Рішення

Print This Post

РІШЕННЯ № V-008/2019

 30 травня 2019 року
м. Київ

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л.В. та Місяця А.П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Котелевської К.В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Ульчака Б.І., Приходька О.І., Василевської О.А., Соботника В.Й., Мягкого А.В., Кострюкова В.І., Одновола В.К., Дуліч Т.В., Волчо В.В., Подольної Т.А., Пшеничного О.Л., Прокопчука О.М., Кравченка П.А., Притули О.Б., Тарасової А.М., Дімчогло М.І., Лучковського В.В., Дроботущенко Т.О., Усманова М.А., Кузьмінського О.О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Особа_1 на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 351 від 06.03.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, –

ВСТАНОВИЛА:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга Особа_1 на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 351 від 06.03.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

В обгрунтування скарги Особа_1 зазначає, що оцінка письмового завдання №3 Скаржника в 0 балів не відповідає Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року за № 270 (далі – Порядок), та є заниженою. Скаржник вважає, що завдання виконане лише частково неправильно, є певна аргументація, відсутня безсистемність, а отже завдання могло бути оцінене у 20 балів, що було б достатнім для допуску Скаржника до усного іспиту.

Строк на оскарження рішення, передбачений ч. 5 ст. 9 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», не порушений.

Заслухавши доповідача – члена ВКДКА Дімчогло М.І, розглянувши доводи скарги, перевіривши матеріали, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що відповідно до рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 361 від 21.01.2019 року Скаржника допущено до складання кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні. Складання письмового кваліфікаційного іспиту було призначено на 04.03.2019 року.

У Відомості з оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту визначено оцінку (середній бал), яку отримав Скаржник за письмову частину іспиту (білет № 6). За результатами оцінювання письмового іспиту Скаржник отримав 76 балів, тобто не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит.

Оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 351 від 06.03.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту визнано Скаржника таким, що не склав письмовий кваліфікаційний іспит. До складення усного кваліфікаційного іспиту Скаржника не допущено та відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури при розгляді скарги встановлено, що доводи Скаржника щодо неналежного оцінювання його письмових відповідей та порушення Порядку не знайшли свого підтвердження.

Як вбачається з оскаржуваного рішення та матеріалів справи Скаржник неправильно відповів на третє завдання білету – позовна заява про визнання права власності на майно. Зокрема, невірно визначив відповідача, в тексті позовної заяви відсутні посилання на норми спадкового права, хоча у завданні йдеться про спадкування. Окрім цього, позовна заява не повністю відповідає встановленій законом процесуальній формі (не зазначено чи вживались заходи забезпечення позову або доказів). Вказане свідчить про неправильне виконання завдання по суті.

Згідно п.13.9 розділу 4 Порядку, оцінка кожного із чотирьох письмових завдань здійснюється двома членами кваліфікаційної палати, і головою КДКА, якщо останній приймає участь у її засіданні, за шкалою від 0 до 30 балів. Середній бал за результатами складення письмового іспиту, вирахуваний як середньоарифметичне число від сумарної кількості виставлених балів, та не може перевищувати 120 і бути меншим за 80 балів.

П.15 розділу 4 Порядку визначає критерії оцінювання, відповідно до яких, зокрема, критеріями незадовільного рівня знань, який оцінюється у 0 балів, є наступні. Письмове завдання не було підготовлене або було підготовлене неправильно, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною. Не відповідає визначеній законом процесуальній формі та загальним вимогам процесуального законодавства.

Отже, оцінка виставлена Скаржнику за третє завдання є обґрунтованою.

Обґрунтованими є і оцінки виставлені Скаржнику за інші завдання.

Відповідно до п.13.12 розділу 4 Порядку, особа, яка за результатами складення письмового іспиту отримала 80 балів і більше (максимум 120 балів), вважається такою, що успішно склала письмовий іспит.

Таким чином, висновок кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області про те, що Особа_1 не набрав необхідної кількості балів для визнання його таким, що успішно склав письмовий іспит є правомірним, а оскаржуване рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 351 від 06.03.2019 року – обґрунтованим, таким, що відповідає Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 9, 52 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури, –

ВИРІШИЛА:
  1. Скаргу Особа_1- залишити без задоволення.
  2. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області № 351 від 06.03.2019 року про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту та відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, – залишити без змін.

Матеріали кваліфікаційної справи повернути до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Черкаської області.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржене до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

Голова Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   С.В. Вилков

Секретар Вищої кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури   К.В. Котелевська