Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ХІІ-018/2021

 01 грудня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні клопотання адвоката Особа_1 щодо зупинення дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 621 від 23.09.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці, –

ВСТАНОВИЛА:

Короткий виклад позиції Скаржниці та доводів клопотання

 1. 22.10.2021 року до Вищої Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшло клопотання адвоката Особа_1, яке додано до скарги на рішення КДКА, щодо зупинення дії рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва №621 від 23.09.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.
 2. Зі змісту клопотання вбачається, що адвокат Особа_1 просить зупинити дію рішення дисциплінарної палати КДКА м. Києва № 621 від 23.09.2021 року, оскільки у Скаржниці залишилися невиконані зобов’язання перед клієнтами, що може призвести до подання скарг на її бездіяльність.
 3. Основним аргументом адвоката Особа_1 на підтвердження необхідності вжиття заходів забезпечення шляхом зупинення дії рішення КДКА м. Києва № 621 від 23.09.2021 року є необхідність недопущення порушення прав клієнтів, оскільки на момент ухвалення оскаржуваного рішення у Скаржниці були підписані договори про надання правової допомоги.
 4. Окремо Скаржниця, обґрунтовуючи клопотання, вказує на необхідність забезпечення з її боку можливості для клієнтів переукладення договорів про надання правової допомоги з іншими адвокатами, що вимагає, на її думку, значних затрат часу та зусиль.
 5. Зважаючи на те, що у Скаржниці були заплановані судові засідання на жовтень-листопад, забезпечити участь іншого адвоката, якому необхідно готуватися до судових засідань, ознайомитися з матеріалами справ та підготувати відповідні процесуальні документи, видається, на думку адвоката Особа_1, неможливим.
 6. Крім того, адвокат Особа_1 вказує, що адвокатська діяльність – це єдиний вид діяльності, яким вона займається і єдине джерело її доходів, тому зупинення її права на заняття адвокатською діяльністю істотно погіршує матеріальне становище Скаржниці та її сімʼї.
 7. Скаржниця клопотання просить задовольнити та зупинити дію рішення КДКА м. Києва № 621 від 23.09.2021 стосовно неї.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із змінами та доповненнями, ВКДКА, за обґрунтованим письмовим клопотанням адвоката, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.
 2. Забезпечення заходів розгляду скарги допускається під час її розгляду ВКДКА, якщо невжиття такого заходу може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 3. Скарга може бути забезпечена шляхом зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.
 4. За результатом розгляду клопотання адвоката про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або за ініціативою Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури, остання, приймає рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або про відмову у зупиненні дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 5. Згідно із п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із наступними змінами, ВКДКА, за результатами розгляду клопотання адвоката або за своєї ініціативи, може вжити заходи забезпечення розгляду скарги у ВКДКА на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю шляхом прийняття рішення про зупинення дії рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури до прийняття рішення ВКДКА за результатом розгляду такої скарги.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. ВКДКА, проаналізувавши доводи клопотання Особа_1, робить висновок, що воно є необґрунтованим та не містить доказів того, що в даному випадку невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 2. ВКДКА критично оцінює доводи клопотання Скаржниці щодо наявності в її провадженні договорів про надання правової допомоги із клієнтами, та що залишення в дії оскаржуваного рішення не дасть їй можливості виконати взяті на себе зобов’язання та відповідно матиме наслідком порушення прав її клієнтів.
 3. Зокрема, зі змісту клопотання та додатків до нього неможливо встановити, чи справді адвокат Особа_1 є залученою до судових проваджень як захисник або представник, оскільки копій документів, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги у судових провадженнях, та договорів про надання правової допомоги, чинних на даний час, надано не було.
 4. У зв’язку із цим ВКДКА не може дійти висновків про наявність у Скаржниці клієнтів та, що зупинення її права на заняття адвокатською діяльністю порушує права клієнтів.
 5. Крім того, ВКДКА зазначає, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, і йому таке право гарантується ст. 59 Конституції України. Тому, варто зазначити, що в такому випадку право клієнта на професійну правничу допомогу не порушується, адже останній може залучити до участі у справі за власним вибором іншого адвоката, оскільки адвокат, якого притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на певний строк позбавлений права на здійснення такої діяльності на вказаний строк.
 6. ВКДКА зауважує, що надання правової (правничої) допомоги – те, що притаманно адвокатській діяльності в цілому та кожному адвокату. Тому наявність в провадженні адвоката справ та укладених договорів про надання правової (правничої) допомоги не є беззаперечною підставою для зупинення дії рішення регіональної КДКА, яким зупинено право адвоката на заняття адвокатською діяльністю на певний строк.
 7. ВКДКА вважає такими, що не заслуговують на увагу, також доводи, викладені у клопотанні адвоката Особа_1 про те, що адвокатська діяльність є її єдиними джерелом доходів та звертає увагу, що факт неможливості здійснювати адвокатську діяльність Скаржницею через наявне обмеження такої діяльності, не позбавляє її права здійснювати юридичну чи іншу, не заборонену законом діяльність, у передбачених законом формах та допустимих законами способах, оскільки гарантоване ст. 43 Конституцією України право на працю у Скаржниці існує, а доказів того, що вона не має змоги заробляти собі на життя у інші способи, окрім як адвокатською діяльністю, адвокатом не надано.
 8. ВКДКА наголошує, що вжиття заходів забезпечення розгляду скарги на рішення регіональної КДКА можливе лише за виключних підстав, а саме у випадку, коли невжиття заходів забезпечення скарги може істотно ускладнити чи унеможливити поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів.
 9. Такі обставини повинні підтверджуватись істотними доказами або їх сукупністю, що свідчать про ймовірність істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 10. Як вказано вище, з аналізу клопотання адвоката не вбачається існування підстав для істотного ускладнення чи унеможливлення поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката чи його клієнтів.
 11. Забезпечення заходів розгляду скарги застосовуються для гарантування виконання рішення ВКДКА, тобто недопустимості завдання адвокатові непоправної шкоди, що може призвести до неможливості поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів адвоката, чи його клієнтів, в майбутньому. При цьому, саме адвокат повинен навести докази для вжиття заходів забезпечення розгляду скарги.
 12. При розгляді клопотання про забезпечення розгляду скарги ВКДКА враховує, що у кожному випадку необхідно встановити наявність обставин, передбачених Положенням, і провести оцінку доводів, викладених у клопотанні та доказів, доданих до нього.
 13. Розглянувши доводи клопотання, заслухавши доповідача – Заступника голови ВКДКА Особа_2, інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, керуючись п. 3.50 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 60-1 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», –
ВИРІШИЛА:
 1. Відмовити адвокату адвокату Особа_1 у зупиненні дії рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 621 від 23.09.2021 року про притягнення її до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська