Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІХ-003/2019

 04 вересня 2019 року
с. Залізний Порт

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 28 від 17 жовтня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 28 від 17 жовтня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2.

Скаржник не погоджується з прийнятим дисциплінарною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області рішенням від 17.10.2018 року, вважає його незаконним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, заслухавши доповідь члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Волчо В.В., дослідивши доводи Скаржника, матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, встановила наступне.

З матеріалів дисциплінарної справи, що надійшли з регіону до ВКДКА, вбачається, що оскаржуваним рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області від 17.10.2018 року було закрито дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2 на тій підставі, що на час прийняття оскаржуваного рішення у дисциплінарній справі сплинули строки притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності.

У своїй скарзі до ВКДКА Скаржник вказує, що незважаючи на рішення Ради адвокатів України № 211 від 23 вересня 2017 року, достеменно знаючи про функціонування у місті Києві органів адвокатського самоврядування (КДКА м. Києва під головуванням Особа_3) адвокат Особа_2 надав згоду на обрання його до нібито органів адвокатського самоврядування в місті Києві, зібранням, що не має статусу конференції адвокатів регіону, як органу адвокатського самоврядування, а рішення такого зібрання не мають юридичних наслідків.

На виконання рішення Особа_1 № 211 від 23 вересня 2017 року «Питання невиконання рішень Ради адвокатів України пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування міста Києва та гарантіями адвокатської діяльності» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та веб-сайті Ради адвокатів м. Києва адвокатів міста Києва, повідомлено, що проведені 20 вересня 2017 року у місті Києві збори адвокатів в конфренц-залі «Інформація_1», за адресою: Адреса_1, проведені неуповноваженими на те особами, і у розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» відбулися поза межами Закону та без обов’язкових рішень Ради адвокатів України, необхідних для скликання і проведення конференції адвокатів регіону.

Незважаючи на рішення Ради адвокатів України № 211 від 23 вересня 2017 року, достеменно знаючи про функціонування у місті Києві КДКА м. Києва під головуванням Особа_3, адвокат Особа_2 надав згоду на обрання його до нібито органів адвокатського самоврядування в місті Києві, зібранням, що не має статусу конференції адвокатів регіону.

Крім цього, на самовільно створеному сайті «Ради адвокатів міста Києва та КМКДКА» – https://kmkdka.com/ розміщена (розміщується) недостовірна інформація про такий склад КДКА міста Києва.

До списку вказаних осіб, які позиціонують себе, як члени органу адвокатського самоврядування у місті Києві входить і адвокат Особа_2.

Адвокат Особа_2 повністю ігнорує рішення з’їду адвокатів України та Ради адвокатів України щодо відновлення адвокатського самоврядування у місті Києві та чинної КДКА м. Києва під головуванням Особа_3., а своїми діями продовжує дискредитувати та вводити в оману, зокрема, осіб, які виявили бажання стати адвокатом, з приводу привласнення статусу члена КДКА міста Києва та своїми діями продовжує наділяти себе непритаманними йому повноваженнями, приймає участь в семінарах-практикумах, як «член КДКА міста Києва» тощо.

Вищезазначені обставини підтверджуються наступними доказами із сайту «Ради адвокатів міста Києва та КМКДКА» – https://kmkdka.соm/:

– інформацією від 20.09.2017 року щодо «кандидатів» на обрання до органів адвокатського самоврядування в місті Києві;

-«офіційним» повідомленням від 10.10.2017 року про обраний склад органів адвокатського самоврядування міста Києва;

– інформацією від 12.10.2017 року щодо проведення семінару-практикуму 20.10.2017 року за планом підвищення кваліфікації, відповідно до якого доповідачем є «Особа_2- член кваліфікаційної палати КДКА міста Києва»;

– інформацією від 16.04.2018 року щодо проведення семінару 20.04.2018 року за планом підвищення кваліфікації, відповідно до якого доповідачем є «Особа_2- член кваліфікаційної палати КДКА міста Києва»;

– інформацією від 14.05.2018 року щодо проведення семінару 18.05.2018 року за планом підвищення кваліфікації, відповідно до якого модератором є «Особа_2 – член кваліфікаційної палати КДКА міста Києва»;

– інформацією від 12.10.2018 року щодо проведення семінару 19.10.2018 року за планом підвищення кваліфікації, відповідно до якого доповідачем є «Особа_2 – член КДКА міста Києва».

Скаржник стверджує, що, вчиняючи протиправні дії, які містять дисциплінарний проступок, адвокат Особа_2 незважаючи на чинні рішення конференції адвокатів міста Києва від 08 жовтня 2016 року та рішення Ради адвокатів України, позиціонує себе як член КДКА міста Києва (громадське об’єднання) та продовжує вводити в оману адвокатів, державні установи, правоохоронні органи та осіб, які бажають стати адвокатом та скласти кваліфікаційний іспит, тощо.

На думку Скаржника, в діях адвоката Особа_2 наявні ознаки дисциплінарного проступку, який полягає у порушенні п. п. 2, 5, 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник також стверджує, що адвокат Особа_2 вчиняє триваючий (систематичний) дисциплінарний проступок, охоплений єдиним умислом, який починається з «обрання» його як «члена КДКА міста Києва» і продовжується по сьогоднішній день, оскільки останній позиціонує себе членом КДКА міста Києва, що підтверджується доказами, які додаються до скарги.

З протоколу звітно-виборчої конференції адвокатів міста Києва від 07.10.2017року, що міститься у матеріалах дисциплінарної справи, вбачається, що 07 жовтня 2017 року у місті Києві в конференц-залі «Інформація_1» за адресою: Адреса_2, відбулась звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва під головуванням Особа_4. У протоколі міститься інформація про обрання кількісного та персонального складу кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва на період з 07.10.2017 року до 07.10.2022 року, у тому числі Особа_2. Останній, при розгляді питання щодо обрання членів кваліфікаційної палати КДКА міста Києва виступав як кандидат на зазначену посаду, надав згоду на таке обрання та був в подальшому на неї обраний.

Таким чином, Особа_2, всупереч рішення Ради адвокатів України № 211 від 23 вересня 2017 року «Питання невиконання рішень Ради адвокатів України пов’язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування міста Києва та гарантіями адвокатської діяльності», що розміщено на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України та веб-сайті Ради адвокатів м. Києва, достеменно знаючи про функціонування у місті Києві органів адвокатського самоврядування, при розгляді питання щодо обрання складу КДКА міста Києва виступив як кандидат на зазначену посаду та був в подальшому на неї обраний.

Згідно зі статтями 46-49, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» конференція адвокатів регіону є організаційною формою адвокатського самоврядування, скликання та проведення якої відбувається виключно в рамках законодавчо встановлених вимог, у тому числі із обов’язковим складенням порядку денного, затвердженням квоти представництва, порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, регламенту конференції адвокатів регіону, вчасного повідомлення адвокатів про усі вищеозначені рішення тощо.

Рішення будь-яких інших зібрань адвокатів з аналогічною назвою, як у вищого регіонального органу адвокатського самоврядування – конференції адвокатів регіону, проведених без слідування зазначеним вимогам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень Ради адвокатів України, не мають юридичних наслідків.

Так, Рішенням Ради адвокатів України від 15 листопада 2017 року № 227 встановлено, що зібрання адвокатів, що відбулося 07 жовтня 2017 року в «Інформація_1», за адресою: вул. Адреса_1, яке поіменувало себе як «Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва», проведене всупереч вимогам статей 47, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», без затвердженого порядку висування та обрання делегатів конференції і регламенту, а також без встановлення квоти представництва, а тому не має статусу конференції адвокатів регіону, як органу адвокатського самоврядування, а рішення такого зібрання не мають юридичних наслідків.

З 08 жовтня 2016 року у місті Києві не було проведено конференції адвокатів м. Києва із порядком денним щодо дострокового відкликання та/або обрання членів органів адвокатського самоврядування міста Києва у розумінні положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на підставі встановленої Радою адвокатів України квоти представництва, затвердження Регламенту та порядку проведення конференції адвокатів регіону.

Відповідно до ч. 1 ст. 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених цим Законом.

Згідно із ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

В оскаржуваному рішенні від 17 жовтня 2018 року зазначено, що предметом оскарження є дії адвоката, які вчинені всупереч рішенню Ради адвокатів України № 211 від 23 вересня 2017 року та виразилися у тому, що під час конференції адвокатів 7 жовтня 2017 року, проведення якої суперечить вимогам статей 47, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вказаному рішенню РАУ, знаючи про функціонування у місті Києві органів адвокатського самоврядування, зокрема кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва під головуванням Особа_3, при розгляді питання щодо обрання членів кваліфікаційної палати КДКА міста Києва виступив як кандидат на зазначену посаду та надав згоду на таке обрання.

В рішенні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 28 від 17 жовтня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2 зазначено, що відповідно до відомостей, навелених у заяві, доданих до неї документів, датою вчинення оскаржуваних дій адвоката є 7 жовтня 2017 року.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Таким чином, дисциплінарна палата прийшла до висновку про те, що на час прийняття рішення у дисциплінарній справі сплинули строки притягнення адвокат Особа_2 до дисциплінарної відповідальності, у звꞌязку з чим дисциплінарну справу стосовно адвоката було закрито.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

ВКДКА, враховуючи вище викладене, звертає увагу на те, що в оскаржуваному рішенні дисциплінарної палати КДКА регіону не було враховано, що передумовою застосування ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є встановлення в діях адвоката дисциплінарного проступку.

Питання щодо закриття дисциплінарного провадження на підставі ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», має вирішуватись на четвертій стадії дисциплінарного провадження, а саме «прийняття рішення у справі».

Зазначено обумовлено тим, що в положеннях ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чітко зазначається про строки саме притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

Також КДКА при аналізі зазначеної обставини необхідно встановити конкретний день вчинення адвокатом дисциплінарного проступку.

З урахуванням викладеного підставами закриття дисциплінарної справи за результатами розгляду дисциплінарної справи КДКА регіону можуть бути:

– відсутність складу дисциплінарного проступку в діях адвоката;

– наявність вчиненого адвокатом дисциплінарного проступку, однак відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», строк притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності сплинув.

У свою чергу відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим.

Проте, оскаржуване рішення КДКА регіону є не вмотивованим, оскільки без встановлення складу дисциплінарного проступку було закрито дисциплінарну справу із застосуванням ч. 2 ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», що є підставою для скасування оскаржуваного рішення.

Таким чином, дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області не здійснила належну перевірку відомостей під час розгляду справи, не дослідила вищевикладені обставини справи, не надала оцінку діям Особа_2., який після обрання його як «члена КДКА міста Києва», продовжує ігнорувати рішення органів адвокатського самоврядування та дискредитувати адвокатуру України.

З огляду на вищевказане, ВКДКА приходить до висновку, що КДКА Кіровоградської області неналежним чином проведено перевірку щодо встановлення факту наявності або відсутності в діях адвоката Особа_2 дисциплінарного проступку, не в повній мірі досліджено докази, наявні в матеріалах справи та не встановлено наявність чи відсутність у діях адвоката Особа_2 системності (тривалості), у звꞌязку з чим рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 28 від 17 жовтня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – задовольнити частково.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області № 28 від 17 жовтня 2018 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_2, – скасувати.
  3. Матеріали дисциплінарної справи направити на новий розгляд до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           А.П. Місяць

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська