Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІ-012/2021

 30 листопада 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 215/2021 від 12.10.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду скарги

 1. 12 жовтня 2021 року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області прийняла рішення № 215/2021 про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців.
 2. Адвокат Особа_1 звернулася до ВКДКА зі скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 215/2021 від 12.10.2021 року.
 3. 28 жовтня 2021 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1 про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги шляхом зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №215/2021 від 12 жовтня 2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців.
 4. В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні адвоката перебувають складні справи, передача яких іншому адвокату потребуватиме додаткових фінансових навантажень для клієнтів, до яких вони не були готові, та зміну стратегії захисту прав та інтересів клієнта, яка вибудовувалась тривалий час на всіх попередніх стадіях розгляду справ. Адвокат вказує, що залишення в дії оскаржуваного рішення не дасть їй можливості виконати взяті на себе зобов’язання перед багатьма клієнтами, з якими підписані договори на правничу допомогу, а отже, призведе до розірвання таких договорів і одночасного повернення їм усім гонорарів адвоката за невиконану роботу, що призведе до великого фінансового навантаження на неї як єдиного годувальника своєї родини, основним доходом якої є саме дохід від її професійної діяльності як адвоката.
 5. Листом за вих. № 2313 від 04.11.2021 року члену ВКДКА Особа_2 було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у адвоката Особа_1.
 6. Листом за вих. № 2402 від 18.11.2021 року адвоката Особа_1 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 30.11.2021 року, включено розгляд клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 215/2021 від 12.10.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців. Разом з тим, повідомлено, що відповідно до пункту 3.2 Регламенту ВКДКА розгляд клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін дисциплінарної справи.
 7. На засіданні ВКДКА 30.11.2021 року по клопотанню адвоката Особа_1 доповів член ВКДКА Особа_2.
 8. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА членом ВКДКА Особа_2 було запропоновано проект рішення, за яким зупинити дію рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №215/2021 від 12.10.2021 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців – до прийняття ВКДКА рішення за результатом розгляду її скарги.
 9. За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 11 членів комісії, «проти» – 7 членів комісії, «утримались» – 4 члени комісії. Інші члени комісії участі у голосуванні не брали. Рішення не прийнято.
 10. Членом ВКДКА Особа_2 було запропоновано інший проект рішення, за яким відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №215/2021 від 12.10.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців.
 11. За запропонований проект рішення проголосувало «за» – 10 членів комісії, «проти» – 3 члени комісії, «утримались» – 7 членів комісії. Інші члени комісії участі у голосуванні не брали. Рішення не прийнято.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
 2. Частиною 10 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.
 3. Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 року (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.
 4. Згідно з п. 2.3.11. Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, із змінами, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами (далі – Регламент ВКДКА), Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.
 5. Пунктами 3.2. та 3.14. Регламенту ВКДКА передбачено, що розгляд скарг на рішення КДКА регіону про порушення дисциплінарної справи, про відмову в порушенні дисциплінарної справи, клопотання адвоката про вжиття заходів забезпечення розгляду скарги у ВКДКА, відбувається на засіданні ВКДКА без участі сторін дисциплінарної справи.
 6. Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії. Письмова довідка/проект рішення комісії є документами, які містять інформацію, що відноситься до таємниці «нарадчої кімнати».
 7. Відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури входять тридцять членів, стаж адвокатської діяльності яких становить не менше п’яти років: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування з’їздом адвокатів України.
 8. Частиною 6 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості членів комісії.
 9. Так, згідно з пунктом 3.45 Регламенту ВКДКА, рішення ВКДКА приймаються за наслідками загального обговорення.
 10. Відповідно до п. 3.50. Регламенту ВКДКА, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 11. Рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно–дисциплінарної комісії адвокатури або відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів.
 12. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, клопотання вважається відхиленим, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Оскільки при розгляді клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області № 215/2021 від 12.10.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців, за запропоновані рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, клопотання вважається відхиленим, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 2. На підставі викладеного вище, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області №215/2021 від 12.10.2021 року про притягнення адвоката Особа_1 до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на дев’ять місяців.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська