Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ №№ ІХ-008/2019

04 вересня 2019 року
с. Залізний Порт

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29 травня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування до дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один місяць, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29 травня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один місяць.

Скаржник не згодний з рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 29 травня 2019 року, вважає, що під час розгляду дисциплінарної справи неповно зꞌясовані обставини, які мають значення для дисциплінарної справи, та висновки палати не відповідають обставинам справи, що призвело до застосування більш мꞌякого виду стягнення ніж той, про який він просив у скарзі.

Скаржник зазначає, що приймаючи рішення, КДКА Київської області встановила порушення адвокатом лише ст. 35 Правил адвокатської етики, тобто невиконання адвокатом своїх обовꞌязків відповідно до профільного закону та правил адвокатської етики, і як наслідок вчинення дисциплінарного проступку, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Скаржник вважає, що КДКА Київської області, притягуючи адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності повинна була керуватися п. 4 ч. 2 ст. 32 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та накласти на адвоката за вчинення повторного протягом року дисциплінарного проступку дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з підстав систематичного та грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури, що є підставою для скасування оскаржуваного рішення.

При поданні скарги до ВКДКА Скаржником порушено строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 29.05.2019 року, передбачений ч. 1 ст. 42 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у звꞌязку з чим Скаржник просив поновити строк на оскарження рішення КДКА Київської області.

Першочергова скарга Особа_1 до ВКДКА надійшла без дотримання вимог п. 36.5. ст. 36 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого Радою адвокатів України від 30 серпня 2014 р. №120 (із наступними змінами), у звꞌязку з чим була повернута Скаржникові з відповідними розꞌясненнями. Після усунення недоліків Скаржник повторно звернувся зі скаргою до ВКДКА порушивши питання про поновлення строку на оскарження рішення.

Розглянувши доводи Скаржника, ВКДКА вважає за можливе розглянути скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29.05.2019 року по суті.

Згідно витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, Особа_2 має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № _____, видане Радою адвокатів Київської області 27.03.2014 року (а. 66). Адвокат обліковується Радою адвокатів Київської області. Робоче місце адвоката Особа_2.: Адреса_1. Таким чином, скарга розглянута належною КДКА.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Із матеріалів дисциплінарної справи вбачається, що Особа_1 28.01.2019 року звернувся до КДКА Київської області зі скаргою на поведінку адвоката Особа_2 (а.с. 67-70).

Відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» головою дисциплінарної палати КДКА Київської області було доручено члену дисциплінарної палати провести перевірку та скласти відповідну довідку стосовно поведінки адвоката Особа_2., викладеної у скарзі (а.с. 65).

На виконання вимог ст. 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за скаргою Особа_1 членом дисциплінарної палати була проведена перевірка та складена довідка (а.с. 62-63).

27 лютого 2019 року рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області порушена дисциплінарна справа стосовно адвоката Особа_2 з підстав наявності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ( а.с. 56-59). Зазначене рішення оскаржене та скасоване не було.

Рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 29 травня 2019 року адвоката Особа_2 притягнено до дисциплінарної відповідальності і застосовано до нього дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк на один місяць (а.с. 24-28).

Відповідно до витягу із протоколу №6 засідання дисциплінарної палати КДКА Київської області від 29 травня 2019 року на засіданні палати розглянута скарга Особа_1 стосовно адвоката Особа_2. На засіданні палати був присутній скаржник – Мироненко Г.М Особа_1 та адвокат Особа_2.

Матеріалами справи встановлено, що 01.06.2018 року між адвокатом Особа_2 та Особа_1 укладено договір про надання правової допомоги, відповідно до п.1.4 якого клієнт доручає адвокату: вивчити та скласти необхідні документи для звернення до суду, прокуратури, міліції тощо; знайомитися з матеріалами цивільних та кримінальних справ в судах України, де Особа_1 виступає в якості позивача, відповідача, заявника чи третьої сторони, свідка, потерпілого, підозрюваного тощо.

Згідно інформації з Єдиного реєстру адвокатів України, право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Особа_2 було зупинено згідно п. 3 ч. 1 ст. 31 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з 30.05.2018 по 30.11.2018 на підставі рішення КДКА Київської області від 30.05.2018 р.

Відповідно до абз. 2 ст. 32 Правил адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним зꞌїздом адвокатів України від 09 червня 2017 року, договір про надання правової допомоги, укладений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення та/або анулювання свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Згідно ст. 35 Правил адвокатської етики, при розірванні договору (незалежно від причин) адвокат зобов’язаний: повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення; поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи (наданих послуг) і передати клієнту копії процесуальних документів, наявних у адвоката.

Приймаючи рішення про притягнення адвоката Особа_2 до дисциплінарної відповідальності та застосовуючи дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один місяць, дисциплінарна палата КДКА Київської області встановила в діях адвоката Особа_2 порушення вимог статті 35 Правил адвокатської етики, а саме те, що адвокатом у звꞌязку з припиненням договору про надання правової допомоги, на день розгляду справи, не повернуто клієнту Особа_1, отримані від нього документи, а також документи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході виконання доручення, тобто адвокат не виконав свої обовꞌязки, передбачені Законом та Правилами адвокатської етики, і, як наслідок, вчинив дисциплінарний проступок, передбачений п. 3 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – порушення правил адвокатської етики.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», під час обрання виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини.

При прийнятті рішення щодо виду дисциплінарного стягнення були враховані вимоги п. 1 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а саме те, що адвокат повторно протягом року вчинив дисциплінарний проступок.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що в рішенні дисциплінарної палати КДКА Київської області надана оцінка всім обставинам, викладеним у скарзі Особа_1.

Посилання Скаржника у скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури те, що на адвоката Особа_2 повинно бути накладено саме те дисциплінарне стягнення, про яке просив він, а саме позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, не знайшло свого підтвердження в матеріалах дисциплінарної справи.

Перевіркою матеріалів дисциплінарної справи встановлено, що адвокат при розгляді справи підтвердив ту обставину, що він не повернув Особа_1 надані йому оригінали документів, які були у нього.

Доводи Скаржника в частині того, що рішення постановлено без належної перевірки матеріалів та доводів скарги, спростовуються матеріалами справи, відповідно до яких членом дисциплінарної палати КДКА Київської області проведена перевірка обставин, викладених у скарзі щодо поведінки адвоката Особа_2.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, перевіривши та дослідивши всі надані докази, не вбачає підстав для задоволення скарги Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Київської області від 25 травня 2019 року стосовно адвоката Особа_2. Рішення дисциплінарної палати Київської області від 25 травня 2019 року є обгрунтованим та вмотивованим.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 29 травня 2019 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката Особа_2 та застосування до нього дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один місяць, – залишити без змін.

Матеріали дисциплінарної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська