґрунтованим, оскільки, на його думку, воно було ухвалене з рядом порушень, тому адвокат просить вжити заходів забезпечення розгляду скарги.
 3. Основним аргументом Особа_1 на підтвердження необхідності вжиття заходів забезпечення шляхом зупинення дії рішення ДП КДКА Київської області № 170/2021 від 19.08.2021 року є свавільність оскаржуваного рішення.
 4. Крім того, адвокат Особа_1 наводить перелік кримінальних справ за 2017-2021 рр., у яких він бере участь як адвокат, на підтвердження того, що рішення ДП КДКА Київської області шкодить інтересам його клієнтів та його самого.
 5. Вказує, що у випадку, якщо оскаржуване рішення не буде негайно зупинене, негативні наслідки матимуть місце не тільки для адвоката, а в першу чергу для його клієнтів, що негативно позначиться на захисті їх прав у кримінальних справах та інших видах судочинства.
 6. Зазначає, що незупинення дії оскаржуваного рішення, у разі подальшого рішення ВКДКА про його скасування, виконання рішення ВКДКА та відновлення прав адвоката і, відповідно, його клієнтів, буде вкрай ускладнене, що є непропорційним втручанням у право адвоката, і за будь-яких умов не відповідає правомірній меті такого втручання.
 7. Адвокат Особа_1 клопотання просить задовольнити та зупинити дію рішення КДКА Київської області № 170/2021 від 19.08.2021 про зупинення його права на заняття адвокатською діяльністю.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Розглянувши доводи клопотання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.
 2. Як вбачається зі змісту клопотання та скарги Особа_1 на рішення ДП КДКА Київської області т№ 170/2021 від 19.08.2021 року, Скаржник дублює аргументи скарги у клопотанні про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 3. ВКДКА звертає увагу на те, що предмет доказування у вказаній скарзі та клопотанні відрізняється, тому правова оцінка доводів незаконності та необґрунтованості рішення ДП КДКА Київської області № 170/2021 від 19.08.2021 року повинна бути здійснена при розгляді скарги на вказане рішення.
 4. Натомість клопотання має містити вказані у п. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, обставини, що вказують на те, що невжиття заходу забезпечення може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 5. ВКДКА критично оцінює доводи клопотання у зв’язку з тим, що на його обґрунтування не подано достатніх доказів.
 6. Зокрема, список проваджень, де Скаржник нібито бере участь як захисник, не доводить належним чином доцільності вжиття заходу забезпечення шляхом зупинення дії рішення ДП КДКА Київської області, оскільки на його підставі неможливо встановити, чи справді адвокат Особа_1 залучений до проваджень як захисник.
 7. Водночас, копій документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги у кримінальних провадженнях, та діючих договорів про надання правової допомоги у відповідних кримінальних провадженнях надано не було.
 8. ВКДКА також зауважує, що належне обґрунтування негативного впливу рішення КДКА Київської області на інтереси клієнтів Особа_1 також відсутнє.
 9. Крім того, ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката, оскільки адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк позбавлений права на здійснення такої діяльності на вказаний строк.
 10. ВКДКА зауважує, що надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату. Тому наявність в провадженні адвоката справ та укладених діючих договорів про надання правової (правничої) допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.
 11. Відповідно, вжиття заходів забезпечення скарги не може відбуватись лише за наявності таких підстав.
 12. ВКДКА також наголошує, що вжиття заходів забезпечення розгляду скарги на рішення регіональної КДКА можливе лише за виключних підстав, а саме у випадку, коли невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 13. Такі обставини повинні підтверджуватись істотними доказами або їх сукупністю, що свідчать про ймовірність істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 14. Як вказано вище, з аналізу клопотання адвоката, не вбачається існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 15. Забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 16. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 17. Розглянувши доводи клопотання, заслухавши доповідача – заступника голови ВКДКА, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 170/2021 від 19.08.2021 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на шість місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська