РІШЕННЯ № V-001/2013

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури

 

РІШЕННЯ   № V-001/2013

21 червня 2013 року                                                                                                            м. Київ

 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Загарія В.М., заступника голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Бєляєва О.А., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Піх І.Б., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Безеги Т.М., Боброва П.М., Вагіної Н.А., Вишаровської В.К., Волчо В.В., Кравченка П.А., Котелевської К.В., Левчук Т.В., Міняйла В.О., Мягкого А.В., Ноцького О.В., Пшеничного О.Л., Соботника В.Й., Стройванса В.Л., Тарасової А.М., Таргонія В.О., Удовиченка С.В., Петренка В.М., Яценка О.А., розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою громадянина ОСОБА_1 на рішення дисциплінарної палати адвокатури Київської області від 24 травня 2012 року відносно адвоката ОСОБА_2, –

 

ВСТАНОВИЛА:

 

18 березня 2013 року до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла заява гр-на ОСОБА_1, в якій він висловлює незгоду з рішенням  Голови дисциплінарної палати адвокатури Київської області від 24 травня 2012 року відносно адвоката ОСОБА_2, яке було прийняте за його скаргою.            В заяві стверджується, що Голова дисциплінарної палати КДКА Київської області винесла рішення без урахування всіх обставин справи, наданих ним документів. Заява також містить вимогу надати йому адвоката для юридичного вирішення питань заявника за листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6-529 з 12,  у якому скаржнику роз‘яснено порядок подання касаційної скарги, яка за формою і змістом повинна відповідати вимогам ст.326 ЦПК України, та право особи подати заяву про поновлення пропущеного строку.

 

24 травня 2012 року Головою дисциплінарної палатою КДКА Київської області було прийнято постанову № 3, якою було відмовлено у порушенні дисциплінарного провадження відносно адвоката ОСОБА_2, у зв’язку зі спливом строків для притягнення адвоката ОСОБА_2 до дисциплінарної відповідальності. Рішення приймалось за скаргою ОСОБА_1, у якій ним стверджувалось, що адвокат ОСОБА_2 не виконала своєї роботи, не допомагала скаржнику отримувати документи, не з‘явилась на засідання апеляційного суду. На письмову вимогу скаржника, надані ним зі скаргою документи було повернуто, і в КДКА Київської області  документи по справі відсутні.

 

Заслухавши доповідача – члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_3 перевіривши матеріали справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вважає, що скарга гр. ОСОБА_1 не підлягає задоволенню виходячи із наступного:

 

Як вбачається з наданих самим скаржником матеріалів, на протязі тривалого часу, а саме з 1994-1995 років між скаржником та його колишньою дружиною ОСОБА_4 триває суперечка з приводу будинку, який вони придбали під час спільного проживання.

 

Також 24 січня 1995 року скаржника було засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі за заподіяння ОСОБА_4 середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Відповідно до судових рішень, перше з яких було ухвалене ще в 1995 році, а останнє в 2000 році, за позовом колишньої дружини скаржника – ОСОБА_4, за нею було визнано право власності на будинок, зустрічний позов ОСОБА_1 про розподіл житлового будинку, визначення порядку користування земельною ділянкою, вселення та усунення перешкод в користуванні житловим будинком було задоволено частково і на його користь стягнуто грошову компенсацію.

 

Як вбачається з наявних у справі матеріалів, пояснення скаржника, адвокат ОСОБА_2 надавала правову допомогу скаржнику у 1998-2000 роках, про що свідчать  також запит адвоката від 20.05.1999 року та копія угоди від 03.08.1998 року, предметом якої є ознайомлення з матеріалами кримінальної справи у Бородянському районному суді.

 

Судові рішення по цивільній справі неодноразово переглядались судами вищих інстанцій. Після набрання судовим рішенням законної сили, скаржник неодноразово звертався до різних органів і установ зі скаргами на судові рішення, у тому числі до Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Генеральної прокуратури України, Комітету Верховної ради України з питань правосуддя, Ради суддів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини тощо.

 

У 2010 році гр. ОСОБА_1 звернувся зі скаргою до дисциплінарної палати КДКА Київської області на адвоката ОСОБА_5, яка надавала правову допомогу колишній дружині скаржника.

 

У скарзі відносно адвоката ОСОБА_5 стверджувалось, зокрема, що вона перебуває в злочинній змові з адвокатом ОСОБА_2. Рішенням дисциплінарної палати КДКА Київської області від 25.11.2010 року,  дисциплінарне провадження відносно адвоката ОСОБА_5 закрите за відсутністю підстав для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. В цьому рішенні також зазначено, що проведеною перевіркою встановлено, що інших стосунків, крім службових, між адвокатами  ОСОБА_5 та ОСОБА_2 не було та не має на день прийняття рішення. Зазначене рішення палати не оскаржувалось.

 

Описова частина оскаржуваної постанови відносно адвоката ОСОБА_2 також містить посилання на розгляд в 2010 році «аналогічної скарги» відносно адвоката ОСОБА_5

 

Скарга щодо рішення (постанови) прийнятого відносно адвоката ОСОБА_2, обґрунтована тим, що адвокат ОСОБА_2 не виконала свої обов‘язки, не надавала належної правової допомоги скаржнику, про що, на його думку, свідчать судові рішення не на його користь. Зі змісту скарги вбачається, що мова йде про незгоду з судовими рішеннями, про намагання добитись повної реабілітації як по кримінальній справі, так і повного відшкодування матеріальних збитків – отримання майна, будинку, пенсії, зарплати, тощо.

 

Відповідно до усного пояснення, отриманого від скаржника, він вважає, що судові рішення є неправомірними і повинні бути скасованими; особи, які допустили прийняття неправомірних, на його думку, судових рішень, повинні бути притягнутими до кримінальної відповідальності. Протиправність, на його думку, дій адвоката ОСОБА_2 полягає у тому, що вона не захистила його права і тому повинна у повному обсязі відшкодувати йому втрати, які він поніс (будинок, майно і т.п.).

 

Відповідно до усного пояснення адвоката ОСОБА_2, під час надання правової допомоги скаржнику нею не здійснювалось порушень приписів законодавства України, якими регламентується діяльність адвоката, зокрема, приписів Закону України «Про адвокатуру», Правил адвокатської етики та інших нормативних вимог до діяльності адвоката, які діяли на час надання скаржнику правової допомоги.

 

Як вбачається з матеріалів перевірки, наведені скаржником доводи не спростовують рішення дисциплінарної палати КДКА Київської області і не містять підстав для його скасування, у зв’язку із відсутністю доказів, які б свідчили про порушення адвокатом ОСОБА_2 присяги адвоката, приписів чинного законодавства України.

 

Також ВКДКА встановлено, що скарга гр. ОСОБА_1 на постанову № 3 Голови дисциплінарної палати КДКА Київської області від 24.05.2012 року подана з порушенням строків, визначених чинним на час її винесення Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженим Указом Президента України № 155/93 від 5.05.1993 року.

 

Щодо вимоги скаржника про надання адвоката для юридичного вирішення питань заявника за листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 6-529 з 12, комісія вважає за необхідне зазначити, що у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатура не наділена такими повноваженнями.

 

Враховуючи викладене, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, керуючись п.1 ч.5 ст.52 Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», п.6.2.1. Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, п.3.6.5. (1) Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, –

 

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Скаргу ОСОБА_1  на постанову № 3 Голови дисциплінарної палати КДКА Київської області від 24.05.2012 року – залишити без задоволення, а постанову № 3 Голови дисциплінарної палати КДКА Київської області від 24.05.2012 року – без змін.
  2. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.
  3. Матеріали скарги повернути до регіональної КДКА.
  4. Роз‘яснити скаржнику, що для отримання правової допомоги він має право звернутись до адвоката, який здійснює свою діяльність індивідуально, адвокатського бюро чи об‘єднання, а в разі наявності передбачених чинним законодавства підстав – до регіонального Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також до інших суб‘єктів, які мають право надавати правову допомогу у відповідності до  приписів чинного законодавства України.

 

 

 

Голова Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                              В.М. Загарія.

 

 

 

Секретар Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури                          І.Б. Піх.