Рішення № І-018/2022 за скаргою на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

РІШЕННЯ № І-018/2022

31 січня 2022 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА, та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 12.04.2021 р. на адресу КДКА Київської області надійшла скарга №6-2 від 08.04.2021 року представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_3, на поведінку адвоката Особа_2.
 2. 19.04.2021 р. листом за вих. 418 Головою КДКА Київської області Особа_4, у відповідності до п. 22 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30 серпня 2014 року №120, зі змінами, до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії було направлено скаргу представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_3, на поведінку адвоката Особа_2 для перерозподілу та направлення її до КДКА іншого регіону, у звꞌязку з тим, що адвокат Особа_2 є членом органів адвокатського самоврядування – членом дисциплінарної палати КДКА Київської області.
 3. 22 квітня 2021 року листом за вих. №836, у відповідності до п. 2.3.18 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №78 від 04-05.07.2014 року, з наступними змінами, Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скеровано вказану скаргу відносно адвоката Особа_2 Голові КДКА Житомирської області Особа_5 до розгляду.
 4. 27 липня 2021 року, відповідно до вимог частини 2 статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Головою дисциплінарної палати КДКА Житомирської області Особа_6 надано доручення члену дисциплінарної палати Особа_7 про проведення перевірки відомостей, викладених у скарзі №6-2 від 09.04.2021 року представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_3, на поведінку адвоката Особа_2.
 5. 09.06.2021 року на адресу КДКА Житомирської області надійшли пояснення адвоката Особа_2 щодо скарги представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_3, на поведінку адвоката Особа_2.
 6. За результатами перевірки скарги №6-2 від 09.04.2021 року представника скаржника Особа_1, адвоката Особа_3, на поведінку адвоката Особа_2, членом дисциплінарної палати КДКА Житомирської області Особа_7 складена довідка (а. 61-62).
 7. 10.09.2021 року за результатами розгляду скарги №6-2 від 09.04.2021 року на поведінку адвоката Особа_2 Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати постановила рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 (а. 63-66).
 8. 21 вересня 2021 року листом за вих. № 93/д КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати направлено адвокату Особа_2, адвокату Особа_3 та Особа_1 копію рішення дисциплінарної палати КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10.09.2021 року (а.67).
 9. Не погоджуючись з прийнятим 10.09.2021 року рішенням КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати, 09.10.2021 року Особа_1 оскаржив рішення КДКА щодо адвоката Особа_2 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (вхід. № 16594 від 11.10.2021).
 10. Строк на оскарження рішення КДКА, передбачений ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником не пропущено.
 11. Листом від 21.10.2021 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала у КДКА Житомирської області матеріали перевірки за скаргою Особа_1 відносно адвоката Особа_2, для розгляду зазначеної скарги.
 12. 29.11.2021р. за вхід. № 16916 до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від КДКА Житомирської області надійшли матеріали відносно адвоката Особа_2.
 13. 14 грудня 2021 року листом за вих. №2550 Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Особа_8 доручив члену ВКДКА Особа_9 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10.09. 2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Короткий виклад позиції та доводів Скаржника до ВКДКА

 1. Скаржник вважає рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10.09.2021 року про відмову порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2 необгрунтованим, помилковим, просить його скасувати повністю та порушити дисциплінарну справу стосовно адвоката Особа_2.
 2. В обґрунтування своїх вимог Скаржник зазначає, що КДКА Житомирської області у складі дисциплінарної палати зробила висновок про відсутність в поведінці адвоката Особа_2 складу дисциплінарного проступку, а не ознак дисциплінарного проступку, як підстав для порушення дисциплінарної справи, про що КДКА могла зробити висновок уже на наступній стадії розгляду скарги.
 3. Скаржник вважає, що КДКА у рішенні посилається на пояснення адвоката Особа_2, не підкріплені доказами, а саме в тому, що адвокат не затягував розгляд справи, а затягували розгляд справи його опоненти.
 4. Скаржник не згодний з висновком дисциплінарного органу щодо безпідставності та надуманості його твердження про те, що адвокат Особа_2 не звітував перед Клієнтом щодо виконання доручення, а також посиланням у рішенні на обставину, що клієнтом було укладено з Особа_2 додаткову угоду про співпрацю, яка свідчить про задоволення клієнтом Особа_2 проведеною роботою адвоката.
 5. Скаржник одночасно не згодний з тим, що надані ним до скарги до КДКА документи в оскаржуваному рішенні названі «паперами», оскільки на його думку вони є належними доказами, а рішенням ВКДКА №ХІІ-005/2020 від 21 грудня 2020 р. встановлено, що Положенням про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням РАУ №120 від 30.08.2014 р., не передбачено спеціальний порядок засвідчення документів, що надаються до скарги, тобто вказується на те, що на надані ним документи не розповсюджуються вимоги п.1.1. та 5.7. Національного стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації».
 6. Скаржником зазначено, що в рішенні необґрунтовано спростовано викладені ним обставини щодо порушень, допущених адвокатом Особа_2, а саме: надання адвокатом послуг Клієнту в судовій справі без укладення письмового договору; надання адвокатських послуг недбало, затягування розгляду справи – адвокат спочатку подав до суду клопотання, а потім відмовився від нього; адвокат систематично не зꞌявлявся в судові засідання, у звꞌязку з чим Клієнт змушений був подавати апеляційну скаргу та звернутися до іншого, фахового, адвоката для виправлення помилок адвоката Особа_2; адвокат тривалий час не звітував перед Клієнтом про виконання доручення; адвокат впродовж тривалого часу створював видимість вчинення процесуальних дій, важкості та складності справи, проте КДКА прийнято до уваги лише пояснення адвоката.
 7. Скаржник зазначив, що факти щодо поведінки адвоката Особа_2, на яких він наполягав у скарзі до КДКА, не були належним чином проаналізовані КДКА Житомирської області з точки зору вимог ст. 25 ПАЕ, та що в діях адвоката Особа_2 наявні ознаки дисциплінарного проступку, а саме порушень ст., ст. 7, 11, 12, 12-1, 16, 19, 25 Правил адвокатської етики, у звꞌязку з чим рішення підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про порушення дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Встановлені фактичні обставини

 1. Відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_2 отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № Інформація_1, видане Київською обласною КДКА, та обліковується Радою адвокатів Київської області. Форма адвокатської діяльності – Адвокатське об’єднання «ОСОБА_10».
 2. Згідно з абзацом 2 ст. 66 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 року, у разі звернення зі скаргою щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики адвокатів, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, чи якщо скаржниками стосовно порушення цих Правил виступають адвокати, яких обрано до органів адвокатського самоврядування, з метою забезпечення неупередженості та об’єктивності при розгляді зазначених скарг, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури забезпечує перерозподіл та направлення таких заяв (скарг) для розгляду до КДКА іншого регіону, ніж регіон, в якому зазначений адвокат входить до органів адвокатського самоврядування.
 3. Адвокат Особа_2 є членом дисциплінарної палати КДКА Київської області.
 4. 22 квітня 2021 року листом за вих. №836, у відповідності до п. 2.3.18 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України №78 від 04-05.07.2014 року, з наступними змінами, Головою Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скеровано скаргу відносно адвоката Особа_2 до КДКА Житомирської області.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.
 2. Відповідно до частини 2 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 3. Згідно ст. 2 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 № 120, із змінами та доповненнями (далі – Положення), дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку.
 4. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст. 9 Положення, право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
 5. Згідно абз. 2 ч. 2 ст. 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 6. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката.
 7. Згідно статті 70 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з`їздом адвокатів України 09 червня 2017 року, зі змінами від 15 лютого 2019 року, обов’язок доказування вини адвоката у вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката. Звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь. Дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою). Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвокатів діє презумпція невинуватості.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи поданої скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено,що в мотивувальної частині рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10 вересня 2021р. про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, зазначено, що проведеною перевіркою в поведінці адвоката Особа_2 не встановлено підстав для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката, а в резолютивній частині рішення помилково зазначено, що в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 відмовлено за відсутністю в діях адвоката складу дисциплінарного проступку.
 3. У відповідності до ст. 2 Положення, дисциплінарним провадженням визнається процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознаки дисциплінарного проступку.
 4. Відповідно до ст. 12 Положення, дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також за анонімною заявою (скаргою).
 5. У відповідності до ст. 32 Положення, дисциплінарна справа стосовно адвоката порушується за наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 6. Отже, визначальним при вирішенні питання про порушення або відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката є встановлення наявності у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
 7. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, вивчивши матеріали перевірки щодо скарги, погоджується із висновками КДКА у складі дисциплінарної палати щодо відсутності в діях адвоката підстав для порушення дисциплінарної справи.
 8. Проте, ВКДКА зазначає, що КДКА регіону в рішенні від 10.09.2021 року помилково зазначила, що в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 відмовлено за відсутності в його діях складу дисциплінарного проступку.
 9. При розгляді скарги дисциплінарний орган на стадії порушення дисциплінарної справи встановлює наявність в діях адвоката саме ознак дисциплінарного проступку, як підстав для порушення дисциплінарної справи, а не наявності чи відсутності складу дисциплінарного проступку, що є наступною стадією розгляду скарги.
 10. При цьому, така помилка у рішенні КДКА Житомирської області від 10.09.201 року не є підставою для скасування даного рішення, оскільки воно є правильним по суті – про відмову в порушенні дисциплінарної справи.
 11. В даному випадку відсутні підстави для порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката, у звꞌязку з відсутністю в його діях ознак дисциплінарного проступку.
 12. Ознайомившись із матеріалами перевірки, наданими Скаржником документами, поясненнями та документами, наданими адвокатом, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія встановила, що адвокат Особа_2, надаючи юридичну допомогу Компанії Особа_11, діяв на підставі Договору про захист прав і законних інтересів та надання необхідної юридичної допомоги від 17 грудня 2018 року (а. 47-50), а також на підставі додаткової угоди №1 від 16 грудня 2019 р. до зазначеного договору (а. 51), як керуючий партнер Адвокатського об’єднання «ОСОБА_10», до складу якого він входить, – що спростовує висновки Скаржника щодо надання правової допомоги без договору.
 13. Окрім того, інформація з Єдиного реєстру адвокатів України про підвищення адвокатом Особа_2 кваліфікації як в 2019 р., так і в 2020 р., – спростовує висновки Скаржника щодо не підвищення адвокатом своєї кваліфікації.
 14. В частині не звітування адвокатом Особа_2 перед Компанією Особа_11 щодо виконання умов Договору про захист прав і законних інтересів та надання необхідної юридичної допомоги від 17 грудня 2018 року, а також додаткової угоди №1 від 16 грудня 2019 р. до зазначеного договору, ВКДКА вважає такі доводи Скаржника безпідставними, оскільки матеріалами перевірки не встановлено претензій з боку Компанії Особа_11 як до Адвокатського обꞌєднання «ОСОБА_10», так і до адвоката Особа_2. Нічим не підтверджено порушення прав особи, якій адвокат Особа_2 надавав правову допомогу.
 15. ВКДКА зазначає, що вона не наділена повноваженнями надавати аналіз розгляду цивільної справи, у якій адвокат Особа_2 надавав юридичну допомогу Компанії Особа_11 на підставі Договору про захист прав і законних інтересів та надання необхідної юридичної допомоги від 17 грудня 2018 року та додаткової угоди №1 від 16 грудня 2019 р. до зазначеного договору, оскільки у відповідності до вимог ч. 3 ст. 13 Цивільного процесуального кодексу України, учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.
 16. Як встановлено матеріалами перевірки, Скаржник не входить до складу учасників справи у відповідності до ст. 42 ЦПК України та не наділений правами та обов’язками учасників справи (ст. 43 ЦПК України).
 17. Таким чином, враховуючи надані Скаржником докази, повне і об’єктивне їх дослідження, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури погоджується з висновком дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області про відсутність підстав для порушення щодо адвоката дисциплінарної справи.
 18. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що Скаржником не надано доказів, які б свідчили про наявність в поведінці адвоката Особа_2 ознак дисциплінарного проступку, а саме порушень вимог ст.ст. 11, 12, 12-1, 17, 18, 19 ПАЕ, ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Ради адвокатів України від 14.02.2019р. № 20 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України у новій редакції».
 19. Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
 20. Таким чином, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області у складі дисциплінарної палати від 10.09.2021 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Житомирської області.

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
К.В. Котелевська