Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ – 006/2019

28 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Приходька О.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник вважає, що оскаржуване рішення винесено з порушенням вимог визначених в Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженому рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 року № 270 (далі – Порядок).

Скаржник просить скасувати рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, та зобов’язати КДКА Черкаської області провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Також Особа_1 просить поновити йому строк на оскарження рішення КДКА, стверджуючи, що не був ознайомлений з оскаржуваним рішенням та не отримував його.

Листом за вих. № 2260 від 26.12.2018 року ВКДКА витребувала матеріали кваліфікаційної справи у КДКА Черкаської області.

21.01.2019 року до ВКДКА, за вх. № 11415, від КДКА Черкаської області надійшли матеріали кваліфікаційної справи Особа_1.

Розгляд скарги Особа_1 було включено до порядку денного засідання ВКДКА, призначеного на 28.03.2019 року, про що його повідомлено листом за вих. № 282 від 14.03.2019 року.

На засідання ВКДКА 28.03.2019 року зꞌявився Особа_1, який надав свої пояснення, підтримав доводи скарги в повному обсязі та просив скаргу задовольнити. Підтримав своє клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА.

Розглянувши доводи скарги, дослідивши матеріали кваліфікаційної справи, що надійшли з КДКА Черкаської області, заслухавши пояснення скаржника Особа_1, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

24 жовтня 2017 року до КДКА Черкаської області надійшла заява з додатками від Особа_1а про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Додатки до заяви містили договір оренди частини житлового приміщення (кімнати) від 01.09.2017 року про строкове платне користування житловим приміщенням (кімнатою) за адресою: Адреса_1. Строк дії договору було визначено 12 місяців.

Відповідно до рішення № 36 КДКА Черкаської області від 02 листопада 2017 року Особа_1 був допущений до складення кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про складання іспиту.

З відомості з оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області вбачається, що сумарна кількість балів за письмовий іспит складає: за всі завдання 180 балів, а оцінка (середніх балів) за результатами письмового іспиту 90 балів; усний іспит: сумарна кількість балів за всі питання 170 балів, а оцінка (середній бал) за результатами усного іспиту 42,5 балів. Загальна оцінка (сумарна кількість балів) за результатами складення кваліфікаційного іспиту (письмового та усного іспитів) 132,5 балів.

Відповідно до протоколу № 60 засідання кваліфікаційної палати КДКА Черкаської області від 04 грудня 2017 року вирішено затвердити результати кваліфікаційного іспиту Особа_1.

Рішенням № 60 КДКА Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту затверджено результати складення кваліфікаційного іспиту Особа_1, який отримав 132,5 бали та відмовлено йому у видачі Свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Матеріали кваліфікаційної справи містять заяву Особа_1 від 30.07.2018 року про те, що він складав 16.01.2018 року кваліфікаційний іспит в Черкаській області, 16 січня 2018 року іспит не склав, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю не отримував (а.с.47). Ця письмова заява складена особисто Особа_1 при дотриманні процедури допуску до складення кваліфікаційного іспиту особи, яка іспит не склала, не раніше ніж через шість місяців (ч. 4 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), та свідчить про те, що Особа_1 був обізнаний про рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року.

03 жовтня 2018 року Особа_1 подав заяву до КДКА Черкаської області (вх. № 205/0/1-18 від 10.10.2018 року) про невідкладне відправлення на адресу: Інформація_1, копії рішення № 60 КДКА Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до листа КДКА Черкаської області за вих. № 509/0/2-18 від 12.10.2018 року, копія рішення № 60 КДКА Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, була направлена рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу, яку Особа_1 вказав в заяві про допуск до складення кваліфікаційного іспиту (вих. № 51/0/2-18 від 19.01.2018 року). Поштове відправлення повернуте до КДКА Черкаської області у зв’язку із закінченням встановленого терміну зберігання. Разом з тим, копію рішення повторно направлено заявнику відповідно до його заяви, поданої через 9 місяців.

Відповідно до п. 3 розділу 5 Порядку та ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», особа, що не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Так, згідно з п. 3.12 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (далі – Регламент ВКДКА) учасники засідання ВКДКА мають право заявляти клопотання.

Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для залишення скарги без задоволення.

Головуючий на засіданні, Вилков С.В., поставив на голосування клопотання скаржника про поновлення строку на оскарження Рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року. Голосували: «за» – 0, «проти» – 25, «утримались» – 0. Рішення не прийнято. Вирішили: відмовити у задоволенні клопотання про поновлення строку на оскарження Рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року, у зв’язку з порушенням строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин. На підставі п. 3.29. Регламенту ВКДКА, залишити скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення, – безмін, про що зазначити у рішенні ВКДКА.

Розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Черкаської області, заслухавши пояснення скаржника Особа_1, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга Особа_1 не може бути прийнята до розгляду з причин пропуску строків на оскарження рішення. Матеріали кваліфікаційної справи містять докази того, що Скаржник був повідомлений про винесене Рішення, яке КДКА Черкаської області було направлено йому на вказану адресу. Причини неотримання Рішення не пов’язані з невиконанням КДКА Черкаській області вимог Порядку.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення № 60 кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області від 17 січня 2018 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська