Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ-005/2018

01 березня 2018 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого О.В., Чернобай Н.Б., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу прокурора Сумської області ОСОБА_ на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.11.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся прокурор Сумської області ОСОБА_ зі скаргою на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.11.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_.

Скаржник зазначив, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області постановлено без належної перевірки матеріалів та доводів скарги, а висновки палати є однобічними та такими, що не ґрунтуються на фактичних обставинах справи.

За доводами скаржника упродовж жовтня 2016 – травня 2017 року адвокат ОСОБА_ дев’ять разів не з’явився у підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, надавши суду довідки про відвідування лікарів, проте саме по собі перебування на прийомі у лікарні не є поважними причинами неприбуття у судове засідання в розумінні вимог пункту 5 частини 1 статті 138 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки лише тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад може бути перешкодою явки до суду. Така поведінка адвоката ОСОБА_, на думку скаржника, підтверджує навмисне затягування стороною захисту строків розгляду кримінального провадження. Тому просить рішення скасувати та ухвалити нове рішення, яким притягнути адвоката ОСОБА_ до дисциплінарної відповідальності.

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевську К.В., перевіривши матеріали перевірки, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру адвокатів України ОСОБА_ має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ____, видане ______ Полтавською обласною КДКА. Адреса робочого місця адвоката________________.

Скаргу розглянута кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Харківської області за місцем роботи адвоката, зазначеному у Єдиному реєстрі адвокатів України.

Таким чином, скаргу відносно адвоката ОСОБА_ було розглянуто належною КДКА регіону відповідно до вимог частини 3 статті 33 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон).

Скаржником терміни оскарження рішень, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушено.

Встановлено, що 30.05.2017 до КДКА Харківської області звернувся прокурор Сумської області ОСОБА_ зі скаргою на поведінку адвоката ОСОБА_.

Рішенням від 28.11.2017 дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області відмовлено в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, у зв’язку з відсутністю в його поведінці ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Доводи скаржника в частині того, що рішення постановлено без належної перевірки матеріалів та доводів скарги, спростовуються матеріалами перевірки, відповідно до яких членом дисциплінарної палати КДКА Харківської області проведено перевірку обставин, викладених у скарзі прокурора Сумської області ОСОБА_, щодо поведінки адвоката ОСОБА_.

Висновок дисциплінарної палати КДКА регіону про те, що скаржником не надано доказів наявності ознак скоєння адвокатом дисциплінарного проступку, ґрунтується на наданих самим скаржником копіях медичних довідок про стан здоров’я адвоката, який за поважних причин не з’являвся в судові засідання, тому дисциплінарною палатою не встановлено ознак дисциплінарного проступку та підстав для порушення дисциплінарної справи.

Так, прокурором ОСОБА_ надано копії журналу судового засідання Зарічного районного суду м. Суми від 07.12.2016, 29.12.2016, 03.01.2017, 06.01.2017, 24.01.2017, 30.01.2017, 16.03.2017, 24.03.2017, 13.04.2017, згідно із записами в якому Зарічним районним судом м. Суми розгляд попереднього судового засідання у кримінальній справі відкладався з поважних причин, а саме перебування адвоката ОСОБА_ на лікарняних та лікуванні амбулаторно у зв’язку з тим, що він потрапив у ДТП, про що кожного разу перед судовим засіданням були надані суду клопотання адвоката ОСОБА_ про відкладення розгляду справи та у судовому засіданні клопотання ОСОБА_, підзахисного адвоката ОСОБА_, про відкладення розгляду справи по поважній причині, які кожного разу були задоволені судом. У журналі судового засідання зазначено, що судом на підтвердження поважності причини неявки у судове засідання отримано копії лікарняних листків від адвоката ОСОБА_ та копії довідок про перебування на амбулаторному лікуванні. Прокурор, який приймав участь у справі, кожного разу проти відкладення розгляду справи не заперечував, а лише наполягав на наданні у наступному судовому засіданні доказів відсутності адвоката. Надані прокурором копії медичних довідок також підтверджують поважні причини неприбуття адвоката ОСОБА_ на виклик суду, як передбачено це пунктом 8 частини 1 статті 138 КПК України, відповідно до якого поважними причинами неприбуття особи на виклик є також і інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик. Судом жодних зауважень щодо поведінки адвоката ОСОБА_ при розгляді кримінальної справи не встановлено. Зауважень та скарг з боку підзахисного адвоката ОСОБА_ не встановлено.

Таким чином, в рішенні дисциплінарної палати КДКА регіону об’єктивно відображено всі обставини справи щодо поведінки адвоката ОСОБА_, викладені прокурором Сумської області ОСОБА_, та досліджені надані ним копії документів.

Частиною 2 статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що дисциплінарним проступком адвоката є: 1) порушення вимог несумісності; 2) порушення присяги адвоката України; 3) порушення правил адвокатської етики; 4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; 5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області оскаржуваним рішенням відмовила в порушенні дисциплінарного провадження відносно стосовно адвоката ОСОБА_ за відсутності ознак дисциплінарного проступку та підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу прокурора Сумської області ОСОБА_, – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харківської області від 28.11.2017 про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката ОСОБА_, – залишити без змін.
  3. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
  4. Матеріали справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       О.М. Дроздов

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                       К.В. Котелевська