Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІ – 002/2019

01 лютого 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В., Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О.М., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №___ від 09 листопада 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

В грудні 2018 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ (надалі за текстом – Скаржник) на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №___ від 09.11.2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник вважає, що рішення КДКА області прийняте з порушенням підпунктів 15 та 16 розділу 4 Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, а саме неправильно застосовано критерії, за яким оцінюються завдання письмового іспиту.

Вказує на те, що комісія кваліфікаційної палати не вірно оцінили 1 та 4 питання в нуль балів. На його думку оцінки на 1, 2 та 4 питання занижені і повинні бути оцінені не менше ніж у 25 балів. Крім цього вказує, що відомість не містить підписів голови та секретаря кваліфікаційної палати, що є Порушенням порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Просить оскаржуване скасувати рішення та зобов’язати КДКА Рівненської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Термін подачі скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановлений частиною 5 статті 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Скаржником не порушений.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Усманова М.А., пояснення ОСОБА_, перевіривши матеріали кваліфікаційної справи КДКА регіону, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням КДКА Рівненської області №____ від 15 травня 2018 року ОСОБА_ допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

За результатами складання кваліфікаційного іспиту рішенням КДКА Рівненської області результат його письмового іспиту було оцінено у 45 балів.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №____ від 09 листопада 2018 року ОСОБА_ відмовлено в допуску до складення усної частини кваліфікаційного іспиту та у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до статті 9 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” кваліфікаційний іспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону.

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України. Порядок оцінювання письмового іспиту здійснюється відповідно до положень Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № __ із змінами станом на 13 вересня 2016 року (далі – Порядок).

Відповідно до пункту 15 розділу 4 Порядку оцінювання завдань письмового іспиту здійснюється за наступними критеріями: відмінний рівень – 26-30 балів; добрий рівень – 21-25 балів; задовільний рівень – 20 балів; незадовільний рівень – 0 балів.

Критеріями незадовільного рівня, що оцінюється в 0 балів є наступні: письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Під час складення письмового іспиту скаржником обрано екзаменаційний білет №20, фабулу справи №50.

Згідно відомостей з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту проводилось двома членами кваліфікаційної палати – адвокатами ОСОБА_ та ОСОБА_ (а.с.19).

У відповідності до Порядку завдання письмового іспиту ОСОБА_ оцінено: питання №1 – по 0 балів обома членами палати; питання №2 – по 20 балів обома членами палати; питання №3 – по 25 балів обома членами палати; письмовий висновок по фабулі справи – по 0 балів обома членами палати. Середній бал за результатами письмового іспиту склав 45 балів.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали справи та перевіривши письмовий іспит скаржника, прийшла до висновку, що рішення КДКА Рівненської області не мотивоване та не обґрунтоване, а отже не відповідає Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Так, зокрема, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з позицією кваліфікаційної палати КДКА Рівненської області, що відповіді ОСОБА_ на завдання №1 та №4 повинні бути оцінені в нуль балів.

Скаржником підготовлене 1 письмове завдання – проект апеляційної скарги на постанову суду першої інстанції по справі про адміністративне правопорушення. Даний проект в загальному відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства. Правова позиція, обґрунтування та аргументація в проекті апеляційній скарзі захисника особи націлена на закриття апеляційним судом адміністративного провадження відносно особи, тобто на найсприятливіший результат по справі для Клієнта. Однак, з огляду на об’єктивну сторону складу адміністративного правопорушення передбаченого ст.484 Митного кодексу України, а також враховуючи, що санкція даної статті є альтернативною, оцінивши умови задачі, приходим до висновку, що проект апеляційної скарги містить недоліки, аргументація та позиція захисника свідчить про прогалини у знаннях і наявне лише загальні посилання на статті процесуального кодексу, отже підпадає під ознаки задовільного рівня і має бути оцінено в 20 балів.

Підготовлене 4 письмове завдання – письмовий висновок (правова позиція) щодо застосування статті 1212 Цивільного кодексу України до вказаних у фабулі справи правовідносин. Правова позиція містить суттєві недоліки, що свідчить про прогалини у знаннях та невірне розуміння окремих аспектів. Однак враховуючи, що ОСОБА_ підготував правовий висновок з позиції можливого здійснення захисту сторони по фабулі справи (Міністерства Оборони України) у якої менш вигідне становище, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що зазначена аргументація та запропонований алгоритм дій заслуговує на увагу та може бути оцінений як задовільний рівень, а саме в 20 балів.

Так, відповідно до пункту 3.16 Регламенту ВКДКА розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також згідно з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.

У свою чергу, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (рішення у справі «Гірвісаарі проти Фінляндії» (Hirvisaari v. Finland), № 49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).

За змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі “Кузнєцов та інші проти Російської Федерації” зазначено, що вмотивоване рішення дає можливість стороні апелювати проти нього, нарівні з можливістю перегляду рішення судом апеляційної інстанції. Така позиція є усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи “Серявін та інші проти України”, “Проніна проти України” ).

Також, за змістом рішення Європейського суду з прав людини у справі “Хаджинастасиу проти Греції” , національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого, дає стороні можливість ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію.

В той же час, прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі «Суомінен проти Фінляндії» (Suominen v. Finland), № 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Одночасно щодо обґрунтованості та вмотивованості прийнятого рішення зазначено у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія А, № 303А, п. 29.

Твердження скаржника про порушення КДКА Рівненської області п.16 Порядку, у зв’язку з тим, що відомість не містить підписів голови та секретаря кваліфікаційної палати є необґрунтованими та не заслуговують на увагу.

З витягу з протоколу №__ від 09.11.2018 року вбачається, що головуючим на засіданні кваліфікаційної палати КДКА обрано ОСОБА_, у зв’язку з неявкою голови палати ОСОБА_, секретарем засідання ОСОБА_. Присутні на засіданні члени палати ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_, ОСОБА_. Таким чином, 09.11.2018 року голова КДКА Рівненської області ОСОБА_ не приймала участь в засіданні кваліфікаційної палати.

Відповідно до п.п.4 п.16 Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 із змінами станом на 13 вересня 2016 року відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту підписується головою КДКА у разі його участі у засіданні палати.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено, що Відомість з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту, оцінювання письмового іспиту вірно підписана двома членами кваліфікаційної палати – адвокатами ОСОБА_ та ОСОБА_, які здійснювали перевірку письмового іспиту (а.с.19).

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 та ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області №__ від 09 листопада 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Рівненської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА Рівненської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його винесення.

Заступник Голови Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури
          А.П.Місяць

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В.Котелевська