Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № І-003/2020

31 січня 2020 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвоката Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.06.2019 року про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів Особа_1 та Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.06.2019 року про порушення дисциплінарної справи за скаргою Особа_3 дисциплінарної справи відносно адвокатів Особа_2 та Особа_1.

У скарзі адвокат Особа_1 зазначає, що рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 19.06.2019 року є необґрунтованим та незаконним, таким, що винесено з перевищенням повноважень.

Зокрема, в порушення вимог ст. 37, 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ст. 26 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, перевірка обставин, викладених у скарзі Особа_3 фактично не проводилась. Довідка щодо здійснення дисциплінарної перевірки датована 18.04.2019 р., в той час як скарга подана Особа_3 лише 04.06.2019 р.

Зазначає, що повідомлення про проведення перевірки з пропозицією надати пояснення адвоката до нього не направлялись, внаслідок чого він не зміг довести свою позицію, чим також порушено принцип змагальності та гарантії адвокатської діяльності. Всупереч вимог ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ініційовано питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав.

Скаржник просить визнати протиправним та скасувати рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 19.06.2019 року про порушення дисциплінарної справи за скаргою Особа_3 щодо дій адвокатів Особа_2 та Особа_1.

Строк на оскарження рішення, визначений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.

Дослідивши доводи скарги, матеріали, що надійшли з КДКА Київської області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Мельченка В.І., інших учасників засідання, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановлено наступне.

04.06.2019 року до дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області надійшла скарга Особа_3 щодо дій адвокатів Особа_2 та Особа_1, згідно з якою Особа_3 вважає, що адвокатами порушуються Правила адвокатської етики та Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, що є, на його думку, підставою для притягнення адвокатів до відповідальності.

19.06.2019 р. за результатами розгляду скарги Особа_3 дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвокатів Особа_2 та Особа_1.

З прийнятим рішенням регіональної КДКА адвокат Особа_2 не погодився, оскаржив його до Окружного адміністративного суду міста Києва.

03.10.2019 року рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва адміністративний позов адвоката Особа_2, задоволено в повному обсязі. Визнано протиправним та скасовано Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.06.2019 р. в частині, що стосується адвоката Особа_2.

В свою чергу, адвокат Особа_1 також не погодився з рішенням регіональної КДКА та оскаржив його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Мотивуючи скаргу адвокат Особа_1 вказує на те, що оскаржуване рішення є незаконним, необґрунтованим та на його думку підлягає скасуванню, оскільки вважає, що сама по собі скарга не є підставою для порушення дисциплінарної справи. Факт надання відповідної скарги не свідчить про наявність в діях адвоката ознак правопорушення, а лише є підставою для перевірки відомостей викладених у заяві.

Скаржник – адвокат Особа_1 вказує на те, що перевірка фактів, викладених у первинній скарзі фактично не проводилась, матеріали перевірки відсутні, джерела встановлення ознак дисциплінарного проступку відсутні, відповідно оскаржуване рішення прийнято за відсутності підстав для його прийняття.

11.06.2019 року голові дисциплінарної палати КДКА Київської області Особа_5 доручено провести перевірку по матеріалах за скаргою Особа_3 стосовно адвоката Особа_2 та Особа_1.

За результатами перевірки, головою дисциплінарної палати КДКА Київської області Особа_5 складено довідку від 18 квітня 2019 року, яка містить висновок про наявність ознак дисциплінарного проступку в діях адвокатів та доцільність порушення дисциплінарної справи стосовно адвокатів.

Відповідно до пояснювальної записки Особа_5 від 19.07.2019 року, під час набору тексту вищевказаної довідки було допущено технічну помилку, а саме: замість «червня» було надруковано «квітня». Фактично довідка була складена 18 червня 2019 року.

Скарга про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та матеріли перевірки були подані на розгляд дисциплінарної палати КДКА Київської області та розглянуті 19 червня 2019, за наслідками якого прийнято рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвокатів, яке оскаржується.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Частина 2 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що дисціплінарне провадження – це процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвокат ознак дисциплінарного проступку.

Сама по собі скарга не є підставою для порушення дисциплінарної справи, а виключно результати перевірки відомостей про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку можуть стати такою підставою.

Згідно ч. 1 ст. 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

Відповідно до абз. 1 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.

Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом (абз. 2 ч. 2. ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Згідно ст. 26 Положення про прядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, із змінами (далі – Положення), член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, невідкладно звертається до адвоката з повідомленням про проведення щодо нього перевірки для отримання письмового пояснення адвоката по суті порушених питань із зазначенням строку його надання.

До повідомлення додається копія заяви (скарги) та копії всіх документів, приєднаних до неї.

Адвокат має право ознайомлюватися з матеріалами дисциплінарного провадження та отримувати копії його документів.

У разі ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, який проводить перевірку, в межах визначеного строку, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Абзацом 5 ч. 2. ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що за результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин, виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення дисциплінарної справи.

Розглянувши матеріали дисциплінарної справи, що надійшли з КДКА Київської області, ВКДКА встановила, що вони не містять підтвердження того, що член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який за дорученням голови палати проводив перевірку відомостей, викладених у скарзі, звертався до адвоката Особа_1 з повідомленням про проведення щодо нього перевірки та для отримання письмового пояснення по суті порушених питань із зазначенням строку його надання.

Докази звернення члена дисциплінарної палати КДКА Київської області, який проводив перевірку, до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань, – в матеріалах дисциплінарної справи відсутні.

При цьому, ВКДКА зазначає, що доповідна записка секретаря Особа_4 від 11.06.2019 року та підпис адвоката на копії профайла з зазначенням про отримання матеріалів скарги не є доказом звернення члена дисциплінарної палати КДКА Київської області, який проводив перевірку, до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань, що свідчить про невиконання вимог абз. 1 ч. 2 ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» при проведенні перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Вищевказане порушення порядку проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката також було однією з підстав для визнання протиправним та скасування рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.06.2019 р. в частині, що стосується адвоката Особа_2, про що зазначено в рішенні Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.10.2019 року.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Положенням чітко визначено обовꞌязок члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку, звернутися до адвоката для отримання пояснень та встановити йому строк для надання пояснень, і лише якщо адвокат не скористається своїм правом на надання письмових пояснень у встановлений строк, справу належить розглядати за наявними матеріалами.

Недотримання дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області вищезазначених вимог щодо звернення члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який проводить перевірку відомостей, викладених у скарзі, до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань, призвело до порушення процедури проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, неповних висновків, викладених у довідці перевіряючого, та, як наслідок, передчасного порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката.

З урахуванням викладеного вище, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу адвоката Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 19.06.2019 року в частині порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1, – скасувати.
  3. Матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_1 направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області на стадію проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська