Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-002/2019

30 травня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Строк на оскарження рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, встановлений ч. 4 ст. 8 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Скаржницею не пропущено.

Скаржниця з рішенням кваліфікаційної палати КДКА регіону не згодна, вважає його незаконним та необґрунтованим. В обґрунтування скарги зазначає, що до заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту нею було додано копію довідки (та оригінал для огляду) ОСББ «Інформація_1» про реєстрацію її місця проживання за адресою: Адреса_1, посвідчену директором та паспортистом ОСББ «Інформація_1» (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку за місцем її проживання та реєстрації), а під час прийому документів вона надавала оригінал власного паспорту з відміткою про місце реєстрації. Вказує, що на першій сторінці трудової книжки міститься відповідний запис про зміну її прізвища з Інформація_2 на Інформація_3 на підставі свідоцтва про шлюб. Зазначає, що нею до заяви було надано довідку форми ____ від 24.10.2016 року, яка дійсна до 24.10.2021 року та не має протипоказань до будь-якого виду діяльності, та довідку про відсутність судимості від 19.03.2018 року, яка на момент подачі документів до комісії є чинною.

Скаржниця просила скасувати рішення КДКА Херсонської області № 113 від 28.11.2018 року про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту та прийняти нове рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Приходька О.І., розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали справи, які надійшли з КДКА Херсонської області, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

14.02.2019 року, за вх. № ___ , до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до п. 3.39 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 4-5 липня 2014 року № 78 (далі – Регламент ВКДКА), ВКДКА протягом десяти днів із дня отримання скарги витребовує матеріали кваліфікаційної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури зобов’язана не пізніше десяти календарних днів з дня отримання листа ВКДКА про витребування зазначених матеріалів направити їх до ВКДКА.

Згідно п. 3.40. Регламенту ВКДКА, ВКДКА забезпечує розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної (кваліфікаційної) справи, шляхом доручення скарги і матеріалів дисциплінарної справи члену ВКДКА та включення їх до переліку питань порядку денного наступного засідання ВКДКА.

Листом за вих. № __ від 20.02.2019 року Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури витребувала матеріали кваліфікаційної справи Особа_1 з КДКА Херсонської області. Вказані матеріали 11.03.2019 року за вх. № _____ надійшли до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Згідно з ч. 9 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону, інших законів України та положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

Частиною 10 ст. 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачено, що установчим документом Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури є положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується з’їздом адвокатів України.

Відповідно до п. 6 розділу І Положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого рішенням звітно-виборного зꞌїзду адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року (далі – Положення про ВКДКА), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», інших законів України, рішень Ради адвокатів України, цього Положення та Регламенту ВКДКА.

Згідно з п. 2.3.11. Регламенту ВКДКА Голова ВКДКА планує роботу ВКДКА, надає доручення членам ВКДКА, пов’язані з виконанням покладених ВКДКА завдань, дотримуючись розумної пропорційності навантаження та спеціалізації членів комісії.

На виконання пункту 2.3.11. Регламенту ВКДКА листом за вих. № 361 від 20.03.2019 року члену ВКДКА Приходьку О.І. було доручено провести перевірку відомостей та фактів, які викладені у скарзі Особа_1.

Листом за вих. № 454 від 10.04.2019 року, Особа_1 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 24.04.2019 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

24.04.2019 року розгляд скарги було відкладено на наступне засідання ВКДКА, відповідно до п. 3.36. Регламенту ВКДКА, про що повідомлено Особа_1 листом за вих. № __ від 25.04.2019 року.

Листом за вих. № ___ від 16.05.2019 року, Особа_1 було повідомлено, що до порядку денного засідання ВКДКА, запланованого до проведення 30.05.2019 року, включено розгляд скарги Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту.

Відповідно до пункту 3.32. Регламенту ВКДКА, член ВКДКА, якому доручено перевірити, вивчити та доповісти на засіданні питання, що включене до порядку денного, готує письмову довідку та/або проект рішення комісії.

Згідно з п. 3.41 Регламенту ВКДКА розгляд скарги починається доповіддю члена ВКДКА, якому доручено її попереднє вивчення, перевірка та підготовка.

На засіданні ВКДКА 30.05.2019 року по скарзі Особа_1 доповів член ВКДКА Приходько О.І. та запропонував проект рішення по суті скарги.

За запропонований проект рішення проголосувало: «за» – 1, «проти» – 8, «утримались» – 12 членів комісії. Інші члени комісії участі у голосування не брали. Рішення не прийнято.

Так, згідно з пунктом 3.45 Регламенту ВКДКА рішення про задоволення скарги вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів ВКДКА від загальної кількості її членів. У разі відсутності за наслідками голосування встановленої законодавством більшості голосів, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

Одночасно, відповідно до Роз’яснення щодо порядку прийняття рішення Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 19.11.2013 № 248, у разі, коли за задоволення скарги особи на рішення КДКА або за іншу внесену пропозицію не проголосувало шістнадцять (і більше) членів ВКДКА, вона вважається відхиленою, що також є рішенням ВКДКА, яке не потребує окремого голосування.

Оскільки при розгляді скарги Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту, за запропоноване рішення не проголосувало 16 (і більше) членів ВКДКА, скарга вважається відхиленою, про що зазначається у рішенні ВКДКА про відмову у задоволенні скарги.

З урахуванням викладеного, керуючись статтею 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 3.45 Регламенту Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1– залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області №113 від 28 листопада 2018 року про відмову в допуску до складання кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури           К.В. Котелевська