Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-004/2018

20 грудня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення № 240 кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 19.09.2018 року про затвердження результатів складення кваліфікаційного іспиту про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (далі – ВКДКА) надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 19.09.2018 р. про затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Доводи, викладені у скарзі ОСОБА_, є наступними:

1) результат оцінювання кваліфікаційного (письмового) іспиту вважає заниженим, необʼєктивними (п. 15 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядок складення кваліфікаційного іспиту та методика оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, з останніми змінами від 02 червня 2018 року № 86 (далі Порядок), а саме – за перше завдання письмового іспиту проставлена оцінка «0» балів. На думку скаржника вказане завдання письмової роботи виконано ним з дотриманням процесуальної форми та відповідає загальним вимогам закону, що явно не відповідає оцінці 0 балів;

2) порушено порядок оцінювання результатів кваліфікаційного іспиту (п. 1 розділу 5 Порядку), а саме – оскаржуване рішення кваліфікаційної палати підписане неуповноваженими особами.

У зв’язку з цим скаржник просить рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області від 19.09.2018 р. про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту – скасувати, та зобов’язати кваліфікаційну палату КДКА Черкаської області провести повторний письмовий іспит у найближчий час його проведення.

Скарга до ВКДКА подана з дотриманням строку, встановленого ч. 5 ст. 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, що підтверджується наявними у матеріалах справи повідомленням про вручення рекомендованою кореспонденцією оскаржуваного рішення та копією опису вкладення в цінний лист, заадресований на ВКДКА, з відміткою пошти про дату відправки.

Інформація про оскарження до суду вищевказаного рішення кваліфікаційної палати КДКА відсутня.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Притулу О.Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Черкаської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне.

Рішенням № 263 кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області від 24.07.2018 року ОСОБА_ у відповідності до його заяви в порядку та строки, встановлені Порядком допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядком складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, допущений до складання кваліфікаційного іспиту.

17.09.2018 року ОСОБА_ складав письмовий іспит згідно з білетом № 16.

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту. Порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 із змінами станом на 13 вересня 2016 року (далі – Порядок).

Відповідно до п. 15 розділу 4 Порядку оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів. Зокрема, критеріями незадовільного рівня, що оцінюється в 0 балів є наступні: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Згідно з протоколом № 240 засідання кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області від 17.09.2018 р. (а. с. 43-46), зазначено, що в ході перевірки письмової роботи ОСОБА_ (письмове завдання № 1 – складення проекту позовної заяви про поділ спільного сумісного майна подружжя) було, зокрема встановлено, що письмове завдання не відповідає визначеній законом процесуальній формі, оскільки документ складено з суттєвими недоліками, що не дозволяють позитивно оцінити виконання даного завдання, а саме не дотримано вимог ч. 2 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України (не визначена ціна позову, розмір судового збору, не визначено попередній орієнтовний розрахунок судових витрат, не вказано про заходи досудового врегулювання спору, забезпечення позову та доказів, подання іншого позову до того ж відповідача з того ж предмету спору). Прохальна частина містить позовну вимогу про поділ будинку, включаючи приміщення загального користування, що є невірним та створить додаткові перешкоди у користуванні житлом. Однією з вимог також зазначено про зобов’язання відповідача надати доступ та не перешкоджати здійсненню будівельних робіт з розподілу будинку, що є невірно обраним способом захисту у даному випадку.

З наявної в матеріалах справи письмової роботи завдання № 1 (а.с. 27-28) вбачається, що вищевказані недоліки, відображені в протоколі, дійсно наявні.

Разом із тим, такі недоліки підпадають під задовільний рівень знань, який оцінюється в 20 балів та відповідає наступним критеріям (п. 15 розділу 4 Порядку): зміст свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання; відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання; підготовлене письмове завдання не повною мірою відповідає визначеній законом процесуальній формі; складений процесуальний документ не відповідає загальним вимогам документообігу; у роботі багато грубих орфографічних помилок; відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Таким чином, доводи Скаржника стосовно порушення критеріїв оцінювання є обґрунтованими, а рішення кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Черкаської області в наведеній частині прийняте з порушенням п. 15 Порядку.

Окрім наведеного, доводи Скаржника стосовно порушення п. 1 розділу 5 Порядку, а саме щодо того, що оскаржуване рішення кваліфікаційної палати підписане неуповноваженими особами, заслуговують на увагу, з огляду на таке.

Відповідно до п. 1 розділу 5 Порядку рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про допуск/відмову до складення іспиту, затвердження результатів кваліфікаційного іспиту та про видачу особі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту/відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту приймається складом кваліфікаційної палати КДКА відкритим голосуванням простою більшістю голосів та підписується Головою КДКА, головою кваліфікаційної палати та секретарем КДКА.

З оскаржуваного рішення вбачається, що всупереч даному порядку дане рішення, зокрема замість голови кваліфікаційної палати ОСОБА_ підписане членом кваліфікаційної палати ОСОБА_.

Відтак, доводи скаржника у наведеній частині є також обґрунтованими.

Наведені порушення під час складання та оцінювання кваліфікаційного іспиту, а також доводи скаржника дають підстави для скасування рішення кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області від 19.09.2018 року.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 9, 52 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 240 від 19.09.2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати КДКА Черкаської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА Черкаської області.
  5. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   А.П. Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська