Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № ІІІ– 017/2019

29 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1, Особа_2 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 24 травня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1, цивільного представника за довіреністю Особа_2 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 24 травня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3.

Скаржники вважають, що рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області неправомірне, при його ухваленні не враховані доводи їх скарги, про час та місце розгляду скарги їх жодним чином не було повідомлено, у звꞌязку з чим просять рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 24 травня 2018 року скасувати та притягнути адвоката Особа_3 до відповідальності.

Також Скаржники просять поновити строк на оскарження рішення КДКА Донецької області від 24 травня 2018 року.

Листом за вих. № 173 від 06.02.2019 року ВКДКА витребувала матеріали справи у КДКА Донецької області.

22.02.2019 року до ВКДКА надійшли матеріали справи відносно адвоката від КДКА Донецької області.

Листом за вих. № 236 від 25.02.2019 року, Головою ВКДКА було доручено члену ВКДКА Ульчаку Б.І. провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1, Особа_2 на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 24 травня 2018 року.

Розгляд скарги Особа_1 та Особа_2 було включено до порядку денного засідання ВКДКА, призначеного на 29.03.2019 року, про що їх та авдоката Особа_3 повідомлено листом за вих. № 299 від 14.03.2019 року.

На засідання ВКДКА 29.03.2019 року зꞌявилася Особа_2, яка підтримала доводи скарги в повному обсязі та просила її задовольнити. Підтримала клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА.

Розглянувши доводи скарги, дослідивши матеріали справи, що надійшли з КДКА Донецької області, заслухавши пояснення скаржника Особа_2, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

11 квітня 2018 року, за вх. № 10131, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області надійшла скарга Особа_1, цивільного представника за довіреністю Особа_2 на дії адвоката Особа_3.

24 травня 2018 року дисциплінарною палатою КДКА Донецької області було винесено рішення про відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3.

Скарга на рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 24 травня 2018 року надійшла до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 05 лютого 2019 року.

Таким чином, Скаржниками порушено строк на оскарження рішення КДКА, визначений ч. 3 статті 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку на оскарження рішення КДКА зазначається, що рішення дисциплінарної палати КДКА Донецької області від 24 травня 2018 року було отримано Скаржниками поштою 02 лютого 2019 року.

При цьому, Скаржниками не надано доказів поважності причин пропуску строку на оскарження рішення КДКА.

Відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.

Згідно з п. 3.12 Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (далі – Регламент ВКДКА) учасники засідання ВКДКА мають право заявляти клопотання.

Відповідно до п. 3.29. Регламенту ВКДКА порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для залишення скарги без задоволення.

Головуючий на засіданні, Вилков С.В., поставив на голосування клопотання скаржника про поновлення строку на оскарження рішення ДП КДКА Донецької області від 24.05.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3. Голосували: «за» – 0, «проти» – 23, «утримались» – 0. Інші члени комісії участі в голосуванні не брали. Рішення не прийнято. Вирішили: відмовити у задоволенні клопотання про поновлення строку на оскарження рішення ДП КДКА Донецької області від 24.05.2018 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Особа_3, у зв’язку з порушенням строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин. Вирішили на підставі п. 3.29. Регламенту ВКДКА, залишити скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення, – без змін, про що зазначити у рішенні ВКДКА.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1, Особа_2 – залишити без задоволення.
  2. Рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області від 24 травня 2018 року про відмову у порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката Особа_3, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Донецької області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська