Рішення

Print This Post

 РІШЕННЯ № ХІІ-020/2021

 01 грудня 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 555 від 05.08.2021 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 25.06.2021 р. до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва надійшла скарга арбітражного керуючого Особа_2 щодо вчинення дисциплінарного проступку адвокатом Особа_1, яка була передана на розгляд дисциплінарної палати КДКА м. Києва.
 2. Рішенням дисциплінарної палати КДКА м. Києва № 555 від 05.08.2021 р. порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_1.
 3. 27.08.2021 р. до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України надійшла скарга адвоката Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 555 від 05 серпня 2021 р. про порушення відносно нього дисциплінарної справи.
 4. Строк на оскарження рішення, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатом Особа_1 не пропущено.
 5. 03 вересня 2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури листом витребувала у КДКА міста Києва матеріали дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_1.
 6. 04 листопада 2021 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали дисциплінарної справи щодо адвоката Особа_1.
 7. 05 листопада 2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_7 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника

 1. Адвокат не згоден з рішенням дисциплінарної палати № 555 від 05.08.2021 р., вважає його незаконним, необґрунтованим.
 2. В обґрунтування скарги Особа_1 вказав, що є кредитором у справі про банкрутство ТОВ ТД «ОСОБА_6» (справа № Інформація_2), яку розглядає господарський суд Черкаської області.
 3. Усі конкурсні кредитори у справі, в тому числі і він, подавали скарги на дії ліквідатора Особа_2 до суду.
 4. Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 р. задоволено заяви трьох кредиторів у справі про вжиття заходів забезпечення позову. Заборонено ліквідатору Особа_2 без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів укладати, підписувати та/або виконувати досягнуті ним з будь-ким в ліквідаційній процедурі угоди/правочини та розпочати процедуру їх розірвання (відмови від правочинів).
 5. Також, постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2021 р. по справі № Інформація_2 апеляційну скаргу ПАТ «ОСОБА_5» задоволено, скасовано ухвалу суду першої інстанції та ухвалено нове рішення, яким визнано дії ліквідатора Особа_2 з залучення торгуючої організації незаконними. Визнано незаконними дії та бездіяльність арбітражного керуючого Особа_2 при виконанні ним повноважень ліквідатора ТОВ ТД «ОСОБА_6».
 6. Окрім цього, ухвалою Господарського суду Черкаської області від 09.06.2021 року по справі № Інформація_2, серед іншого, вирішено скаргу кредитора АТ «ОСОБА_5» щодо незаконних дій та бездіяльності арбітражного керуючого Особа_2 – задовольнити. Визнано неправомірними дії та бездіяльність ліквідатора Особа_2 з непроведення процедури розірвання (відмови від правочинів), укладених в ліквідаційній процедурі банкрутом. Визнано незаконними дії та бездіяльність арбітражного керуючого Особа_2 при виконанні ним повноважень ліквідатора ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_6». Заяву ліквідатора Особа_2 про усунення його з посади ліквідатора ТОВ «ТД «ОСОБА_6» задоволено.
 7. Через це, Скаржник вважає цілком законними та обґрунтованими подані ним скарги в Міністерство юстиції України на дії та бездіяльність арбітражного керуючого Особа_2 в рамках розгляду справи № Інформація_2, оскільки судовими рішеннями скарги задоволені.
 8. Адвокат вважає, що скарга арбітражного керуючого Особа_2 про вчинення ним дисциплінарного проступку не відповідає вимогам п. 14 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ від 30.08.2014 р. № 120, зокрема, не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, крім того, скаргу було подано іншим адвокатом, яким є Особа_2, однак залишилось невирішеним клопотання Особа_1 про відсутність мирного врегулювання спору.
 9. Вказує, що оскаржуване рішення прийняте у незаконному складі КДКА як квазісудової інстанції.
 10. Зазначає, що в довідці члена дисциплінарної палати за результатами перевірки скарги містяться категоричні твердження про порушення адвокатом Особа_1 ряду статей Правил адвокатської етики.
 11. Адвокат Особа_1 просить скасувати оскаржуване рішення дисциплінарної палати, ухвалити нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно нього.

Встановлені фактичні обставини

 1. За даними Єдиного реєстру адвокатів України Особа_1 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Інформація_1.
 2. Таким чином, скарга розглянута належною КДКА регіону.
 3. Як вбачається з наданих до ВДКА матеріалів, що надійшли з регіону, за результатами проведеної перевірки відомостей, викладених у скарзі, складено довідку.
 4. Довідка члена ДП КДКА м. Києва містить викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката.
 5. За результатами розгляду скарги, матеріалів перевірки, дисциплінарна палати КДКА м. Києва на своєму засіданні 05.08.2021 р. прийшла до висновку, що скарга арбітражного керуючого Особа_2 містить відомості про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката Особа_1 та прийняла рішення про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

Обґрунтування підстав та мотивів прийнятого КДКА рішення

 1. В рішенні дисциплінарної палати констатовано, що за результатами перевірки відомостей, викладених у скарзі, складено довідку, яка містить висновок про наявність підстав для порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.
 2. Зокрема, встановлено, що скарги Особа_1 на дії арбітражного керуючого Особа_2 у справах № 20/476 (скарга до Мін’юсту від 29.10.2020 року), у справі № Інформація_5 (скарга до Мін’юсту від 21.01.2021 року), у справі №Інформація_6 (скарга до Мін’юсту від 05.10.2020 року), до яких ні адвокат Особа_1, ні його довірителі відношення не мають, носять однотипний за своїм змістом характер, і по своїй суті містять ознаки тиску на особу, з діями якої Особа_1 не згоден, в даному випадку – арбітражного керуючого (ліквідатора) Особа_2 у справі № Інформація_2.
 3. Такі дії Особа_1, на думку дисциплінарної палати, суперечать вимогам статей 6, 7, 19, 25 Правил адвокатської етики.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Статтею 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначені стадії дисциплінарного провадження, а саме: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
 3. Відповідно до ч. 1 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
 4. Відповідно до ч. 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
 5. За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 6. Частина 3 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 7. Вищезазначені положення Закону України також закріплені у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року № 120, із наступними змінами та доповненнями (далі –Положення).
 8. Зокрема, відповідно до вимог ст. 24 Положення, голова дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше трьох днів з дня надходження заяви (скарги) на дії адвоката, доручає одному із членів дисциплінарної палати провести перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі).
 9. Відповідно до ст. 25 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та за результатами перевірки складає довідку, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, з урахуванням, зокрема тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, наслідків для клієнта тощо, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.
 10. Згідно ст. 26 Положення, член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови палати, звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання. До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї. Належним повідомленням адвоката є надіслання листа поштою рекомендованим відправленням за адресом робочого місця адвоката, зазначеним в Єдиному реєстрі адвокатів України. Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати копії його документів. У разі ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.
 11. Відповідно до ст. 30 Положення, заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, заява (скарга) про дисциплінарний поступок адвоката, довідка та всі матеріали перевірки не пізніше тридцяти днів з дня початку перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.
 12. Згідно ст. 31 Положення, за результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури не пізніше тридцяти днів з дня отримання матеріалів перевірки більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката. Перевищення зазначеного строку допускається виключно у виняткових випадках.
 13. Пунктом 1 статті 6 Правил адвокатської етики встановлено, що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної умови належного здійснення адвокатської діяльності максимальної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав і обов’язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність з надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту або представництва клієнта, зокрема з боку державних органів, політичних партій, інших адвокатів тощо, а також від впливу своїх особистих інтересів.
 14. Згідно статті 7 Правил адвокатської етики, у своїй професійній діяльності адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний використовувати всі свої знання та професійну майстерність для належного захисту й представництва прав та законних інтересів клієнта, дотримуючись чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності.
 15. Відповідно до статті 19 Правил адвокатської етики, адвокат не мас права в своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 16. Відповідно до статті 25 Правил адвокатської етики, адвокату категорично забороняється використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема, спонукати свідків до надання завідомо неправдивих показань, вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд або інший орган, перед яким він здійснює представництво, або захист інтересів клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що суперечать чинному законодавству або цим Правилам.
 17. Згідно із ст. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 18. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. В своїй скарзі арбітражний керуючий Особа_2 посилається на систематичне вчинення адвокатом Особа_1 дій, які не відповідають вимогам ст.ст. 6, 7, 9, 25 Правил адвокатської етики, зокрема, на чисельні скарги щодо його діяльності як арбітражного керуючого до Міністерства юстиції України у справі № Інформація_2 та у інших справах, до яких ні він сам, ні його довіритель – ТА «ОСОБА_4», не мають відношення, як на засіб тиску на нього, як ліквідатора боржника.
 3. Зокрема, Особа_2 посилається на те, що чисельними скаргами Особа_1, за якими не було призначено перевірок, або ж в задоволенні скарг було відмовлено, є наступні.
 4. Скарга від 02.09.2020 р. щодо виконання Особа_2 повноважень ліквідатора у справі № Інформація_2 (кредитори – Особа_1 і AT «ОСОБА_4»). Комісією Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) порушень не виявлено, що встановлено в акті позапланової невиїзної перевірки № 17/2 від 02.12.2020 р.
 5. Скарга Особа_1 від 29.10.2020 р. щодо виконання Особа_2 повноважень ліквідатора у справі № 20/476. .Листом Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) № 12461/24963/6/21 Л/07.2 від 07.04.2021 р., арбітражного керуючого повідомлено про відсутність підстав для вжиття додаткових заходів контролю по відношенню до його діяльності під час виконання повноважень ліквідатора у справі.
 6. Скарга Особа_1 від 21.01.2021 р. щодо виконання Особа_2 повноважень ліквідатора у справі № Інформація_5. Листом Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) № 9597/07.1-15/21 від 12.04.2021 р. арбітражного керуючого повідомлено про відсутність підстав для вжиття додаткових заходів контролю по відношенню його діяльності під час виконання повноважень ліквідатора у справі.
 7. Скарги Особа_1 від 05.10.2020 р. щодо виконання Особа_2 повноважень ліквідатора у справі № Інформація_6, та від 13.10.2020 р. щодо виконання Особа_2 повноважень ліквідатора у справі № Інформація_3. Комісією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) порушень не виявлено, що встановлено в акті позапланової невиїзної перевірки №28 від 21.04.2021 р.
 8. Скарга від 02.04.2021 р. щодо виконання Особа_2 повноважень ліквідатора у справі № Інформація_2 (кредитори – Особа_1 і AT «ОСОБА_4»). Комісією Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) порушень не виявлено, що встановлено у довідці про результати позапланової невиїзної перевірки діяльності арбітражного керуючого від 14.06.2021 р. № 31.
 9. Однак, як видно з судових рішень Північного апеляційного господарського суду від 10.02.2021 року, Господарського суду Черкаської області від 09.06.2021 року по справі № Інформація_2, серед іншого, вирішено задовольнити скаргу кредитора ПАТ «ОСОБА_5» щодо незаконних дій та бездіяльності арбітражного керуючого Особа_2.
 10. Визнано неправомірними дії та бездіяльність ліквідатора Особа_2 з непроведення процедури розірвання (відмови від правочинів), укладених в ліквідаційній процедурі банкрутом. Визнано незаконними дії та бездіяльність арбітражного керуючого Особа_2 при виконанні ним повноважень ліквідатора ТОВ «Торговий дім «ОСОБА_6».
 11. Слід звернути увагу, що ці судові рішення передували поданню скарги арбітражного керуючого Особа_2 до КДКА м. Києва щодо наявності ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката Особа_1 при поданні ним, в тому числі, скарг на арбітражного керуючого.
 12. Ця обставина, на думку ВКДКА, свідчить про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.
 13. З врахуванням викладеного, слід визнати, що скарга арбітражного керуючого Особа_2 у розумінні частини другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме, порушення ст. 6, 7, 19, 25 Правил адвокатської етики.
 14. Як видно з матеріалів, всі вищевказані скарги до Міністерства юстиції України про притягнення до дисциплінарної відповідальності арбітражного керуючого Особа_2 подані Особа_1 відповідно до положень Конституції України та положень Закону України «Про звернення громадян».
 15. Посилання в скарзі арбітражного керуючого Особа_2 на заявлений Особа_1, нібито безпідставний, відвід судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № Інформація_7 за заявою АТ «ОСОБА_5» до ВАТ «ОСОБА_8» про визнання банкрутом, як на зловживання процесуальними правами, – не вказує на наявність ознак дисциплінарного проступку, оскільки відвід заявлено товариством.
 16. Як видно з тексту копії ухвали суду, долученої до скарги, зловживань з боку учасника справи при заявленні відводу судді не вбачається, сторона реалізувала своє процесуальне право, передбачене ГПК України.
 17. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.
 18. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 19. Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі, ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.
 20. Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє принцип презумпції невинуватості.
 21. За таких обставин, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з висновками дисциплінарної палати КДКА регіону, вважає їх незаконними і необґрунтованими.
 22. Враховуючи викладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва у складі дисциплінарної палати № 555 від 05.08.2021 року про порушення відносно адвоката Особа_1 дисциплінарної справи, – скасувати.
 3. Ухвалити нове рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                   К.В. Котелевська