Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ – 016/2019

29 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2.

В поданій скарзі Особа_1 просить рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області від 26.09.2018 року скасувати та ухвалити нове рішення, яким порушити дисциплінарну справу відносно адвоката Особа_2, матеріали дисциплінарної справи направити до КДКА Київської області на стадію розгляду дисциплінарної справи.

В обґрунтування своєї скарги Особа_1 вказує на те, що рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 вересня 2018 року є необґрунтованим, а з мотивувальної частини рішення вбачається, що дисциплінарною палатою надано оцінку не всім діям адвоката.

Скаржник вказує, що в своїй скарзі до дисциплінарної палати КДКА регіону посилався на порушення адвокатом ст.ст. 8, 11, 18, 45 Правил адвокатської етики, які вбачає в наступних діях адвоката:

  • адвокат Особа_2 будучи захисником за дорученням, надавала поради стороні обвинувачення щодо подання цивільного позову проти нього. До скарги додав відеозапис, з якого вбачається, що Скаржником зроблено зауваження адвокату;
  • при складанні позовної заяви і оголошення її суду адвокат повідомила, що Скаржник їй погрожує.

Також Скаржник зазначає, що описані у мотивувальній частині оскаржуваного рішення висновки щодо залучення адвоката та її самовідводу не оскаржуються та не мають значення для розгляду справи.

Строки на оскарження рішення КДКА, передбачені ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржником порушені. У своїй скарзі Скаржник просить поновити строк на оскарження рішення КДКА, оскільки отримав копію оскаржуваного рішення 16.01.2019 року. Дана обставина підтверджується підписом представника Скаржника на листі КДКА регіону (а.с.16).

Відповідно до п. 34 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 30.08.2014 року № 120, причини пропуску строку на оскарження рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, визнаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури поважними, у зв’язку з чим комісія вважає за можливе розглянути скаргу по суті.

На засідання ВКДКА, на розгляд скарги зꞌявилися адвоката Особа_2, яка заперечила проти доводів скарги в повному обсязі та просила скаргу залишити без задоволення.

Розглянувши доводи скарги, дослідивши матеріали перевірки, які надійшли з КДКА Київської області, заслухавши доповідача – члена ВКДКА Чундак М.В., Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Згідно відомостей, внесених до Єдиного реєстру адвокатів України, адвокат Особа_2 отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за Анформація_1. Її робоче місце знаходиться за адресою Адреса_1.

Відповідно, дисциплінарне провадження здійснено належною КДКА регіону.

09.08.2018 року скарга Особа_1 на дії адвоката Особа_2 була зареєстрована в КДКА Київської області (а.с.56-60).

Головою дисциплінарної палати КДКА Київської області доручено члену дисциплінарної палати провести перевірку по матеріалах скарги (а.с.54).

В рамках проведення перевірки адвокат Особа_2 надала письмові пояснення з додатками (а.с.43-50).

В матеріалах дисциплінарного провадження (а.с.40-42) міститься довідка за результатами перевірки, складена членом ДП КДКА регіону Особа_3 25.09.2018 року.

У вказаній довідці член ДП КДКА регіону пропонує відмовити в порушенні дисциплінарної справи.

Отже, прийняттю рішення про відмову у порушенні дисциплінарної справи передувала перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, зазначених у скарзі.

На а.с. 48 міститься ухвала Печерського районного суду міста Києві по справі №757/16369/18-к від 05.07.2018 року, згідно якої суддя ухвалив задовольнити заяву адвоката Особа_2 про самовідвід, як обґрунтовану.

Згідно ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Згідно ст.129-1 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

Згідно ч. 7 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення не можуть бути переглянуті іншими органами чи особами поза межами судочинства, за винятком рішень про амністію та помилування.

Оскільки суд визнав заяву адвоката Особа_2 такою, що підлягає задоволенню, ВКДКА не має права надавати доводам адвоката та зазначеним в скарзі обставинам іншу оцінку, аніж її надав суд.

Копія відеозапису, надана Скаржником разом зі скаргою, не містить негативних висловлювань адвоката. Однак містить висловлювання Скаржника про те, що він відмовляється від адвоката. Відеозапис містить висловлювання Скаржника на адресу адвоката, які могли бути розцінені адвокатом, як образливі та принизливі.

Відповідно до ч. 2 ст. 33 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», дисциплінарне провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Дисциплінарними проступками адвоката, згідно із ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є порушення вимог несумісності; порушення присяги адвоката України; порушення правил адвокатської етики; розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення; невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

На стадії проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката докази оцінюють з точки зору наявності або відсутності в діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.

Оскільки внаслідок проведеної перевірки з’ясовано, що в діях адвоката Особа_2 не вбачається ознак дисциплінарного проступку, в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката було правомірно та обґрунтовано відмовлено.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішуючи скаргу по суті, дослідивши матеріали справи, обставини на які посилається Скаржник, прийшла до висновку, що наведені Скаржником доводи не знайшли свого підтвердження. В діях адвоката Особа_2 не вбачається ознак дисциплінарного проступку, а тому дисциплінарна палата КДКА регіону прийняла законне та обґрунтоване рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.

Відповідно до ч.1 ст.52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області від 26 вересня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_2, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська