Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-001/2018

01 березня 2018 року
м. Київ

 Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого О.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №320 від 22.12.2017 про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 320 від 22 грудня 2017 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця просить скасувати рішення КДКА Хмельницької області №320 від 22.12.2017 та зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Хмельницької області провести повторний письмовий кваліфікаційний іспит ОСОБА_ у найближчий час проведення такого іспиту.

ОСОБА_ зазначає, що комісія прийшла до неправильного висновку, вказавши, що вона неправильно відповіла на перше питання білету № 13 при складенні письмового іспиту, а тому на цій підставі рішення є незаконним та підлягає скасуванню.

Скаржниця вказує, що правильно надала відповідь на перше питання, сама умова завдання сформульована некоректно, посилається на відповідні норми Цивільного кодексу України, що передбачають стягнення неустойки за договором найму, а також додатково додає електронні копії судових рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В.К., скаржницю ОСОБА_, розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, які надійшли з КДКА Хмельницької області , Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Терміни оскарження рішення, які передбачені ст.9 ч.5 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, не порушено.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області від 08 грудня 2017 року, № 304, ОСОБА_ допущено до складення кваліфікаційного іспиту.

При складенні письмового іспиту ОСОБА_ надавала письмові відповіді на білет № 13, де першим питанням зазначено вимогу складення позовної заяви щодо порушення умов договору найму. Також її була надана фабула справи для підготовки позовної заяви до першого питання та зазначено вимогу щодо складення позовної заяви, спрямованої на повернення гаражу наймодавцю та стягнення з наймача неустойки за невиконання обов’язку за договором найму щодо повернення речі.

Як вбачається з відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту КДКА Хмельницької області від 22.12.2017, яка підписана головою КДКА Хмельницької області, головою кваліфікаційної палати, секретарем кваліфікаційної палати, було проведено оцінку кожного із чотирьох завдань, виконаних ОСОБА_, та визначено оцінку (середній бал) письмового іспиту – 63. На перше питання білету було виставлено 0 балів.

Рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області №320 від 22 грудня 2017 року визнано ОСОБА_ такою, що не склала письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту ОСОБА_ не допущено, відмовлено ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

У рішенні зазначено, що ОСОБА_ за результатами складення письмового кваліфікаційного іспиту не набрала необхідної кількості балів для визнання її такою, що успішно склала письмовий іспит, у зв’язку з чим не може бути допущеною до складення усного кваліфікаційного іспиту.

При оцінці було враховано, що ОСОБА_, відповідаючи на перше питання білету, не виконала завдання в частині складення позовної заяви щодо стягнення неустойки за невиконання обов”язку за договором найму щодо повернення речі, оскільки складений проект позовної заяви взагалі не містить ані вимоги про стягнення неустойки, ані суми такої неустойки, ані її розрахунку. За таких обставин завдання не може вважатися виконаним правильно.

Дослідивши складені ОСОБА_ процесуальні документи, Вища кваліфікаційно- дисциплінарна комісія адвокатури не погоджується з наведеними доводами та результатами оцінювання першого питання письмового іспиту білету № 13.

Згідно з п.13.9 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270 (зі змінами) (далі-Порядок ), оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

Пунктом 15 даного Порядку визначено критерії оцінювання завдань письмового іспиту, з яких вбачається, що оцінка 0 балів ( незадовільний рівень) виставляється у випадку: письмове завдання не було підготовлене або підготовлено неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Підготовлене письмове завдання висвітлює аспекти поставленого питання. У підготовленій позовній заяві ОСОБА_ зазначила, що договором найму не передбачено стягнення неустойки.

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов’язання може забезпечуватися неустойкою порукою, гарантією, заставою, притриманням , завдатком. В частині другій цієї статті зазначено, що договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов’язання.

Законом, а саме статтею 785 ч.2 ЦК України передбачено, що якщо наймач не виконує обов’язку щодо повернення речі, наймодавець має право вимагати від наймача сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення.

Вказані норми права знайшли своє відображення у позовній заяві та вимогах позивача.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України „ Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу ОСОБА_, – задовольнити.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області № 320 від 22.12.2017 про відмову ОСОБА_ у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – скасувати.
  3. Зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Хмельницької області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.
  4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська