Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ №ІІІ-019/2019

29 березня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В.К., Ульчака Б.І., Мельченка В.І., Василевської О.А., Чундак М.В., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Чернобай Н.Б., Одновола В.К., Волчо В.В., Подольної Т.А., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення № КІ/43-2 кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області від 04.12.2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № КІ/43-2 від 04.12.2018 року про відмову йому у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Скаржник просить рішення кваліфікаційної палати КДКА Рівненської області від 04.12.2018 року № КІ/43-2 про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту – скасувати, та зобов’язати кваліфікаційну палату КДКА Рівненської області провести повторний кваліфікаційний іспит для Особа_1 у найближчий час його проведення.

Скарга Особа_1 до ВКДКА подана з порушенням 30-денного строку для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановленого ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

У своїй скарзі Скаржник просить поновити пропущений строк на оскарження рішення КДКА Рівненської області, вказуючи причини такого пропуску.

Листом за вих. № 113 від 23.01.2019 року ВКДКА витребувала у КДКА Рівненської області матеріали кваліфікаційної справи.

04.02.2019 року, за вх. № 11479, до ВКДКА з КДКА Рівненської області надійшли матеріали кваліфікаційної справи відносно Особа_1.

28.03.2019 року, за вх. № 11738, до ВКДКА надійшла копія протокольного рішення КДКА Рівненської області про затвердження білетів для складання кваліфікаційного іспиту.

Листом за вих. № 185 від 12.02.2019 року члену ВКДКА Притулі О.Б. доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі.

Листом за вих. № 291 від 14.03.2019 року Особа_1 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 29.03.2018 року, включено розгляд його скарги на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № КІ/43-2 від 04.12.2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

Станом на 29.03.2019 року інформація про оскарження до суду вищевказаного рішення у кваліфікаційної палати КДКА відсутня.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Притулу О.Б., перевіривши матеріали, що надійшли з КДКА Рівненської області, розглянувши доводи скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, встановила наступне. Рішенням № КД/8 кваліфікаційної палати КДКА Рівненської області від 26.12.2017 року Особа_1, у відповідності до його заяви, в порядку та строки, встановлені Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядком складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, допущений до складення кваліфікаційного іспиту.

09.11.2018 року Особа_1 складав письмовий іспит згідно з білетом № 6, фабулою № 29. За результатами складення письмового іспиту отримав 90 балів, яка є достатньою, відповідно до пп. 14.1 п. 14 розділу 4 Порядку допуску до складання кваліфікаційного іспиту, порядку складання кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року № 270, для допуску до складання усного іспиту.

04.12.2018 року Особа_1 складав усний іспит, обравши білет № 1. За результатами оцінювання усного іспиту, які відображені у відомостях з оцінювання усного іспиту, отримав 43 бали, а сумарно за письмовий та усний іспити – 133 бали. Тобто, Особа_1 за результатами складення усного іспиту не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав кваліфікаційний іспит.

Рішенням кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № КІ/43-2 від 04.12.2018 року Особа_1 відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Не погоджуючись із таким рішенням, Особа_1 подав до ВКДКА скаргу на вказане рішення, однак із порушенням 30-денного строку для оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановленого ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Разом із тим, Скаржник просить у скарзі поновити пропущений строк на оскарження рішення КДКА, вказуючи на наступні причини пропуску строку.

Скаржник зазначає, що копія рішення, надіслана йому рекомендованою кореспонденцією 07.12.2018 року, отримана ним фактично 12.12.2018 року, хоча всупереч даній обставині працівник поштового відділення помилково зазначив у реєстрі про отримання вказаної кореспонденції дату – 11.12.2018 року. Про таке, на думку Скаржника порушення, Особа_1 дізнався 03.01.2019 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може протягом тридцяти днів з дня отримання рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури оскаржити його до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду, які можуть залишити оскаржуване рішення без змін, або зобов’язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури провести повторний кваліфікаційний іспит у найближчий час проведення таких іспитів.

Відповідно до п. 3.30 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78, (далі – Регламент ВКДКА), строк на оскарження рішення КДКА, встановлений статтею 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», може бути поновлено за рішенням ВКДКА згідно заяви скаржника про поважність причин його пропуску.

ВКДКА встановила, що копія рішення КДКА Рівненської області № КІ/43-2 від 04.12.2018 року надіслана Особа_1 07.12.2018 року, про що свідчить наявний в матеріалах кваліфікаційної справи чек про надіслання рекомендованого поштового відправлення № 3301309775725. Копія такого рішення за даними реєстру поштових відправлень Укрпошта вручена Особа_1 11.12.2018 року. Тобто, останнім днем 30-денного строку для оскарження зазначеного рішення є 10.01.2019 року. Скарга була здана на поштове відділення для надіслання до ВКДКА 11.01.2019 року, тобто з пропуском строку на 1 день.

При цьому, Скаржник не додає до скарги жодних доказів, які б підтверджували дійсність його твердження щодо фактичного вручення йому працівником поштового відділення кореспонденції 12.12.2018 року, а не 11.12.2018 року, як свідчать про це дані реєстру поштових відправлень. Окрім того, Скаржник у своїй скарзі зазначає про те, що про таке, на його думку, порушення, він дізнався ще 03.01.2019 року, тобто за 7 днів до закінчення строку оскарження.

На засідання ВКДКА 29.03.2019 року належним чином повідомлений Скаржник також не зʼявився, не повідомивши причин відсутності, та не подав додаткових пояснень, доказів на підтвердження доводів, викладених у скарзі щодо причин пропуску строку на оскарження рішення КДКА.

Виходячи з наведеного, матеріали справи не містять, а стороною не надано, доказів щодо поважності причин пропуску строку на оскарження рішення КДКА Рівненської області, а відтак ВКДКА не вбачає підстав для його поновлення.

Відповідно до 3.29 Регламенту ВКДКА порушення строку на оскарження рішення КДКА без поважних причин є підставою для залишення скарги без задоволення.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п. 3.29 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1 – залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області № КІ/43-2 від 04.12.2018 року про відмову Особа_1 у видачі свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Рівненської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                    С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури                                   К.В. Котелевська