Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІI-005/2021

20 лютого 2021 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Клечановської Ю.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу представника скаржника Особа_1 – адвоката Особа_2 на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 8-1/20 від 27.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

Процедура розгляду, що передувала прийняттю рішення КДКА та процедура розгляду скарги у ВКДКА

 1. 25 травня 2020 року на адресу КДКА Чернігівської області надійшла скарга Особа_1 щодо неналежної поведінки адвоката Особа_3, з вимогою про порушення дисциплінарної справи та притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, із наступним позбавленням права заняття адвокатською діяльністю та виключенням із Єдиного реєстру адвокатів України.
 2. 27 серпня 2020 року, за результатами розгляду скарги Особа_1, довідки та матеріалів перевірки, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати прийняла рішення № 8-1/20 про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3, у зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку в діях адвоката.
 3. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, 03 листопада 2020 року, адвокат Особа_2 в інтересах Особа_1 звернулася до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури зі скаргою на вищевказане рішення.
 4. Скарга надійшла до ВКДКА 10 листопада 2020 року за вхід № 14610.
 5. Листом від 16 листопада 2020 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала у КДКА Чернігівської області матеріали дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3.
 6. 18 січня 2021 року на адресу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшли матеріали справа відносно адвоката Особа_3.
 7. 20 січня 2021 року Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури доручив члену ВКДКА Особа_4 провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Дотримання строку на подання скарги на рішення КДКА

 1. Скарга представника Особа_1 на рішення дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області від 27.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3 була направлена до ВКДКА 03.11.2020 року.
 2. Таким чином, скарга до ВКДКА подана з порушенням 30-денного строку для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановленого ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 3. У скарзі Скаржник просить поновити строк на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області від 27.08.2020 року.
 4. Скаржник зазначає, що Особа_1 вже тривалий час знаходиться за межами України, тому оскаржуване рішення не отримувала, про результати розгляду не повідомлялася.
 5. Зазначено, що копію оскаржуваного рішення було отримано у відповідь на адвокатський запит 12.10.2020 (тобто майже через півтора місяці після його прийняття).
 6. Також Особа_1 посилається на постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, від 20 травня 2020 № 392, від 22 липня 2020 № 641 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», відповідно до яких, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України встановлений карантин, що також становить перепони щодо оперативного отримання інформації адвокатом, бо візити до КДКА можуть становити небезпеку для здоров’я.

Нормативно-правові акти, які підлягають застосуванню

 1. Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 2. Відповідно до ч. 8 ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
 3. Відповідно до п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, із змінами (далі – Регламент ВКДКА), строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску, про що зазначається в протоколі засідання ВКДКА.
 4. Згідно ст. 34 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, зі змінами, рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Строк на оскарження до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути поновлено за рішенням цієї Комісії згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.
 5. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.

Мотиви та висновки ВКДКА

 1. Перевіривши доводи Скаржника, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури виходить з таких міркувань.
 2. Скаржник звернувся зі скаргою до ВКДКА 03 листопада 2020 року, тобто із пропуском тридцятиденного строку на оскарження рішення від 27 серпня 2020 року.
 3. З матеріалів справи вбачається, що 28 серпня 2020 року листом за вих. № 440 дисциплінарною палатою КДКА Чернігівської області направлено Особа_1 копію рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області від 27 серпня 2020 року, на адресу зазначену у її скарзі: Адреса_1.
 4. Лист з рішенням отриманий 23.09.2020 року членом сім’ї Особа_1 – матір’ю (том справи №2, а.с. 61).
 5. Тобто оскаржуване рішення фактично отримано 23.09.2020 року членом сім’ї Особа_1 – матір’ю та оскаржено із пропуском строку на оскарження.
 6. Жодних поважних причин пропуску строку на оскарження рішення КДКА Особа_1 та її адвокатом не зазначено.
 7. При цьому, ВКДКА не може вважати поважними причинами пропуску строку на оскарження рішення отримання копії рішення її представником (адвокатом), відштовхуючись від дати такого отримання, у зв’язку з чим буде порушено вимоги статті 39 Закону.
 8. Отже, підстави для поновлення строку на оскарження, зазначені в скарзі представника Скаржниці, не є поважними причинами для поновлення ВКДКА такого строку.
 9. Відповідно до пункту 3.16. Регламенту ВКДКА розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури здійснюється у відповідності з правовими основами діяльності адвокатури України та рішеннями органів адвокатського самоврядування, а також згідно з вимогами положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини.
 10. ВКДКА звертає увагу, що у своїй практиці Європейський суд з прав людини вказує на те, що право на справедливий розгляд судом, яке гарантовано п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, має розумітися у світлі преамбули Конвенції, у відповідній частині якої зазначено, що верховенство права є спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу res judicata – принципу остаточності рішень суду (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Рябих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, п. 52, ECHR 2003-X).
 11. У п. 41 рішення від 03.04.2008 року «Пономарьов проти України» ЄСПЛ вказав, що: «правова система багатьох країн-членів передбачає можливість продовження строків, якщо для цього є обґрунтовані підстави. Разом з тим, якщо строк на ординарне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду часу та за підстав, які не видаються переконливими, таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності, так як і перегляд в порядку нагляду. Суд визнає, що вирішення питання щодо поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних повноважень національних судів, однак такі повноваження не є необмеженими. Від судів вимагається вказувати підстави. У кожній справі національні суди мають перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження виправдовують втручання у принцип res judicata (принцип юридичної визначеності), особливо як у цій справі, коли національне законодавство не обмежує дискреційні повноваження судів ні у часі, ні в підставах для поновлення строків».
 12. У рішенні ЄСПЛ від 19.02.2009 «Христов проти України», заява №24465/04 Європейський суд зазначив, що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване п.1 ст. 6 Конвенції, слід тлумачити в контексті преамбули Конвенції, яка зокрема проголошує верховенство права як складову частину спільної спадщини Договірних держав. Одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, згідно з яким у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів.»
 13. Аналіз практики ЄСПЛ свідчить про те, що у процесі прийняття рішень стосовно поновлення строків звернення до суду або оскарження судового рішення, ЄСПЛ виходить із наступного: поновлення пропущеного строку звернення до суду або оскарження судового рішення є порушенням принципу правової визначеності, відтак, у кожному випадку таке поновлення має бути достатньо виправданим та обґрунтованим; поновленню підлягає лише той строк, який пропущений з поважних, об’єктивних, непереборних, не залежних від волі та поведінки особи обставин; оцінка поважності причин пропуску строку має здійснюватися індивідуально у кожній справі; будь-які поважні причини пропуску строку не можуть розцінюватися як абсолютна підстава для поновлення строку; необхідно враховувати тривалість пропуску строку, а також можливі наслідки його відновлення для інших осіб.
 14. Відсутність доказів поважності пропуску строку оскарження, як і відсутність доказів своєчасного подання скарги (за наявності об’єктивної інформації про пропуск таких строків), має наслідком відмову ВКДКА у поновленні строку на оскарження рішення КДКА.
 15. Матеріали справи не містять, а стороною не надано, доказів щодо поважності причин пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати КДКА Чернігівської області, а відтак ВКДКА не вбачає підстав для його поновлення.
 16. Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА, порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для відхилення скарги, про що зазначається в рішенні ВКДКА про залишення скарги без задоволення, а рішення без змін.
 17. На підставі викладеного, керуючись пунктом 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –
ВИРІШИЛА:
 1. Скаргу представника скаржника Особа_1 – адвоката Особа_2, – залишити без задоволення.
 2. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області у складі дисциплінарної палати № 8-1/20 від 27.08.2020 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, – залишити без змін.

Матеріали справи повернути до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Чернігівської області.

 

Відповідно до ч. 7 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            С.В. Вилков

Секретар засідання Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури            К.В. Котелевська